fbpx
NaslovnicaEngaging content - BMAPBolesti zavisnostiZa prevenciju neophodni mehanizmi i tehnike zaštite

Za prevenciju neophodni mehanizmi i tehnike zaštite


Podgorica, (MINA) – Prevencija bolesti zavisnosti treba da se zasniva na mehanizmima i tehnikama zaštite mladih, čemu bi u najvećoj mjeri trebalo da doprinesu porodica, škola, lokalna samouprava i mediji, ocijenila je predsjednica Savjeta za prevenciju narkomanije Glavnog grada, Dijana Milošević.

„Prevencija se ne može zasnivati samo na informacijama o tome šta su bolesti zavisnosti, već treba da vidimo koji su to mehanizmi i tehnike zaštite mladih kako bilo koji problem u životu ne bi rješavali upotrebom psihoaktivnih suspstanci“, kazala je Milošević agenciji MINA.

Ona je dodala da su bolesti zavisnosti nešto što može da zadesi bilo koga, dok je zadatak svih da doprinesu sprječavanju tog problema.

„Porodica je stub svega, a stav stručnjaka je da prevencija treba da pođe iz porodice. Ono što treba da krasi porodicu je otvorena komunikacija, da bolesti zavisnosti ne budu tabu tema, da se sa djecom otvoreno priča o štetnosti upotrebe bilo kakvih supstanci, kao i da članovi porodice imaju isplanirano zajedničko vrijeme“, rekla je Milošević.

Ona je dodala da je veoma važno da ta komunikacija ne bude jednosmjerna i da roditelji ne govore djeci samo šta ne treba da rade, već da ih pitaju šta oni misle o tome, kakva su njihova iskustva ili šta su pomislili kada su vidjeli nekoga ko koristi psihoaktivne supstance.

„Na taj način ćemo najbolje moći da sa njima iskomuniciramo“, poručila je Milošević.

Ona smatra da važnu ulogu u prevenciji, pored porodice, ima i škola, u kojoj djeca provode najviše vremena.

„Pored sticanja znanja, škole treba da organizuju različite radionice, slikarske, literalne i sportske, kako bi se djeca sklonila sa ulice i orjentisala se na zdrave stilove života. Vjerujem da svako djete ima određeni talenat, a zadatak svih nas je da ga otkrijemo“, objasnila je Milošević.

Ona je dodala da i mediji imaju važnu ulogu u procesu prevencije bolesti zavisnosti, koja bi se ogledala u kontinuiranom informisanju ciljane populacije.

„Ne smijemo dozvoliti da se o toj temi priča parcijalno i samo danima kada se obilježavaju datumi borbe protiv narkomanije, već treba da imamo nešto kontinuirano, kako bi informacije konstantno dolazile do ciljane populacije“, kazala je Milošević.

Ona je navela da, pored navedenih instanci, prevenciji treba da doprinese i lokalna samouprava i šira društvena zajednica.

Milošević je saopštila da je Savjet za prevenciju narkomanije razmatrao dosta stvari kada je u pitanju prevencija bolesti zavisnosti i postavio adekvatan plan, čija se realizacija očekuje u narednom periodu. Na taj način bi se, prema njenim riječima, nivo prevencije podigao na veći nivo i doprinijelo promociji rehabilitacionih programa.

„Liječenje korisnika psihoaktivnih supstanci je specifičan i dugotrajan proces. Postoji način, ali svi moramo zajednički pomoći tim ljudima. Nekada je bilo sramota da se potraži pomoć, ali danas je ljudi više traže“, kazala je Milošević.

Ona smatra da je važno poslati poruku da takvi ljudi mogu da se izbore sa tim problemom, ali da je najvažnije da potraže pomoć stručnjaka i da se ne bore sami.

Milošević je saopštila da mnoge razvijene zemlje kontinuirano rade na unaprijeđenju procesa prevencije, kao i da Crna Gora prepoznaje značaj ulaganja u tu oblast.

„Živimo u svijetu koji se mijenja i u kojem dolazi do promjene određenih sistema vrijednosti, što ukazuje na to da mora doći do promjene načina prevencije. Ono što stručnjaci sugerišu je da se prevencija zasniva na razvoju socijalnih vještina koje će predstaviti određeni štit mladim ljudima da ne počnu da koriste psihoaktivne supstance“, navela je Milošević.

Ona je kazala da Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada, pored različitih oblasti kojima se bavi, doprinosi rješavanja problema bolesti zavisnosti u Podgorici.

„Sekretarijat je nadzorni organ Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnoika psihoaktivnih supstanci i kroz nadzor te institucije prati kvalitet usluga rehabilitacije i resocijalizacije osoba koje se odluče na ovaj vid tretmana“, objasnila je Milošević.

