fbpx
NaslovnicaGlavna vijestSuficit za osam mjeseci 196 miliona EUR

Suficit za osam mjeseci 196 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Suficit budžeta države u prvih osam mjeseci ostvaren je na nivou od 196 miliona EUR ili 3,2 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazali su najnoviji podaci Ministarstva finansija.

Iz Ministarstva je saopšteno da je na depozitima države na kraju avgusta raspoloživo preko 190 miliona EUR, odnosno preko 260 miliona EUR, uključujući rezerve zlata, kao i da su pozitivni trendovi naplate prihoda evidentni i tokom avgusta.

Prema preliminarnim podacima Ministarstva o izvršenju budžeta za avgust navodi se da su prihodi budžeta u avgustu iznosili 242 miliona EUR, što je u odnosu na isti mjesec prethodne godine veće 49 miliona EUR ili 25 odsto.

“U poređenju sa planom za avgust, prihodi budžeta su iznad plana 40 miliona EUR ili 20 odsto”, navodi se u saopštenju.

Sa druge strane, prema preliminarnim podacima o potrošnji, u avgustu je izvršenje budžeta realizovano na nivou od 198 miliona EUR, što predstavlja 95 odsto plana. Evidentirana je bolja realizacija kapitalnog budžeta koja je realizovana na nivou od 22,3 miliona EUR što predstavlja 115 odsto plana, dok je tekuća porošnja na novou od 175 miliona EUR odnosno 94 odsto plana.

“Shodno navedenom, preliminarni podaci ukazuju da je, na osnovu realizovanih ostvarenih prihoda i rashoda, ostvaren suficit budžeta u iznosu od 45 miliona EUR”, dodaje se u saopštenju.

Podaci Ministarstva su pokazali da je u prvih sedam mjeseci, imajući u vidu realizaciju prihoda i rashoda, ostvaren suficit budžeta u iznosu od 151,5 milion EUR ili 2,5 odsto procijenjenog BDP-a.

Iz Ministarstva su saopštili da je u julu ostvaren budžetski deficit u iznosu od 16,3 miliona EUR.

Prema podacima Ministarstva, prihodi budžeta u periodu januar – jul iznosili 1,44 milijardu EUR ili 23,4 odsto procijenjenog BDP-a i veći su 256,7 miliona EUR ili 21,6 odsto u odnosu na planirane, dok su u odnosu na uporedni period prošle godine veći 363,9 miliona EUR ili 33,7 odsto.

“Najznačajnija pozitivna odstupanja zabilježena su kod ostalih prihoda, prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost, prihoda po osnovu poreza na dobit preduzeća, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i donacija i transfera”, navodi se u danas objavljenom izvještaju Ministarstva o izvršenju budžeta za period januar-jul.

Prihodi po osnovu PDV-a do kraja jula naplaćeni su u iznosu od 568,3 miliona EUR što je 46,4 miliona EUR ili 8,9 odsto veće u odnosu na planirane i 83,3 miliona EUR ili 17,2 odsto veće u odnosu na isti period prošle godine.

“Prihodi po osnovu poreza na dobit preduzeća naplaćeni su u iznosu od 135,8 miliona EUR i veći su u odnosu na planirane 31,8 miliona EUR ili 30,6 odsto, dok su u odnosu na uporedni prošlogodišnji period veći 58,7 miliona EUR ili 76,2 odsto. Značajan rast ove kategorije prihoda, prevashodno je rezultat rasta ekonomske aktivnosti i ostvarenih rezulata privrednih subjekata u prethodnoj godini, poboljšanja poreske discipline, kao i implementacije progresivne stope oporezivanja dobiti”, objasnili su iz Ministarstva.

Ostali prihodi u posmatranom periodu iznosili su 119,8 miliona EUR, što je 62,4 miliona EUR veće u odnosu na planirane i u odnosu na posmatrani period prošle godine veći su 103,7 miliona EUR.

“Najznačajniji priliv ostvaren je usljed prekida hedžing aranžmana iz 2021. godine koji je, zaključno sa julom iznosio oko 60 miliona EUR i prenosa sredstava naplaćenih u okviru implementacije projekta Ekonomskog državljanstva u iznosu od 34 miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

Kategorija doprinosa realizovana je u iznosu od 289,8 miliona EUR što je 50,3 miliona EUR ili 21 odsto više u odnosu na planirane, odnosno 60,5 miliona EUR ili 26,4 odsto više u odnosu na uporedni period prošle godine.

