Naslovnica MINA Business Pokreću osmi ciklus akcije Podijelimo teret

Pokreću osmi ciklus akcije Podijelimo teret

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) pokrenula je danas osmi ciklus akcije Podijelimo teret, namijenjen svim domaćinstvima koja imaju dugovanja po osnovu računa za električnu energiju.

Iz EPCG su kazali da će akcija Podijelimo teret 8 trajati do 31. oktobra.

„U tom periodu, sva domaćinstva kojima ističu sporazumi iz akcije Podijelimo teret 6, kao i sva nova domaćinstva koja žele da se priključe, svoje obaveze mogu izmiriti po izuzetno povoljnim uslovima“, navodi se u saopštenju EPCG.

Imajući u vidu složenu situaciju uslijed koronavirusa, uslov za priključenje akciji je da potrošač ima izmirena dva posljednja računa, umjesto tri, kako je to bilo u dosadašnjim akcijama.

„Tako se akciji tokom jula mogu priključiti kupci koji pripadaju grupi potrošnje domaćinstva, uz neophodan uslov da je iznos uplata u prethodna tri mjeseca, odnosno aprilu, maju i junu, jednak ili veći od računa za maj i da do kraja jula plate junsku fakturu“, objasnili su iz EPCG.

U avgustu, neophodan uslov je da je iznos uplata u prethodna tri mjeseca (maj, jun i jul) jednak ili veći od računa za jun i da do kraja avgusta bude plaćena julska faktura.

„U septembru neophodan uslov je da je iznos uplata u prethodna tri mjeseca (jun, jul i avgust) jednak ili veći od računa za jul i da do kraja septembra bude plaćena avgustovska faktura“, dodali su iz EPCG.

U oktobru neophodan uslov je da je iznos uplata u prethodna tri mjeseca, odnosno julu, avgustu i septembru, jednak ili veći od računa za avgust i da do kraja oktobra bude plaćena septembarska faktura.

Iz EPCG su naveli da domaćinstva koja se priključe akciji Podijelimo teret 8, stiču pravo na brojne povoljnosti.

„To su otplata prethodnog duga u fiksnim mjesečnim ratama u iznosu od 20 EUR, izuzeće od prinudnih metoda naplate dok se poštuje sporazum, kao i obustava obračuna zatezne kamate“, dodaje se u saopštenju.

Maksimalan broj rata na koji se može potpisati sporazum je 22.

„Ukoliko je dug manji od 440 EUR, broj rata se određuje tako što se iznos duga dijeli sa 20 EUR. Na primjer, dug od 320 EUR kupac će otplaćivati u 16 fiksnih mjesečnih rata od 20 EUR“, navodi se u saopštenju.

Takođe, svi kupci električne energije koji su isključeni sa mreže imaju pravo da se priključe akciji, a uz navedene neophodne uslove moraju da plate i troškove priključenja.

Kupci koji već imaju potpisan standardni sporazum, mogu ga reprogramirati po ovom modelu, uz uslov da redovno izmiruju svoje obaveze po postojećem sporazumu.

Za sve informacije, potrošači se mogu obratiti Call centru, besplatnim pozivom na broj 19100.

Informacije mogu dobiti i putem www.epcg.com, zvanične Facebook stranice, kao i na informativno-naplatnim punktovima lokalnih jedinica Snabdijevanja.

Najčitanije