fbpx
10 C
Podgorica
February 1, 2023.
NaslovnicaCrna GoraUtvrđen Predlog zakona o popisu stanovništva

Utvrđen Predlog zakona o popisu stanovništva

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore je, na današnjoj sjednici, utvrdila Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova s Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi.

U diskusiji je istaknuto da će se donošenjem Zakona omogućiti priprema, organizacija i sprovođenje popisa, u cilju dobijanja sveobuhvatnih podataka o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima u Crnoj Gori.

“Predloženim odredbama se na jasan način pravno regulišu nadležnosti, prava i obaveze Uprave za statistiku, ministarstava, jedinica lokalne samouprave i drugih organa i organizacija u vezi s pripremama i sprovođenjem Popisa stanovništva”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se Zakonom regulišu prava i obaveze lica koja se obuhvataju popisom i lica koja neposredno obavljaju poslove popisa, način i obim prikupljanja, upotrebe i zaštite prikupljenih podataka i objavljivanje rezultata.

Vlada je na sjednici utvrdila i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Navodi se da je u raspravi naglašeno da će se donošenjem ovog Zakona omogućiti efikasnije ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama.

“Uz smanjenje troškova za korisnike i stvoriti efikasan instrument za ostvarivanje prava građana na pristup informacijama u posjedu organa vlasti”, kaže se u saopštenju.

Sa druge strane, kako se navodi, izmjene i dopune doprinijeće i transparentnijem radu organa vlasti, podsticanju djelotvornnosti, odgovornosti i afirmaciji integriteta i legitimnosti organa vlasti.

Dodaje se da su proširuju razlozi za preovlađujući javni interes, sa ciljem da se osigura veća dostupnost informacija u slučajevima u kojima postoji poseban javni interes za pristup informaciji.

Na sjednici je donijeta odluka o iznosu dodatka na osnovnu zaradu za dežurstvo i pripravnost za zaposlene u sudu i državnom tužilaštvu.

Navodi se da je Vlada donijela odluku o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode „Stari Ulcinj”.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela strategiju za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja teorizma za period od 2022. do 2025. godine, s akcionim planom od 2022. 2023. godine.

“Strategijom je na cjelovit način prikazana nacionalna politika u oblasti prevencije i suzbijanja terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma, definisan okvir djelovanja s ciljem unapređenja postojećih i razvoja novih mjera, mehanizama i instrumenata, a sve u funkciji stabilnosti i bezbjednosti Crne Gore”, kazali su iz Vlade.

Navodi se da je donijeta strategija sajber bezbjednosti za period od 2022. do 2026. godine sa akcionim planom za period od 2022. do 2023. godine.

“Podizanje nivoa sajber bezbjednosti na nacionalnom nivou predstavlja svojevrstan zalog za budućnost, jer bezbjedan sajber prostor ostaje važan preduslov stvaranja podsticajnog ambijenta za kontinurani ekonomski razvoj, digitalnu transformaciju i pružanje javnih usluga”, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila informaciju o postupku izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

U informaciji se navodi da je, u sklopu pripreme predloga zakonskih rješenja, urađena analiza koja ukazuje na potrebu daljeg razmišljanja u pravcu modifikacije postojećeg sistema oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

“I usvajanja sistema koji će omogućiti efikasnije i efektivnije oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi i istovremeno borbe protiv teških oblika kriminala ali i jačanje vladavine prava”, navodi se u saopštenju.

Utvrđeno je da se promjena koncepta sistema oduzimanja imovinske koristi kojom bi se za pokretanje trajnog oduzimanja isključio uslov pravosnažne osuđujuće presude, odnosno pored postojećeg, uveo novi model, može sprovesti kroz izmjene i dopune važećeg Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Navodi se da je ocijenjeno da reforma sistema oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću kojom bi se uveo model oduzimanja bez prethodne krivične presude ne samo potrebna, već predstavlja sastavni dio novog koncepta na nivou EU.

“Zaduženo je Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da u što kraćem roku dostavi tekst Nacrta u skladu sa Poslovnikom Vlade nadležnim organima na mišljenje”, kaže se u saopštenju.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila informaciju o funkcionisanju Portala „Glas građana – e-Peticije“.

“Radi se o portalu koji omogućava javnosti da utiče na proces kreiranja javnih politika, putem podnošenja elektronskih peticija Vladi”, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela odluku o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda na teritoriji Slobodne zone “Luka Bar”.

Navodi se da je primjena ranije odluke, koja je stupila na snagu 31. jula uticala na smanjenje količina duvanskih proizvoda koje su uskladištene u slobodnoj zoni „Luka Bar“.

“Međutim konstatovano je da se i dalje vrši smještaj radi skladištenja duvanskih proizvoda, jer korisnici kojima ističu ugovori o obavljanju djelatnosti u Slobodnoj zoni „Luka Bar“ mogu robu – duvanske proizvode prenijeti na druge korisnike Slobodne zone kojima su ugovori na snazi”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se novom odlukom carinski organ obavezuje da donese rješenje u skladu sa članom 172 stav 3 Carinskog zakona, kojim je propisano da carinarnica može da uvede određene mjere zabrane ili ograničenja u vezi sa poslovima koji se obavljaju u slobodnoj zoni, imajući u vidu vrstu predmetne robe ili zahtijevane mjere carinskog nadzora.

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila granski kolektivni ugovor o izmjeni granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost.

“Povećanje zarada u zdavstvu koje je inicirala vlada uslovilo je izmjenu granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost, na način što su povećani koeficijenti i zarada medicinskom kadru će se uvećati 30-40 odsto”, kazali su iz Vlade.

U diskusiji je, kako se dodaje, istaknuto da je povećanje zarada u zdravstvenom sistemu samo vraćanje dijela duga države onima koji spašavaju živote ljudi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije