Naslovnica MINA Business Visok stepen zadovoljstva uslugama

Visok stepen zadovoljstva uslugama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rezultati istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori, koje je objavila Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), pokazuju visok stepen korišćenja usluga i zadovoljstva njihovim kvalitetom.

“Rezultati istraživanja pokazuju da je kvalitetom usluga fiksne telefonije zadovoljno 76,4 odsto korisnika, uslugama mobilne telefonije 88,8 odsto, uslugama pristupa internetu 83,9 odsto, dok je kvalitetom slike TV programa zadovoljno 84,7 odsto, a ponude TV programa 73,7 odsto korisnika usluge distribucije TV programa”, navodi se u saopštenju.

Iz EKIP-a je saopšteno da se zadovoljstvo cijenama elektronskih komunikacionih usluga kreće od 62,8 odsto, kod korisnika fiksne telefonije, do 71,6 odsto kod korisnika mobilne telefonije.

“Uslugom Call centra operatora elektronskih komunikacija zadovoljno je preko 78 odsto korisnika, a brzinom otklanjanja smetnji u korišćenju elektronskih komunikacionih usluga preko 71 odsto korisnika”, rekli su iz EKIP-a.

Skoro 60 odsto građana nije upoznato da postoje posebni telefonski brojevi na koje se mogu prijaviti smetnje i prema kojima su pozivi besplatni za korisnike. Za Crnogorski Telekom je broj 12711, M:tel 12768, Telenor 12769, Telemach 12755, Orion Telekom 12777 i Radio-difuzni centar 12712.

“Sa servisom 1180 – Univerzalna služba informacija upoznato je 36,1 odsto ispitanika. Sa jedinstvenim evropskim brojem za hitne slučajeve 112 upoznato je 35,1 odsto građana, broj za policiju 122 prepoznaje 71,5 odsto građana, broj za hitnu medicinsku pomoć 124 prepoznaje 57,5 odsto građana i 51,3 odsto građana prepoznaje broj službe zaštite i spašavanja (vatrogasci) 123”, precizira se u istraživanju.

Za EKIP je čulo više od polovine građana i to u najvećoj mjeri preko TV programa.

“Sa pravima korisnika elektronskih komunikacionih usluga upoznato je svega 29,7 odsto građana, iako je taj procenat u odnosu na prethodno istraživanje porastao deset procentnih poena. Sa procedurom zaštite svojih prava upoznato je 31,2 odsto ispitanika”, rekli su iz EKIP-a.

Broj građana koji se obratio operatoru ili Agenciji sa prigovorom ili žalbom je u porastu i iznosi 13,9 odsto, ali je procenat onih koji su zadovoljni ažurnošću odgovora na iste relativno visok i iznosi 56,9 odsto.

Za potrebe EKIP-a, agencija za ispitivanje javnog mnjenja Damar Plus je sprovela istraživanje koje se odnosi na stepen zadovoljstva korisnika uslugama fiksne i mobilne telefonije, interneta i distribucije televizijskih i radio programa, kao i stepenu obaviještenosti o pravima korisnika elektronskih komunikacionih usluga.

Istraživanje je sprovedeno krajem aprila i početkom maja i to na uzorku od 1,03 hiljade ispitanika, starosti od 15 i više godina.

Najčitanije