Naslovnica MINA Business Kordić: Makroregionalna saradnja put za bržu integraciju regiona u EU

Kordić: Makroregionalna saradnja put za bržu integraciju regiona u EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najavljena mobilizacija devet milijardi EUR iz Ekonomsko-investicionog plana, namijenjena za finansiranje prioriteta koji su prepoznati tim instrumentom Evropske unije (EU), predstavlja put za uspješnu regionalnu ekonomsku integraciju, smatra glavna pregovaračica i nacionalna IPA koordinatorka, Zorka Kordić.

Ona je danas, na online događaju pod nazivom Doprinosi prioriteta Strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR) i Strategije EU za Dunavsku regiju (EUSDR) u sprovođenju Ekonomsko-investicionog plana (EIP) za Zapadni Balkan, kazala da su negativne posljedice izazvane pandemijom koronavirusa osjetno vidljive, kako u regionu, tako i u Crnoj Gori koja, kao mala ekonomija, u velikoj mjeri zavisi od turizma i ostalih usluga povezanih sa ovom granom privrede.

Kordić je navela da, u takvoj situaciji, podrška koju Evropska unija pruža Crnoj Gori i drugim ekonomijama Zapadnog Balkana, između ostalog, kroz Ekonomsko-investicioni plan (EIP) i makro-regionalne strategije EU, predstavlja dodatnu vrijednost procesu pristupanja.

Ona je, kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, kazala da je Crna Gora snažno posvećena sprovođenju makroregionalnih strategija i drugih inicijativa EU, što crnogorske nacionalne strukture svakodnevno potvrđuju svojim radom.

Kordić je podsjetila da je proces definisanja i inkorporiranja makro-regionalnih prioriteta za Jadransko-jonsku strategiju (EUSAIR) iniciran upravo tokom crnogorskog predsjedavanja EUSAIR-om, te da su već vidljivi konkretni rezultati.

“Imajući u vidu kompatibilnost između tematskih oblasti koje prepoznaje Ekonomsko-investicioni plan, sa prioritetima i vodećim inicijativama usvojenim u okviru Jadransko-jonske i Dunavske strategije, izuzetno je važno zajedničko sprovođenje tih procesa i to kroz među-sektorski pristup koji se dokazao kao efektivan i jedinstven vid saradnje između država članica”, poručila je Kordić.

Ona je dodala da je važno nastaviti praćenje i koordinaciju na nacionalnom i makro-regionalnom nivou, kroz uspostavljanje radnih timova koji bi zajednički pratili sprovođenje EIP-a i proces inkorporiranja EUSAIR/EUSDR prioriteta.

“Cjelokupan proces teži zajedničkim akcijama kroz koje će zemlje učesnice, kako EU, tako i one koje nijesu članice EU, uskladiti svoje tematske politike, zaštititi i razviti zajedničke potencijale za opšte dobro i buduće generacije u makro-regijama”, rekla je Kordić.

Događaj, koji je u okviru Nedjelje makro-regionalnih strategija EU organizovala Evropska komisija, ima za cilj sagledavanje daljih koraka u procesu uključivanja makro-regionalih prioriteta u najvažnija programska dokumenta EU i usklađivanja sa prioritetima koji su definisani u okviru Ekonomsko-investicionog plana.

Najčitanije