Naslovnica MINA Business HUDEX izabrana za referentnu energetsku berzu

HUDEX izabrana za referentnu energetsku berzu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regulatorna agencija za energetiku (RAE) imenovala je energetsku berzu u Budimpešti (HUDEX) za referentnu do 2022. godine.

Za taj trogodišnji period koristiće se tromjesečni prosjek cijena dnevnih fjučersa dobijen na osnovu cijena band i pik (vršne) energije objavljenih na HUDEX-u.

Uzimaće se u obzir cijene u septembru, oktobru i novembru ove godine za narednu, naredne za 2021, i 2021. za 2022. godinu.

Kako je objavljeno u obrazloženju odluke RAE, Zakonom o energetici propisano je da se cijene električne energije za krajnje kupce ne mogu povećavati iznad ponderisane cijene ostvarene u prethodnoj godini i fjučersa za narednu godinu na referentnoj energetskoj berzi, a najviše do sedam odsto u 2017. godini i šest odsto u prošloj i ovoj godini.

Zakonom je propisano da se predmetno ograničenje može produžiti za tri godine, ako RAE procijeni da nijesu ispunjeni uslovi za postojanje likvidnog tržišta utvrđeni zakonom.

“Postupajući u skladu sa navedenim zakonskim odredbama, RAE je donijela odluku kojom je utvrdila da nijesu ispunjeni uslovi za postojanje likvidnog tržišta, pa se produžava ograničenje povećanja cijene električne energije za domaćinstva i male kupce koji ne pripadaju kategoriji domaćinstva, za period od naredne do 2022. godine”, navodi se u obrazloženju RAE.

RAE je napravila uvid u podatke sa energetskih berzi na kojima se obavlja trgovina električnom energijom, a koje gravitiraju području Crne Gore, i to srbijanski SEEPEX, hrvatski CROPEX, slovenački SOUTHPOOL i HUDEX iz Mađarske.

“Utvrđeno je da se u regionu trgovina fjučersima realizuje jedino na berzi HUDEX. Na berzi SEEPEX trgovina električnom energijom obavlja se na tržištu dan unaprijed, dok se na berzama SOUTHPOOL i CROPEX trguje i na dan unaprijed i na unutardnevnom tržištu”, objasnili su iz RAE.

S obzirom da je mađarska tržišna oblast komercijalno dobro povezana sa zapadnim Balkanom preko dvije operativne granice Mađarska – Srbija i Mađarska – Hrvatska, Crna Gora je preko operativnih granica sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom (BiH) direktno povezana sa mađarskim tržištem, odnosno HUDEX berzom.

Najčitanije