11 C
Podgorica
October 27, 2020.
Naslovnica MINA Business Plantaže ostvarile dobre proizvodne rezultate uprkos koroni

Plantaže ostvarile dobre proizvodne rezultate uprkos koroni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rezultati ostvareni u proizvodnji u kompaniji Plantaže u prvih osam mjeseci su izuzetno dobri, posebno u uslovima djelovanja koronavirusa, ocijenjeno je na sjednici Odbora direktora tog preduzeća.

“U ovoj godini, odnosno do polovine septembra, proizvedeno je 13 miliona kilograma vinskog grožđa, 1,5 miliona kilograma stonog grožđa, 850 hiljada kilograma breskve i nektarine, kao i pet miliona flaša vina i prirodnih rakija”, navodi se u saopštenju kompanije.

Na sjednici je saopšteno da su takvi rezultati ostvareni zahvaljujući izuzetnim naporima zaposlenih i menadžmenta, na svim nivoima.

“Proizvodni rezultati, u cjelokupnoj primarnoj proizvodnji, omogućavaju da se stvore potrebne zalihe za proizvodnju finalnih proizvoda i održanje kompanije na globalnom tržištu u sljedećoj godini. Bez ovakve primarne proizvodnje svi napori u oblasti prodaje bili bi bespredmetni”, rekli su iz Plantaža.

Koronavirus je, kako je ocijenjeno, sasvim razorio tržište vina na svjetskom nivou, po raznim osnovama.

“Ipak, i u takvim uslovima naša služba prodaje i marketinga je ostvarila dobre rezultate, zahvaljujući blagovremenom strategijskom pristupu u ovom segmentu poslovanja”, kazali su iz Plantaža.

Na sjednici je saopšteno da je ukupan pad prihoda od prodaje vina i prirodnih rakija gotovo 40 odsto.

“Najveći pad je ostvaren na domaćem tržištu od 62 odsto, zbog pada prometa u turizmu, što je još jedan dokaz da preko 90 odsto naših proizvoda u Crnoj Gori konzumira turista-stranac, dok su ino tržišta ostvarila mnogo manji pad od 15 odsto do 25 odsto. Izuzetno dobri poslovni rezultati ostvareni su u proizvodnji i prodaji stonog grožđa, breskve i nektarine, ribe i riblje mlađi”, precizirali su iz Plantaža.

Uprkos činjenici da je došlo do drastičnog pada prihoda, Plantaže su uspjele da iz tekućih priliva, ostvarenih prodajom svojih proizvoda i usluga, izmire preko 19 miliona EUR obaveza, i to prema dobavljačima 7,3 miliona EUR, u budžet države uplate 4,5 miliona EUR, za neto zarade 620 stalno zaposlenih i preko 600 zaposlenih na sezonskim poslovima 6,1 milion EUR i 1,1 milion EUR za dospjele anuitete prema bankarskom sektoru.

Uz sve teškoće i neizvjesnosti, realizovane su investicije u vrijednosti više od dva miliona EUR.

Odbor direktora se na sjednici detaljno upoznao sa konačnim Izvještajem o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Plantaža za 2018. godinu. Poslije njegove analize zaključeno je da će se preduzeti sve mjere iz njegove nadležnosti i u najkraćem roku dostaviti Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) plan aktivnosti za realizaciju izdatih preporuka, sa sadržajem mjera, nosiocima aktivnosti i rokovima.

Sa tim ciljem, na sjednici je usvojena odluka o utvrđivanju smjernica po pitanju aktivnosti iz Izvještaja o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Plantaža za 2018. godinu od DRI. U tom dokumentu su detaljno razrađene sve mjere i aktivnosti, koje treba da preduzme i ispuni Odbor direktora i menadžment u roku od šest mjeseci, za otklanjenje konstatovanih nepravilnosti i datih preporuka.

“Zbog izraženog interesovanja javnosti u vezi sa vansudskim poravnanjem sa podgoričkom kompanijom OMP Engeenering, konstatovano je da je u toku proces realizacije ove odluke, jer zaključeno poravnanje ima više pravno proceduralnih elemenata koji treba da se u narednom periodu sprovedu, o čemu će crnogorska javnost biti pravovremeno informisana”, rekli su iz Plantaža.

Odbor direktora je, u okviru svoje nadležnosti, obavio sve potrebne pripreme za održavanje predstojeće Skupštine akcionara. Isto tako, dat je nalog menadžmentu da obavi adekvatne operativne aktivnosti, kako bi se Skupština održala uz poštovanje svih mjera Nacionlanog koordinacionog tijela (NKT).

Iz Plantaža su rekli da je najšira javnost zapazila da se, u dužem vremenskom periodu, a posebno posljednja dva mjeseca, vodi besomučna kampanja protiv te kompanije.

“To što su kritike, često neosnovane, upućivane Odboru direktora i/ili menadžmentu manje je važno od nemjerljivog softverskog gubika, koji je u najširem poslovnom kontekstu nanijet ovoj kompaniji. Akteri ovih kampanja (ni)jesu imali u vidu da od njenog poslovanja zavisi direktno ili indirektno, u raznim krugovima, 20 hiljada građana Crne Gore, kao i dobrim dijelom imidž poslovanja u našoj državi”, rekli su iz Plantaža.

Oni su dodali da separatni politički interesi nijesu uzimali u obzir ekonomsku važnost kompanije za Crnu Goru.

“No, bez obzira na sve to ova crnogorska, jedna od rijetkih ili jedina, globalna kompanija, čije se vino pije u preko 40 zemalja svijeta, na gotovo svim kontinentima, će savladati sve aktuelne teškoće i biti i dalje najprepoznatljiviji crnogorski brend”, zaključili su iz Plantaža.

Najčitanije