Naslovnica Business Top Story Biće dovoljno gotovinskih kredita

Biće dovoljno gotovinskih kredita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Hipotekarna banka ima dovoljno novca da građanima i dalje plasira kredite sa rokom otplate dužim od osam godina, kazao je izvršni direktor te banke za poslove sa građanima i napredne kanale prodaje, Nikola Špadijer.

On je, u intervjuu Vijestima, naveo da je siguran da ove godine ne može da se očekuje nikakav negativan scenario po pitanju kreditne aktivnosti banaka i povećanja kamatnih stopa, pod uslovom nastavka političke stabilnosti i rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP).

„Nedavnom emisijom obveznica u visini od osam miliona EUR, banka je povećala svoj koeficijent adekvatnosti kapitala i stvorila snažne pretpostavke za dalju kreditnu aktivnost, tako da je naš najpopularniji gotovinski proizvod, XL kreditni paket i dalje dostupan građanima na rok otplate od osam godina“, precizirao je Špadijer.

On je kazao da ne očekuju da će im biti potrebna eventualna dodatna dokapitalizacija, nakon što Centralna banka (CBCG) uradi procjenu imovine banaka.

Špadijer je naglasio da je banka dostigla rekordan nivo aktive od preko 554 miliona EUR i 445 miliona depozita i prošlu godinu završila sa neto dobiti od skoro pet miliona EUR.

Prethodna godina, kako je naveo, bila je rekordna u svim segmentima poslovanja.

Upitan da li očekuje da se smanji interesovanje građana za gotovinske kredite, nakon što je CBCG ograničila tu vrstu proizvoda od januara, Špadijer je odgovorio da smatra da će uvijek postojati snažno interesovanje za tu vrstu kredita.

Kako je objasnio, gotovinski krediti jedan su od najpopularnijih vidova zaduženja građana u Crnoj Gori, sa obzirom na to da za tu vrstu kredita banke ne traže definisanje namjene, odnosno načina potrošnje isplaćenog keša.

„Upravo zbog toga, ali i jednostavnosti i brzine procedure odobravanja kredita, uvijek će postojati snažno interesovanje građana za tu vrstu kredita“, smatra Špadijer.

Kako je naveo, činjenica je da rok otplate kredita, a time i visina mjesečne rate, imaju veoma značajnu ulogu kod opredjeljena klijenata za odabir najpogodnijeg kreditnog proizvoda.

Špadijer je kazao da je Hipotekarna banka u proteklih deset godina rasla tempom od preko 30 odsto godišnje i dostigla nivo aktive koja je svrstava u red velikih sistemskih banaka u Crnoj Gori.

Kako je dodao, sadašnji gabariti banke podrazumijevaju i odgovarajuće pomjeranje fokusa menadžmenta na unapređenje svih procesa koji bi na adekvatan način podržali taj rast.

„Pod tim mislim prije svega na automatizaciju što većeg broja operacija i usvajanje novih standarda kako bi se na najbolji način pripremili za predstojeće izmjene zakonskih okvira koji će uređivati finansijsko tržište Crne Gore“, objasnio je Špadijer.

Kako je dodao, odlučni su da unaprijede i osvježe najbolje proizvode koji čine da im svakog mjeseca povjerenje pokloni preko novih hiljadu klijenata.

Upitan može li zbog najavljene globalne krize doći do smanjenja kreditiranja građana i privrede ili povećanja kamatnih stopa, Špadijer je odgovorio da se globalne krize često najavljuju, ali često su takve prognoze pogrešne, pa najava krize ne mora nužno značiti istu.

„Crna Gora ne može uticati na globalna dešavanja, ali može i mora da vodi računa o tome da eventualnu finansijsku krizu dočeka na najspremniji mogući način.

„U tom smislu, CBCG veoma efikasno radi svoj posao“, zaključio je Špadijer.

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Hipotekarna banka ima dovoljno novca da građanima i dalje plasira kredite sa rokom otplate dužim od osam godina, kazao je izvršni direktor te banke za poslove sa građanima i napredne kanale prodaje, Nikola Špadijer.

On je, u intervjuu Vijestima, naveo da je siguran da ove godine ne može da se očekuje nikakav negativan scenario po pitanju kreditne aktivnosti banaka i povećanja kamatnih stopa, pod uslovom nastavka političke stabilnosti i rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP).

„Nedavnom emisijom obveznica u visini od osam miliona EUR, banka je povećala svoj koeficijent adekvatnosti kapitala i stvorila snažne pretpostavke za dalju kreditnu aktivnost, tako da je naš najpopularniji gotovinski proizvod, XL kreditni paket i dalje dostupan građanima na rok otplate od osam godina“, precizirao je Špadijer.

On je kazao da ne očekuju da će im biti potrebna eventualna dodatna dokapitalizacija, nakon što Centralna banka (CBCG) uradi procjenu imovine banaka.

Špadijer je naglasio da je banka dostigla rekordan nivo aktive od preko 554 miliona EUR i 445 miliona depozita i prošlu godinu završila sa neto dobiti od skoro pet miliona EUR.

Prethodna godina, kako je naveo, bila je rekordna u svim segmentima poslovanja.

Upitan da li očekuje da se smanji interesovanje građana za gotovinske kredite, nakon što je CBCG ograničila tu vrstu proizvoda od januara, Špadijer je odgovorio da smatra da će uvijek postojati snažno interesovanje za tu vrstu kredita.

Kako je objasnio, gotovinski krediti jedan su od najpopularnijih vidova zaduženja građana u Crnoj Gori, sa obzirom na to da za tu vrstu kredita banke ne traže definisanje namjene, odnosno načina potrošnje isplaćenog keša.

„Upravo zbog toga, ali i jednostavnosti i brzine procedure odobravanja kredita, uvijek će postojati snažno interesovanje građana za tu vrstu kredita“, smatra Špadijer.

Kako je naveo, činjenica je da rok otplate kredita, a time i visina mjesečne rate, imaju veoma značajnu ulogu kod opredjeljena klijenata za odabir najpogodnijeg kreditnog proizvoda.

Špadijer je kazao da je Hipotekarna banka u proteklih deset godina rasla tempom od preko 30 odsto godišnje i dostigla nivo aktive koja je svrstava u red velikih sistemskih banaka u Crnoj Gori.

Kako je dodao, sadašnji gabariti banke podrazumijevaju i odgovarajuće pomjeranje fokusa menadžmenta na unapređenje svih procesa koji bi na adekvatan način podržali taj rast.

„Pod tim mislim prije svega na automatizaciju što većeg broja operacija i usvajanje novih standarda kako bi se na najbolji način pripremili za predstojeće izmjene zakonskih okvira koji će uređivati finansijsko tržište Crne Gore“, objasnio je Špadijer.

Kako je dodao, odlučni su da unaprijede i osvježe najbolje proizvode koji čine da im svakog mjeseca povjerenje pokloni preko novih hiljadu klijenata.

Upitan može li zbog najavljene globalne krize doći do smanjenja kreditiranja građana i privrede ili povećanja kamatnih stopa, Špadijer je odgovorio da se globalne krize često najavljuju, ali često su takve prognoze pogrešne, pa najava krize ne mora nužno značiti istu.

„Crna Gora ne može uticati na globalna dešavanja, ali može i mora da vodi računa o tome da eventualnu finansijsku krizu dočeka na najspremniji mogući način.

„U tom smislu, CBCG veoma efikasno radi svoj posao“, zaključio je Špadijer.

Najčitanije