Naslovnica MINA Business Naplaćeno skoro 190 hiljada EUR u postupku prinudne naplate

Naplaćeno skoro 190 hiljada EUR u postupku prinudne naplate

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odsjek za sprovođenje postupka prinudne naplate je od početka godine naplatio 188,91 hiljadu EUR, saopšteno je iz Uprave policije.

Od početka godine je donijeto 14,63 hiljade naredbi za prinudnu naplatu.

„Preporučujemo počiniocima prekršaja da nakon prihvatanja odgovornosti postupe u skladu sa Zakonom o prekršajima i izrečenu novčanu sankciju izvrše u roku od osam dana, kako ne bi došli u situaciju da se u pokreće postupak prinudne naplate i inicira zamjena za kaznu zatvora ili rada u javnom interesu“, navodi se u saopštenju.

Prioritet u radu Odsjeka je stvaranje uslova za sprovođenje postupka prinudne naplate, neizvršenih novčanih sankcija koje su bile neposredno pred zastarom, a sve u cilju sprečavanja štete koja bi nastala usljed njihovog zastarjevanja.

„Kako bi se stvorila mogućnost prinudne naplate neizvršenih novčanih sankcija prenosom sa računa koji pojedinci imaju kod poslovnih banaka, Odsjek je inicirao projekat uvezivanja na Web servis Centralne banke (CBCG), radi dobijanja podataka kod kojih poslovnih banaka pojedinci koji su u prekršaju imaju otvoren i aktivan račun“, dodaje se u saopštenju.

Zahvaljujući saradnji sa nadležnima iz CBCG i Info Stream-a, početkom ove godine počela je implementacija tog projekta i obezbijeđeni tehnički uslovi za sprovođenje postupka prinudne naplate svih neizvršenih novčanih sankcija izrečenih konačnim i izvršnim prekršajnim nalozima.

Iz Uprave policije su kazali da se prinudna naplata novčanih kazni izrečenih nezaposlenim počiniocima prekršaja sprovodi donošenjem naredbi svim poslovnim bankama kod kojih pojedinac koji je u prekršaju ima otvorene i aktivne račune.

„Takođe, prinudna naplata preko poslovnih banaka obavlja se i u slučajevima kada poslodavci kažnjenih osoba, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) ili CBCG, iz određenih razloga ne postupe po dostavljenoj naredbi“, navodi se u saopštenju.

Sve te mjere koje se preduzimaju u cilju izvršenja novčanih sankcija izrečenih konačnim i izvršnim prekršajnim nalozima su preduslov za sprovođenje postupka zamjene novčane kazne u kaznu zatvora ili rada u javnom interesu, što je u nadležnosti suda za prekršaje.

„Dakle, ukoliko se novčana sankcija ne može izvršiti prinudnom naplatom, ovaj organ će inicirati pokretanje postupka pred nadležnim sudom za prekršaje, u cilju zamjene novčane kazne u kaznu zatvora ili rada u javnom interesu“, zaključuje se u saopštenju.

Najčitanije