Naslovnica MINA Business Podijelili 161 miliona EUR bez konkurencije

Podijelili 161 miliona EUR bez konkurencije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Obveznici primjene Zakona o javnim nabavkama, državne institucije i preduzeća, u prošloj godini ugovorili su ukupno 715,6 miliona EUR za nabavku roba, usluga i radova, pokazuju podaci iz godišnjeg izvještaja o javnim nabavkama.

Od toga je za troškove struje i uglja potrošen 107,42 miliona EUR, a za ostale tendere 608,2 miliona EUR, piše Dan.

U tom dokumentu se precizira da je učešće javnih nabavki u bruto društvenom proizvodu u istom periodu prošle godine iznosilo 12,39 odsto, što je znatno veće u odnosu na prethodne uporedne godine.

Кada je u pitanju konkurentnost primjetno je da ona nije prevelika na crnogorskim tenderima, budući da je prosječan broj ponuda svega dva, dok je u ranijim godinama bio veći, posebno u 2018. godini, i iznosio 3,14 odsto.

Ipak u istom prošlogodišnjem periodu je sklopljeno čak 1,5 hiljada ugovora, gdje je na tenderu ponudu dao jedino ponuđač sa kojim je na kraju i dobio posao.

Vrijednost ugovora na kojima je posao dodijeljen bez ikakvog takmičenja je čak 161,7 miliona EUR.
„U prošloj godini u postupcima javnih nabavki sa jednom dostavljenom ponudom realizovano je 1,5 hiljada ugovora sa ukupnom ugovorenom vrijednošću u iznosu od 161,7 miliona EUR, što čini 26,6 odsto u odnosu na ukupnu vrijednost javnih nabavki“, navodi se u Izvještaju o javnim nabavkama koji je na predlog Ministarstva finansija usvojila Vlada.

Najviše novca bez konkurencije potrošeno je na ime ugovora o nabavci roba, a njih je bilo 696 u vrijednosti od 49 miliona EUR.

Za radove je sklopljeno 187 ugovora, ali su oni koštali 71,5 miliona EUR. Na isti način potrošen je 41,1 milion EUR za usluge, po osnovu 611 ugovora.
Tokom prošle godine državne institucije su u velikoj mjeri koristile prava na procedure kojima se ograničava javnost postupka, odnosno nabavke male vrijednosti i hitne tendere, što je za poreske obveznike 97,6 miliona EUR.

Na osnovu nabavki male vrijednosti, potpisano je 109,4 hiljada ugovora vrijednih 80,1 milion EUR.
Prilikom primjene te metode nabavke objavljuje se poziv na sajtu određene institucije, a ne na portalu javnih nabavki, a institucije koje kupuju određenu vrstu roba, usluga ili radova, objavljuju mnogo manji broj dokumenata o poslu, čime se otvara veliki prostor za diskreciono odlučivanje i favorizovanje ponuđača.

U Izvještaju o javnim nabavkama konstatuje se da je u istom periodu prošle godine došlo do pada broja objava na portalu javnik nabavki sa 25,8 hiljada, koliko ih je bilo 2016. godine na 17,9 hiljada u prošloj godini.

Ipak u Ministarstvu finansija, koje je objavilo izvještaj, tvrde da manje dokumenata ne znači smanjenje transparentnosti.

Na ime hitnih nabavki potpisano je 2,1 hiljada ugovora, ukupne vrijednosti 17,5 miliona EUR.

U izvještaju ukazuju na čestu primjenu postupka nabavke male vrijednosti i hitne nabavke koje su u najvećoj mjeri primjenjivane za nabavku roba, dok su ugovorene vrijednosti za nabavku radova najniže.

U tom dokumentu se navodi da su otvoreni – ograničeni pregovarački postupak sa prethodnim objavljivanjem poziva za javno nadmetanje, pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje i konkursi, kao vrsta tenderske procedure, primjenjivani prilikom sklapanja 4,09 hiljada ugovora vrijednih 510,58 miliona EUR.

Najčitanije