Naslovnica MINA Business Polovina preduzeća očekuje poteškoće u poslovanju

Polovina preduzeća očekuje poteškoće u poslovanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Polovina crnogorskih preduzeća očekuje poteškoće u poslovanju zbog uticaja pandemije koronavirusa, dok 16 odsto smatra da ih neće imati, pokazalo je istraživanje Instituta za strateške studije i prognoze (ISSP).

Direktorica ISSP-a Jadranka Kaluđerović, kazala je da 16 odsto preduzeća ne očekuje poteškoće u poslovanju u narednom periodu, svako drugo ih očekuje, a svako treće nije sigurno da li će ih imati ili ne, piše Pobjeda.

Ona je dodala da je 85,9 dosto anketiranih preduzeća reakciju države nakon pojave pandemije ocijenilo blagovremenom. U anketiranim preduzećima smatraju da bi najefikasnije mjere za oporavak ekonomije bile subvencije za preduzeća, poreske olakšice, kao i subvencionisanje kamatnih stopa.

ISSP je tokom juna sproveo istraživanje kojim je obuhvaćeno 362 preduzeća iz sva tri regiona Crne Gore.

„Istraživanje je pokazalo da su očekivanja po pitanju teškoća u poslovanju prisutnija kod malih preduzeća u odnosu na ostale kategorije. Rezultati ukazuju da 78,6 odsto preduzeća iz sektora usluga pružanja smještaja i ishrane, 75 odsto iz sektora poljoprivrede, 71,4 odsto iz sektora saobraćaja i skladištenja i 60,2 odsto iz sektora trgovina očekuje poteškoće u poslovanju“, rekla je Kaluđerović Pobjedi.

Preduzeća koja pored domaćeg, proizvode i usluge prodaju i na stranom tržištu više očekuju poteskoće u poslovanju u odnosu na ona koja su orjentisana samo na domaće tržište.

„Nedovoljna likvidnost i gubitak crnogorskog tržišta su najznačajnije poteškoće u poslovanju koje preduzeća očekuju”, navela je Kaluđerović.

Ona je dodala da više od polovine anketiranih preduzeća smatra da neće biti smanjenja broja zaposlenih, dok petina nije sigurna kakve će posljedice pandemija imati kada je o tome riječ.

U strukturi preduzeća koja ne planiraju smanjenje radnika, najmanje učešće imaju velika, 15,2 odsto, dok je procenat malih 28,4 odsto i mikro 37,1 odsto.

“Sa stanovišta sektora djelatnosti, istraživanje je pokazalo da su najugroženiji zaposleni u sektorima građevinarstva, usluga pružanja smještaja i ishrane i saobraćaja i poljoprivrede”, saopštila je Kaluđerović.

Od ukupnog broja anketiranih preduzeća, 75,4 odsto očekuje smanjenje obima proizvodnje, odnosno pružanja usluga, dok 12,7 odsto to ne očekuje. Skoro četvrtina preduzeća očekuje smanjenje proizvodnje u narednom periodu, više od 30 odsto.

Kaluđerović je navela da blizu 70 odsto preduzeća ne planira da počne neki razvojni projekat tokom pandemije koronavirusa.

“Posmatrano po veličini preduzeća, velika češće planiraju ulaganje u razvojne projekte u odnosu na mala ili mikro. Dok su za mikro preduzeća najznačajniji izvor finansiranja sopstveni izvori, kod velikih je to partnerstvo”, kazala je Kaluđerović.

Istraživanje je pokazalo i da 96 odsto preduzeća očekuje recesiju crnogorske ekonomije.

“Najveći broj preduzeća, 28,5 odsto, očekuje pad ekonomije u rasponu od pet do sedam odsto”, navela je Kaluđerović.

Ona je dodala da najveći broj preduzeća smatra da će likvidnost i nesolventnost biti najznačajniji faktor koji će uticati na crnogorsku ekonomiju u periodu nakon pandemije.

“Svega jedan odsto preduzeća najvažnijim faktorom, koj i će uticati na kretanja u ekonomiji u tom periodu, smatra poteškoće nastale u lancu snabdijevanja”, kazala je Kaluđerović.

Istraživanje je pokazalo da skoro polovina preduzeća planira da uvede ili već uvodi inovacije usljed pandemije koronavirusa.

“Preduzeća iz sektora finansijskih djelatnosti, saobraćaja i skladištenja i trgovine najčešće planiraju uvođenje inovacija u poslovanju usljed uticaja pandemije. Velika i srednja preduzeća u većem procentu planiraju uvođenje inovacija u poslovanju u odnosu na mikro i mala preduzeća”, rekla je Kaluđerović.

Prema rezultatima istraživanja, većina preduzeća je zadovoljna saradnjom sa bankarskim sektorom.

“Mikro i mala preduzeća češće su nezadovoljna saradnjom sa bankama u odnosu na srednja i velika. Glavni razlog nezadovoljstva su neadekvatni uslovi za dobijanje kredita”, saopštila je Kaluđerović.

Najčitanije