fbpx
Naslovnica MINA Servisi MINA OTS Odgovor senatora DRI na molbu Medojevića za davanje preporuke kao kandidatu za...

Odgovor senatora DRI na molbu Medojevića za davanje preporuke kao kandidatu za člana Odbora direktora Prve banke

Gospodine Medojeviću,

Vaše obraćanje za davanje preporuke cijenim kao čin ličnog i profesionalnog uvažavanja i dodatno činjenica da ste ga učinili javnim, obavezuje me da odgovorim sa istovjetnim respektom, prikladno profesionalnoj i akademskoj poziciji.

Vaš profesionalni i ukupni društveni angažman poznat mi je duže od tri decenije, počev od studentskih dana kada ste bili osnivač prve studenske i antiratne organizacije i kada ste, suprotno tadašnjim društvenim oklnostima, zastupali progresivne građanske stavove i uvjerenja.

U dijelu profesionalne karijere upoznat sam sa Vašim radnim angažmanom, primarno u Agenciji za prestruktuiranje privrede i strana ulaganja u kojoj ste, pored redovnih radnih obaveza, dodatno se istakli objavljivanjem više publikacija i članaka na temu masovne vaučerske privatizacije, prestruktuiranja privrednih subjekata, tranzicije itd. Kvalitet istih potvrđuju dobijene recenzije eminentnih profesora i javnih djelatnika. Stoga, čini mi zadovoljstvo da smo u ovom dijelu Vašeg angažmana, kao i u periodu građanskog i antiratnog aktivizma, imali uspješnu saradnju.

Kada je u pitanju angažman u Skupštini Crne Gore ukazao bih na činjenicu da, bez obzira da li ste nastupali sa pozicija opozicionog ili pozicionog poslanika uvijek afirmativno i sa posebnim respektom komentarisali nalaze DRI. U Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, kao i na drugim odborima na kojima su razmatrani nalazi DRI, uz aktivno učešće, davali ste podršku glasajući za zaključke kojima su podržane preporuke vrhovne državne revizije. Na ovaj način dali ste doprinos izgradnji i unapredjenju eksterne budžetske instutcionalne kontrole u Crnoj Gori.

S obzirom da ste mi molbu za davanje preporuke uputili ne samo na lično ime već i kao članu Senata DRI, dužan sam naglasiti da je Senat kolektivni ogran, koji svoje nadležnosti crpi iz člana 144 Ustava Crne Gore. Moja dalja ocjena u dijelu Vaše formalne podobnosti za izbor na funkciju za koju se kandidujete dovela bi me u poziciju da bih izašao iz svojih ustavnih kompetencija i ovlašćenja koje imam kao član ovog kolektivnog organa.

Podgorica, 23.08.2021. godine

S uvažavanjem,

Prof. Dr Branislav Radulović

Senator DRI

kontakt pošiljaoca: [email protected]

Najčitanije

U Crnoj Gori najveća 14-dnevna incidencija novih slučajeva na 100k stanovnika

Podgorica, (MINA) – U regionu je najveća četrnaestodnevna incidencija novih slučajeva infekcije koronavirusom na...