Naslovnica MINA Business Izvještaj označen tajnim jer je tako definisano ugovorom

Izvještaj označen tajnim jer je tako definisano ugovorom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stečajna uprava Atlas banke označila je tajnim izvještaj kompanije Kroll Associates, angažovane da sprovede internu istragu događaja koji su doveli do stečaja u toj banci, jer je tako definisano ugovorom potpisanim sa tom firmom.

U odgovoru predsjednika stečajnog odbora Atlas banke, Darka Bulatovića, na dopis nezavisnog poslanika Aleksandra Damjanovića navodi se da je izvještaj označen tajnim jer je tako definisano ugovorom, a ne na osnovu Zakona o bankama, pišu Vijesti.

Stečajni upravnik Atlas banke, Mirko Radonjić, početkom decembra je kazao da je stečajni odbor banke u junu prošle godine angažovao kompaniju čiji su preliminarni nalazi pokazali brojne oblasti koje su potencijalno mogle da dovedu do gubitaka po banku, kao i da će Kroll nastaviti da im pruža pomoć.

Radonjić je odbio da dostavi izvještaj Damjanoviću pozivajući se na njegovu tajnost. Damjanović je nakon toga tražio od Bulatovića da mu objasni na osnovu kojeg zakona je izvještaj označen tajnim.

Bulatović je objasnio da je Radonjić potpisao ugovor sa Krollom kojim je, između ostalog, precizirano da se izvještaji čuvaju kao povjerljivi i da se ne smiju objelodanjivati, dijeliti, redistribuirati ili na neki drugi način učiniti dostupnim bez Krollovog izričitog pisanog pristanka.

„Ugovorom je precizirano da sva pitanja koja proizilaze iz pružanja usluga Krolla koja mogu biti sporna podliježu zakonima Engleske i bila bi rješavana u arbitražnom postupku u skladu sa pravilima Londonskog suda za međunarodnu arbitražu“, navodi se u odgovoru Bulatovića.

Damjanović je Vijestima rekao da odgovor Bulatovića u kojem se govori o povjerljivosti izvještaja i ugovora stečajnog upravnika sa Krollom, čije se usluge plaćaju iz stečajne mase, sam za sebe govori o nepostojanju zakonskog osnova za skrivanje traženih informacija.

„Dio informacija koje su za javnost označene kao povjerljive upravo je plasiran u dostavljenom odgovoru, a u javnim obraćanjima stečajnog upravnka i guvernera Centralne banke (CBCG) u više navrata je govoreno o sadržaju tajnog izvještaja“, rekao je Damjanović.

CBCG je u aprilu prošle godine pokrenula stečaj u Atlas banci, jer ona nije mogla da ispuni zahtjeve za adekvatnošću kapitala kako je to propisano Zakonom o bankama Crne Gore.

Najčitanije