fbpx
10 C
Podgorica
February 1, 2023.
NaslovnicaGlavna vijestU posljednje tri godine profit EPCG 100 miliona EUR

U posljednje tri godine profit EPCG 100 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je u posljednje tri godine ostvarila neto dobit od 100 miliona EUR, a kompanija je, zajedno sa firmama u svom većinskom vlasništvu, u tom periodu po osnovu poreza i drugih naknada u budžet uplatila 260 miliona EUR.

Izvršni direktor EPCG, Igor Noveljić, kazao je da je situacija sa koronavirusom usporila i negativno uticala na poslovanje energetskog sektora, međutim i pored izuzetno teških uslova ispunili su definisane ciljeve kako u snabdijevanju tako i u proizvodnji i trgovini električnom energijom, a EPCG je na kraju još jedne uspješne godine.

“Važno je istaći da smo prije tri godine promijenili strategiju i koncept razvoja kompanije. Kroz investicioni ciklus definisali smo diversifikaciju proizvodnje i kontinuirano povećanje učešća obnovljivih izvora energije u proizvodnji”, rekao je Noveljić Pobjedi.

On je kazao da uveliko sprovode petogodišnji investicioni ciklus tako da su za kapitalne investicije potpisali ugovore vrijedne 130 miliona EUR, a izvjesno je i potpisivanje ugovora vrijednih oko 45 miliona EUR za modernizaciju HE Perućica uključujući i ugradnju agregata broj 8.

“Pokrenuli smo projekte izgradnje solarne elektrane Briska gora kao i vjetroparka Gvozd, a već smo dobili povoljne uslove, u preliminarnoj ponudi od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za finansiranje tog projekta. U potpunosti smo rekonstruisali elektrane Glava Zete i Slap Zete”, naveo je Noveljić.

On je, govoreći o modernizaciji dvije velike hidroelektrane, kazao da su u HE Perućica, u posljednje tri godine, uspjeli da revitalizuju pet od ukupno sedam generatora te da zamijene dva od planiranih pet transformatora.

“Naredne godine slijedi kapitalna rekonstrukcija još dva generatora, a vjerujem da ćemo uspjeti da zamijenimo i preostala tri trafoa. Projekte realizujemo kako iz sopstvenih sredstava tako i iz kreditnog aranžmana sa njemačkom KfW bankom od 33 miliona EUR”, saopštio je Noveljić.

On je kazao da su planirali da konačno realizuju projekat ugradnje osmog agregata u HE Perućica, za što postoje svi potrebni uslovi a ta investicija vrijedna je oko 24 miliona EUR. Takođe, rade na revitalizaciji i građevinskog dijela sistema HE Perućica, dok su rekonstruisali i zgradu elektrane.

“Značajan posao odrađen je i u HE Piva, gdje smo, u saradnji sa njemačkom razvojnom bankom, 2018. počeli implementaciju projekta druge faze rekonstrukcije i modernizacije HE Piva, vrijednog 10,3 miliona EUR”, dodao je Noveljić.

Uspješno je odrađena i kapitalna rekonstrukcija prva dva agregata, a nedavno su potpisali i ugovor o revitalizaciji posljednjeg agregata A3. Rekonstruisan je sistem klimatizacije elektrane i urađen najduži lift u Evropi u oknu brane.

Takođe, renoviran je samački hotel u Plužinama, urađena prva faza kružne saobraćajnice u gradu, rekonstruisana upravna zgrada HE Piva dok se trenutno završava zaštitna galerija na ulazu brane.

“Sve u svemu, odrađen je ogroman posao čime ćemo obezbijediti sve potrebne uslove da naši proizvodni objekti funkcionišu u skladu sa potrebama i zahtjevima 21. vijeka”, naveo je Noveljić.

On je, govoreći o modernizaciji Termoelektrane, kazao da je potpisivanjem Ugovora za ekološku rekonstrukciju Bloka I TE Pljevlja, ukupno vrijednog preko 54 miliona EUR, počeo rok za izradu glavnog projekta.

“Ekološkom rekonstrukcijom svešćemo sve emisije i produkte sagorijevanja uglja na granice ispod dozvoljenih, saglasno važećoj zakonskoj regulativi u našoj državi i evropskim direktivama. Tako će termoenergetski kompleks u Pljevljima raditi narednih 20-30 godina koji generiše oko 1,2 hiljade radnih mjesta, a kao bazni izvor električne energije Termoelektrana je izuzetno važna sa stanovišta stabilnog rada elektroenergetskog sistema”, naveo je Noveljić.

On je, govoreći o učešću EPCG u obnovljivim izvorima energije kroz projekte Briska Gora i Krnovo, podsjetio da je u decembru EPCG dobila preliminarnu ponudu od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje projekta izgradnje vjetroelektrane Gvozd.

“Projekat izgradnje VE Gvozd još je jedan u nizu projekata koje će EPCG realizovati u partnerstvu sa EBRD. Dobijenom ponudom planirano je finansiranje projekta u potpunosti iz kreditnih sredstava uz izuzetno povoljne komercijalne uslove. Iznos planiranih sredstava je do 82 miliona EUR, a ponuda će biti predmet daljih analiza”, kazao je Noveljić.

On je rekao da očekuje da će izgradnja vjetroelektrane početi već naredne godine, dok je puštanje elektrane u probni rad predviđeno 18 mjeseci nakon početka radova. Planirana snaga VE Gvozd je 54,6 megavati (MW) sa godišnjom proizvodnjom oko 150 gigavat sati (GWh) i snabdijevaće oko 25 hiljada domaćinstava.

“Kada je riječ o solarnoj elektrani Briska Gora i taj projekat ide planiranom dinamikom. Ugovori o priključenju na mrežu i PPA između konzorcijuma i Vlade su u fazi pregovora. Vlada je donijela Odluku o donošenju izmjena i dopuna PUP-a Ulcinj čime su se stvorili prostorno-planski uslovi za početak realizacije ugovora koji se odnosi na izgradnju faze I”, precizirao je Noveljić.

Prema njegovim riječima, planirana je izgradnja elektrane po fazama i to prva faza sa minimalnom instalisanom snagom od 50 MW, u roku od 18 mjeseci i druga do ukupno planirane instalisane snage solarne elektrane veće od 200 MW, u roku od 36 mjeseci, od dana potpisivanja Ugovora.

“Ukupna vrijednost obje faze projekta procijenjena je na oko 211 miliona EUR”, dodao je Noveljić.

Najčitanije