NaslovnicaCrna GoraFormiraće radni tim za pregovore sa vjerskim zajednicama

Formiraće radni tim za pregovore sa vjerskim zajednicama

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde zaduženo je da formira radni tim koji će voditi pregovore sa vjerskim zajednicama u cilju rješavanja ugovornih odnosa, saopšteno je nakon sjednice Vlade.

Kako je saopšteno iz Vlade, na današnjoj sjednici usvojena je Informacija o nastavku pregovora o statusu i ugovornim odnosima između vjerskih zajednica i države.

“U Informaciji se ističe da do sada zaključeni ugovori sa vjerskim zajednicama ne predstavljaju njihovo privilegovanje na bilo koji način, već su logičan slijed prepoznatih potreba, odgovornog partnerskog odnosa i pristupa”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je konstatovano da je Ministarstvo pravde odlučno da vodi dijalog sa svim zainteresovanim vjerskim zajednicama koje su, shodno Zakonu upisane u Jedinstvenu evidenciju.

“Tim povodom, zaduženo je resorno ministarstvo da formira međuresorni Radni tim u vezi sa vođenjem pregovora sa vjerskim zajednicama sa ciljem rješavanja ugovornih odnose”, navodi se u saopštenju.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu.

“Izmjenama i dopunama Zakona doprinijeće se poboljšanju efikasnosti rada suda, kao i usklađivanju sudske prakse sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, posebno kada se radi o pružanju sudske zaštite u ražumnom roku kako je to predviđeno Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da izmjene imaju za cilj povećanje djelotvornosti rada suda, posebno u pogledu stope ažurnosti i dužine trajanja postupka, kao i obezbjeđenja prava građana na suđenje u razumnom roku.

Utvrđen je i Predlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Dopunom je, kako se navodi, predviđeno da se zabrane i ograničenja sredstava utvrđena ovim Zakonom, koja se primjenjuju šest mjeseći od dana raspisivanja izbora, kao prelažno rješenje, primjenjuju 60 dana prije navedenog roka održavanja, odnosno od 23. avgusta.

“Donošenjem Zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi odloženi su izbori u 13 opština i Glavnom gradu i na taj način je produženo i važenje zabrane i ograničenja koja se odnose na upotrebu državnih sredstava, državne mehanizacije i opreme, transparentnosti soćijalnih davanja i budžetskih rashoda i otpisa dugova”, kaže se usaopštenju.

Usvojen je Izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2021. godinu.

U tom izvještajnom periodu posebna pažnja usmjerena je na dužinu trajanja postupka pred Ustavnim sudom.

Kancelarija zastupnika, kako se dodaje, ističe značaj utvrđivanja odgovornosti svakog pojedinačnog organa i/ili pojedinca koji je svojim djelovanjem doveo do kršenja nekog od Konvencijom zaštićenih ljudskih prava i sloboda.

Donijete su odluke o izmjenama odluka o raspuštanju skupština opština Tivat i Budva.

Navodi se da s obzirom na to da u odborima povjerenika u tim opštinama nije bilo predstavnika Ministarstva javne uprave (MJU), kao organa državne uprave nadležnog za sistem lokalne samouprave, u cilju efikasnijeg rada i pravilnog tumačenja propisa imenovani su novi odbori u sastavu.

Imenovana su po dva predstavnika MJU, po jedan predstavnik ministarstava finansija i ekonomskog razvoja i turizma i Generalnog sekretarijata Vlade, i po dva građanina, u cilju efikasnijeg rada i pravilnog tumačenja propisa.

Na sjednici je usvojena i Informacija o pripremi za požarnu sezonu 2022. godine.

Navodi se da je u informaciji dat pregled aktivnosti sprovedenih u cilju pripreme za požarnu sezonu, raspoloživih resursa, kao i mjera zaštite i spašavanja.

“Za efikasnu zaštitu i spašavanje od posebnog značaja je sprovođenje preventivnih mjera i radnji koje bi trebalo da rezultiraju boljim i kvalitetnijim odgovorom svih subjekata u sistemu”, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova zaduženo je da nastavi svakodnevne aktivnosti na koordinaciji i rukovođenju mjerama i aktivnostima zaštite i spašavanja od požara na teritoriji Crne Gore, kao i da prati situaciju na terenu i ukoliko ona bude kritična odmah obavijesti Vladu o potrebi slanja zahtjeva za pomoć drugim državama i organizacijama.

Vlada je usvojila i Izvještaj o radu Savjeta za prava djeteta za period od prošlog do juna ove godine.

“U Izvještaju se navodi da je osnivanjem Savjeta učinjen značajan pomak u oblasti zaštite prava djece od nasilja, kao i da se kontinuirano preduzimaju aktivnosti na uspostavljanju Dječje kuće – Barnahus i skloništa za zaštitu djece od nasilja”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, postignut je i napredak u implementaciji projekta EU i UNICEF-a za rani razvoj djeteta u Crnoj Gori i obavljene su pripremne aktivnosti za izradu Strategije ranog razvoja djeteta, kao i Situacione analize ranih intervencija u Crnoj Gori.

Donijeta je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o zaradama lica u službi u Vojsci Crne Gore.

Pojašnjava se da je razlog za donošenje Uredbe potreba usklađivanja sa kretanjem zarada u javnom sektoru, budući da je zarada osoba u Vojsci posljednji put povećana 2016. godine.

“Uredbom se vrši prekompozicija zarada osoba koji se bave zdravstvenom zaštitom i vojnim sanitetom u Vojsći i uvode novi dodaci za određene specijalnosti osoba u službi u Vojsci”, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/2023. godinu koji se finansiraju iz budžeta i dala saglasnost na Konkurs za upis.

“Odlukom je predviđen upis 3.344 studenta, odnosno pet studenata manje u odnosu na prethodnu studijsku godinu”, stoji u saopštenju.

Donijeta je i Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2022/2023. godinu koji se finansiraju iz budžeta i data saglasnost na Konkurs za upis.

“Predloženi broj studenata za studijsku 2022/2023. godinu je 40, isti kao i prošlogodišnji”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije