Naslovnica MINA Business Ministarstvu pala nabavka od 100 hiljada EUR

Ministarstvu pala nabavka od 100 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je, po službenoj dužnosti, tender Ministarstva turizma i održivog razvoja, procijenjene vrijednosti 100 hiljada EUR.

Tender se odnosio na nabavku usluga nadogradnje i održavanja informacionog sistema za elektronsku komunikaciju u postupcima izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, saglasnosti državnog arhitekte, građevinskih dozvola i sličnih dokumenata, prenose Vijesti.

Državna komisija će 15 dana po pravosnažnosti rješenja vratiti hiljadu EUR kompaniji Cikom iz Podgorice koja se žalila na postupak, dok će Ministarstvo morati da im nadoknadi 484 EUR na ime troškova žalbe.

Ministarstvo je 2. marta ove godine kao najpovoljniju na tenderu izabralo ponudu kompanije Winsoft iz Podgorice. Drugorangirana je bila ponuda kompanije Smart Tech, a trećerangirana Cikom.

Ne ulazeći u žalbene navode, državna komisija je poništila tender po službenoj dužnosti jer je utvrdila neusaglašenost tenderske dokumentacije sa odredbama Zakona o javnim nabavkama koje su mogle dovesti do ograničavanja konkurencije i diskriminacije ponuđača.

Ministarstvo je ispod tehničkih karakteristika ili predmeta nabavke, za predmet radova, predvidjelo garantni rok od godinu od puštanja sistema u produkciju dok nijednom odredbom Nacrta ugovora nije regulisao garantni rok.

Pravilnikom o obrascima u tenderskim postupcima predviđeno je da naručilac nabavke nacrtom ugovora predvidi i garantni rok.

Naručilac je predvidio da se nabavka odvija kroz četiri faze, ali je opet napravio grešku što nacrtom ugovora nije predvidio faze realizacije projekta i aktivnosti.

Najčitanije