Ona je podsjetila da se posebno mjesto daje prevenciji, kao najznačajnijem vidu borbe protiv ove pošasti, upravo kroz funkcionisanje Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti, koja se nalazi u okviru Sekretarijata.

„Sekretarijat je zajedno sa Savjetom za prevenciju narkomanije Glavnog grada u prethodnom periodu radio na pravljenju plana podizanja politike prevencije i očekujemo da ćemo u narednom periodu realizovati planirane aktivnosti koje će doprinijeti boljoj vidljivosti Kancelarije“, kazala je Milošević.

Ona je dodala da očekuje da te aktivnosti doprinesu smanjenju broja mladih koji ulaze u problem zavisnosti.

Milošević je saopštila da podržava svaki vid pomoći osobama koje se nalaze u problemu bolesti zavisnosti.

„Ne odgovara svakom isti tretman, pa će postojanje raznovrsnijih tretmana olakšati da osobe izaberu ono što je njima najviše potrebno“, rekla je Milošević.

Savjet za prevenciju narkomanije je, prema njenim riječima, otvoren za saradnju sa svim relevantnim subjektima koje se bave tom problematikom, jer svi treba da imaju jedan zajednički cilj – smanjenje broja osoba koje imaju problem sa bolestima zavisnosti.

„Najvažniji cilj nam je da spasimo živote tih ljudi. Spasavanjem tih ljudi spašavamo njihove porodice, a time i svijet u kojem živimo“, poručila je Milošević.

Ona je kazala da su uslovi za liječenje bolesti zavisnosti, kao i tretman korisnika psihoaktivnih supstanci bolji nego prije deset godina, ali i da uvijek može bolje.

Milošević smatra da je važno to što u Glavnom gradu postoji eminentna institucija kakva je Javna ustanova na Kakarickoj gori, koja pruža usluge tretmana osobama koje se bore s problemom zavisnosti, ne samo od psihoaktivnih supstanci, već i od alkohola i kocke.

Ona je podsjetila da je u toj ustanovi do 2015. postojala samo mogućnost tretmana muške populacije, a nakon toga i ženske, što je veoma značajno, jer žene koje su do tada imale problem zavisnosti nijesu imale adekvatno mjesto na kojem bi potražile pomoć.

„Bolest zavisnosti je kompleksan problem koji utiče na sve sfere čovjekovog života, naročito na psihički, zdravstveni i socijalni dio. Ministarstva zdravlja i rada i socijalnog staranja daju svoj doprinosna na polju te tematike, ali kada govorimo o nekom unaprijeđivanju liječenja i tretmana, smatramo da bi dodatno uključivanje ta dva resora unaprijedilo uslove, što bi podstaklo liječenje i tretman osoba“, saopštila je Milošević.

Ona je objasnila da postoje dva veoma bitna aspekta liječenja, od gojih se prvi odnosi na to da se prije početka tretmana obavlja sanacija posljedica apstinencijalne krize i određenih zdravstvenih posljedica nastalih usljed upotrebe psihoaktivnih supstanci.

„Nakon tog tretmana, oni se ovdje resocaijalizuju i reintegrišu u društvo tako što će se stvoriti određeni uslovi koji bi im omogućili adekvatnije mogućnosti zapošljavanja, čime bi se smanjio broj povratnika u bolest zavisnosti“, navela je Milošević.

Ona je kazala da Glavni grad kao osnivač Javne ustanove na Kakarickoj gori daje puni doprinos u njenom funkcionisanju, kroz finansiranje rada sa oko 700 hiljada EUR na godišnjem novou.

Uprava Glavnog grada je, prema riječima Milošević, otvorena za unaprijeđenja Javne ustanove na Kakarickoj gori i pokazuje veliki senzibilitet za podizanje standarda tretmana.

Ona je saopštila da je cijna usluga rezidencijalnog tretmana na mjesečnom nivou hiljadu EUR, kao i d aje zahvaljujući naporima Glavnog grada i Ministarstva rada i socijalnog staranja, participacija poreodice u tretmanu smanjena na 230 EUR mjesečno.

Milošević je podsjetila da su, postupajući po preporukama Komisije za droge, opštine Danilovgrad i Tivat prihvatile da učestvuju u plaćanju tretmana korisnika iz te dvije lokalne samouprave sa po 230 EUR, odnosno da plaćaju dio koji je trebalo da izmiruju porodice.

Najčitanije

Danas promjenljivo oblačno, do 13 stepeni

Podgorica, (MINA) - U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti promjenljivo...