fbpx
NaslovnicaCrna GoraSopstvenim djelovanjem doprinijeti poboljšanju položaja

Sopstvenim djelovanjem doprinijeti poboljšanju položaja

Podgorica, (MINA) – Romkinje i Egipćanke u Crnoj Gori treba sopstvenim djelovanjem da doprinesu poboljšanju njihovog položaja, poručila je predstavnica Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Behija Ramović i dodala da je evrointegracioni proces prilika za uspješniju socijalnu integraciju te marginalizovane grupe.

Prema njenim riječima, položaj Romkinja i Egipćanki izuzetno je težak, a uzroci su siromaštvo, nezaposlenost, slaba informisanost, obrazovanje, negativni aspekti tradicije, kršenje osnovnih ljudskih prava i višedecenijska pasivnost u praćenju njihovog položaja.

„Ocjene vladinih institucija i nevladinih organizacija skoro su jedinstvene, riječ je o etničkoj grupi koja je najslabije intergrisana u crnogorsko društvo. Romkinje su i dalje u vrlo nepovoljnom položaju“, kazala je Ramović agenciji MINA.

Na pitanje na koji način Romkinje i Egipćanke mogu da pobjede predrasude i diskriminaciju i izbore se za mjesto u društvu, ona je odgovorila da one to moraju same da urade.

„Moramo same svojim djelovanjem doprinijeti ostvarivanju prava, poboljšanju položaja i kvaliteta života Romkinja i Egipćanki“, naglasila je Ramović, koja je članica Ženske RAE mreže „Prva“.

Kako je navela, to je moguće ostvariti iniciranjem, participacijom i podrškom svih aktivnosti koje se tiču Roma i Romkinja, zaštitom od nasilja u porodici, promovisanjem i zastupanjem dječjih prava i rodne ravnopravnosti, borbom protiv prosjačenja i ranih i prisilnih brakova.

„Romkinje treba same da doprinesu, a tu je država da im pomogne i ima multidisciplinarni pristup u rješavanju svih problema koji se tiču žena Romkinja“, istakla je Ramović.

Ona je kazala da država posljednjih godina intenzivno radi na poboljšanju statusa Roma i na ukupnoj integraciji te populacije u crnogorsko društvo.

„Svjesni smo da i naša strana treba da doprinese kako bi se promijenio položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori. Pred nama je proces evropske integracije i prilika da se uspješnije i kvalitetnije postave modeli socijalne integracije prema toj marginalizovanoj grupi“, rekla je Ramović.

Govoreći o uključenosti romske i egipćanske djece u obrazovni sistem, ona je navela da obrazovanje treba prepoznati kao jedini održivi način za izlazak iz siromašta i otklon od negativnih pojava tradicije.

„Uključivanje u obrazovanje je jedinstvena prilika da se suzbije i spriječi diskriminacija, kršenje osnovnih ljudskih prava i sloboda i potvrdi urođeno ljudsko dostojanstvo“, naglasila je Ramović.

Ona smatra da je po pitanju obrazovanja romske populacije dosta urađeno, ali da ima još prostora da se radi na tome, kako bi romska djeca još više bila uključena u obrazovni sistem.

Prema riječima Ramović, akcenat treba staviti na srednju školu i fakultetsko obrazovanje.

„Nije lako biti žena, Romkinja i sama podizati dijete, školovati ga, završavati obaveze na fakultetu, plaćati stan, stvoriti osnovne uslove za život, ali mogu reći da smo ja i moja ćerka srećne“, kazala je Ramović, koja već nekoliko godina radi u Nacionalnoj kancelariji za borbu protiv trgovine ljudima.

One su, kako je navela, uspjele da se odupru predrasudama, negativnim aspektima tradicije i diskriminaciji nje kao samohrane majke i Romkinje.

Ramović je rekla da joj je u Nacionalnoj kancelariji za borbu protiv trgovine ljudima pružena velika šansa da što kvalitetnije radi na poboljšanju položaja Roma i Romkinja.

Njena ćerka još jedan je pozitivan primjer u Romskoj zajednici.

„Ona je treća godina Fakulteta političkih nauka, smjer socijalni rad i radi kao medijatorka u školi sa najviše romske djece „Božidar Vuković Podgoričanin“, dodala je Ramović.

Ramović je poručila da je potrebno podsticati žene na veći društveni angažman, što će u perspektivi stvoriti žensku romsku snagu koja će moći da se bori sa patrijarhatom u sopstvenoj zajednici i diskriminacijom kojoj su kao pripadnice romske manjine izložene.

Ramović je kazala da bi poboljšanju položaja Romkinja i Egipćanki doprinijelo postojanje strateške saradnje i pronalaženje savezništava sa relevantnim partnerima.

Dobar način za ostvarenje tog cilja je saradnja Romkinja sa vodećim NVO i političkim strankama, postojanje sistema za izgradnju kapaciteta koji bi pružali kontinuiranu obuku i mentorstvo i programa koji bi razvili osjetljivost za pitanja u vezi polova među političkim vođama, kao i podrška Vlade.

Ramović smatra da treba povećati broj Romkinja i Egipćanki na mjestima odlučivanja, na lokalnom i nacionalnom nivou.

„Jedan od načina za poboljšanje položaja Romkinja i Egipćanki je organizovanje treninga za njihovo osnaživanje i promocija vidljivosti onih pripadnica te populacije koje su uključene u tijelima odlučivanja kroz medijsku kampanju analiza dobre prakse iz regiona“, navela je ona.

Kako je dodala Ramović, jedan od prioriteta je i povećanje nivoa motivacije Romkinja i Egipćanki za veće učešće u političkim procesima i broja aktivistkinja u NVO.

„Romkinje i Egipćanke treba senzibilisati za aktivan odnos prema društvenoj zajednici“, zaključila je ona.

Najčitanije