fbpx
NaslovnicaMINA BusinessUbrzan razvoj inovacione djelatnosti uz sufinansiranje i grantove

Ubrzan razvoj inovacione djelatnosti uz sufinansiranje i grantove

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Minstarstvo ekonomskog razvoja raspisaće tokom ove godine javne konkurse za sufinansiranje inovacione djelatnosti i za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja start up-ova.

Ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović, kazao je da će u skladu sa Zakonom o budžetu za ovu godinu i Programom za inovacije od prošle godine do 2024, raspisati dva javna konkursa tokom ove godine.

„U pitanju su javni konkursi za sufinansiranje inovacione djelatnosti za ovu godinu i za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja start up-ova, što će pomoći stvaranju pozitivnog ambijenta u djelatnosti koja će biti pokretač nove razvojne struje u našoj ekonomiji“, rekao je Milatović.

Konkurs za sufinansiranje inovacione djelatnosti biće raspisan 1. marta u iznosu od 230 hiljada EUR, a Ministarstvo će podržati programske linije i to za podršku Eureka projektima u iznosu od 120 hiljada EUR, za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska u iznosu od 20 hiljada EUR, za podsticanje inovacione kulture 20 hiljada EUR, za realizaciju edukativnih programa u S3 oblastima u iznosu od 30 hiljada EUR i programsku liniju za podršku učešću u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Horizont Evropa – Stub III Inovativna Evropa u iznosu od 40 hiljada EUR.

Ovogodišnji konkurs donosi nekoliko novina koje se, prije svega, odnose na proširenje postojeće podrške Eureka projektima kroz poseban multilateralni javni poziv za finansiranje Eureka projekata za Dunavski region, u kome Crna Gora učestvuje zajedno sa Albanijom, Austrijom, Hrvatskom, Njemačkom, Mađarskom, Poljskom, Slovačkom i Srbijom.

„Na taj način subjektima inovacione djelatnosti iz Crne Gore se omogućava ciljano međunarodno povezivanje sa zemljama učesnicama poziva“, navodi se u saopštenju.

Takođe, pristupajući novom sedmogodišnjem EU okvirnom programu za istraživanje i inovacije – Horizont Evropa, Crna Gora ima mogućnost da koristi programe iz Stuba III Inovativna Evropa, te je Ministarstvo ove godine otvorilo posebnu programsku liniju za podršku učešću u ovom dijelu Horizont Evropa programa, koja podrazumijeva podršku za pripremu projektnih prijava.

„Imajući u vidu da se tri predakceleracijska programa koje je Ministarstvo podržalo prošle godine, završavaju krajem maja, kada će se u crnogorskom inovacionom ekosistemu pojaviti nekoliko potencijalnih startapova zrelih za narednu fazu inovacionog ciklusa, donešena je odluka da se novi ciklus podrške ranoj fazi razvoja start up-ova plasira 20. juna“, rekli su iz Ministarstva.

Tada će, kako se dodaje, objaviti javni konkurs za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja start up-ova u iznosu od 200 hiljada EUR. Takođe, ovo je period u kome će se realizovati i većina grantova za ranu fazu razvoja start up-ova odobrenih po prethodnom konkursu.

„Bliže uslove za učešće na konkursima, kriterijume za izbor i druge detalje od značaja za njihovu realizaciju, Ministarstvo će utvrditi tekstovima konkursa, a u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore“, kazali su iz Ministarstva.

Takođe, Vlada je izdvojila milion EUR za potrebe Fonda za inovacije za ovu godinu. Program rada Fonda je u proceduri usvajanja, nakon čega će Fond krenuti sa podrškom inovacionoj zajednici kroz prve programske linije.

„U pripremi i je grant šema za inovativne projekte podrške prioritetima pametne specijalizacije u iznosu od 900 hiljada EUR, kroz IPA II – godišnji akcioni program za Crnu Goru 2020, o kojoj će inovaciona zajednica biti obaviještena u skladu sa IPA procedurama“, precizira se u saopštenju.

Ministarstvo, kako su podsjetili, pruža posebnu podršku inovacionim infrastrukturama, u prvom redu Naučno-tehnološkom parku Crne Gore i Inovaciono-preduzetničkom centru Tehnopolis Nikšić, koji će tokom ove godine realizovati različite inovativne programe i projekte namijenjene startap timovima, privrednim društvima, inovatorima i drugim subjektima inovacione djelatnosti.

„U okviru bilateralne i multilateralne saradnje u oblasti inovacija pripremamo niz aktivnosti za ovu godinu koje će predstavljati dodatnu vrijednost tekućim i planiranim nacionalnim programima podrške inovacijama“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije