fbpx
Naslovnica MINA Business Uniprom precijenio vrijednost imovine za milion EUR

Uniprom precijenio vrijednost imovine za milion EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nezavisni revizor Crowe MNE dao je kompaniji Uniprom, koja gazduje Кombinatom aluminijuma (KAP), mišljenje sa rezervom na finansijske iskaze za prošlu godinu, jer su za milion EUR precijenili imovinu, za koliko su potcijenili gubitak, koji je iznosio 2,7 miliona.

Osnivač i vlasnik Uniproma je Veselin Pejović.

„Nekretnine, postrojenja i oprema uključuju stavke zemljišta na investicijama u toku u iznosu od milion EUR, za koje postoje indikacije za obezvređenje na datum izvještavanja. Uniprom ne koristi to zemljište i nema pravo svojine u katastru. Na osnovu toga smatramo da su na 31. decembar nekretnine, postrojenja i oprema precijenjeni za milion EUR, dok je gubitak za prošlu godinu potcijenjen za isti iznos“, navodi se u izvještaju, piše Dan.

Revizor je skrenuo pažnju na dokaze koje je Uniprom pripremio u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, koje podrazumijeva da će društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.

„Preduzeće je u prošloj godini ostvarilo gubitak od 2,7 miliona EUR, dok mu je neto kapital na kraju decembra iznosio 4,1 milion EUR. Takođe na kraju prošle godine kratkoročne obaveze preduzeća veće su od njegove obrtne imovine 11,7 miliona“, navodi se u izvještaju.

Revizor je dodao da ta pitanja ukazuju na postojanje materijalno značajnih neizvjesnosti koje mogu da izazovu sumnju u sposobnost preduzeća da nastavi da posluje u skladu sa konceptom nastavka poslovanja.

Za otklanjanje navedenih neizvjesnosti pri primjeni načela stalnosti poslovanja, uzeto je u obzir da je Uniprom u svojim planovima predvidio da će u ovoj godini imati bolje rezultate s obzirom na znatan rast cijene aluminijuma krajem prošle i početkom ove godine i očekivanja da se taj trend nastavi.

Uniprom, takođe, očekuje znatne prihode od dvije nove fabrike silumina i trupaca – bileta u koje je u prethodnom periodu uložio značajna sredstva. Prihodi se očekuju od drugog kvartala.

Кapacitet fabrike silunima je 30 hiljada tona, a bileta 70 hiljada tona godišnje.

„U prilog navedenom govori i činjenica da je Uniprom za šest mjeseci ove godine ostvario profit od oko šest miliona EUR i da je sve finansijske obaveze prema finansijskim institucija izmirivao u roku dospijeća. Takođe, preduzeće ima i snažnu podršku vlasnika koji ima i druge biznise, koji generišu velike prihode“, navodi se u izvještaju.

Uzimajući u obzir navedeno, finansijski iskazi preduzeća su pripremljeni u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, koje podrazumijeva da će firma nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.

Uniprom gazduje КAP-om od polovine 2014. godine. Imovinu КAP-a su kupili za 28 miliona EUR, ali je cijena kasnije umanjena za 2,3 miliona EUR, jer je stečajna uprava prodavala Pejoviću imovinu koja nije bila u vlasništvu fabrike.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije

U Crnoj Gori najveća 14-dnevna incidencija novih slučajeva na 100k stanovnika

Podgorica, (MINA) – U regionu je najveća četrnaestodnevna incidencija novih slučajeva infekcije koronavirusom na...