fbpx

Program ekonomskog državljanstva ne treba odlagati

Podgorica, (MINA-BUSINESS) - Preveliki oprez prilikom izbora investitora kojem se dodjeljuje ekonomski pasoš Crne Gore ne bi trebalo da bude razlog odlaganja tog programa, prema kojem treba imati pragmatičan...

Uvođenje ekonomskog državljanstva doprinosi Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) - Plan uvođenja ekonomskog državljanstva, na način na koji su to predložila ministarsva održivog razvoja i turizma i unutrašnjih poslova, predstavlja dobar projekat koji može samo doprinijeti...

Plan revitalizacije ambiciozan i važan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) - Plan aktivnsoti revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske nadzemne mreže u distributivnom sistemu za naredne tri godine ambiciozan je i važan, jer će omogućiti sigurno i kvalitetno napajanje...

CGES da izradi plan razvoja prenosnog sistema

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regulatorna agencija za energetiku (RAE) naložila je Crnogorskom elektroprenosnom sistemu (CGES) da izradi plan razvoja prenosnog sistema Crne Gore od 2020. do 2029. godine, kao i...