“Doprinosi i u julu nastvljaju trend rasta, a bolja naplata ove kategorije prihoda rezultat je efekata implementacije Zakona o reprogamu poreskog potraživanja, ali i uvećane osnove za obračun doprinosa usljed povećanja koeficijenata za zarade zaposlenih u javnom sektoru”, dodaje se u saopštenju.

U tom periodu značajan rast zabilježen je i kod kategorije donacije i transferi koji su ostvareni u iznosu od 47 miliona EUR, što je u odnosu na plan veće 21,4 miliona EUR i 32 miliona EUR u odnosu na uporedni period prošle godine.

“Rast navedene kategorije prevashodno je rezultat izvršene uplate sredstava od EU, a po osnovu direktne budžetske podrške za energetsku efikasnost. Navedena sredstva, shodno Finansijskom sporazumu, predstavljaju nenamjenska sredstva koja se mogu koristiti za finansiranje budžeskih potreba”, precizirali su iz Ministarstva.

Prihodi od akciza do kraja jula ostvareni su u, kako se navodi, iznosu od 171,5 milion EUR i veći su u odnosu na planirane 29,9 miliona EUR ili 21,1 odsto, odnosno 34,2 miliona EUR ili 24,9 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

“Ova kategorija prihoda bilježi rast prevashodno usljed prestanka implementacije Odluke o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, a značajan doprinos rastu akciza zabilježen je u posmatranom periodu i kod akcize na duvan i duvanske proizvode”, dodaje se u saopštenju.

Najveći doprinos rastu akciza za sedam mjeseci zabilježen je kod akcize na duvan i duvanske proizvode, i to u iznosu od 11,7 miliona EUR što je 4,3 miliona EUR veće u odnosu na isti period prošle godine, kao i kod akcize na mineralna ulja i njihove derivate, i to u iznosu od 17,8 miliona EUR što je 9,6 miliona EUR veće u odnosu na isti period prethodne godine.

“Pored navedonog, 1. jula stupio je na snagu član Zakona o akcizama, kojim se uvodi akciza na proizvode od šećera, kakaoa i sladoled. U julu po ovom osnovu naplaćeno je ukupno 390 hiljada EUR. Osim toga, istog datuma na snagu je stupio novi akcizni kalendar za duvanske proizvode”, podsjetili su iz Ministarstva.

Sa druge strane, prihodi od poreza na dohodak građana ostvareni su u iznosu od 31,5 miliona EUR, što je u odnosu na plan manje u iznosu od 200 hiljada EUR ili 0,5 odsto i 20,7 miliona EUR ili 39,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

“Umanjenje ove kategorije prihoda u odnosu na isti period prošle godine, prvenstveno je rezultat značajnog uvećanja procenta ustupanja prihoda po osnovu poreza na dohodak građana opštinama, shodno Zakonu o izmjenama i dopuni zakona o finansiranju lokalne samouprave koji je stupio na snagu u avgustu prošle godine”, navodi se u saopštenju.

Izdaci budžeta za period januar-jul iznosili su 1,29 milijardi EUR ili 20,9 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane manji su 128,6 miliona EUR ili 9,1 odsto dok su u odnosu na isti period prošle godine veći 139 miliona EUR ili 12 odsto.

“U strukturi ukupne potrošnje u posmatranom periodu, tekući budžet realizovan je na nivou od 1,24 milijarde EUR, što predstavlja 96 odsto ukupne potrošnje, dok je kapitlani budžet izvršen na nivou od 49,2 miliona EUR što predstavlja četiri odsto ukupne potrošnje”, kazali su iz Ministarstva.

Posmatrajući glavne katergorije potrošnje u okviru tekućeg budžeta, tekući izdaci, u navedenom periodu, realizovani su u iznosu od 558,6 miliona EUR i u odnosu na planirane manji su 24,8 miliona EUR ili 4,3 odsto.

“U okviru ove kategorije izdataka najznačajnija izdvajanja su kod bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca u iznosu od 368,6 miliona EUR, što je u odnosu na plan veće 12,9 miliona EUR ili 3,6 odsto i koje su realizovane u skladu sa važećim zakonskim propisima, popisanim kolektivnim ugovorima i stvarnom obračunu zarada, dok su ostale budžetske pozicije u okviru tekućih izdataka ispod plana, shodno stvarnoj dinamici potrošnje potrošačkih jedinica”, navodi se u saopštenju.

Transferi za socijalnu zaštitu do kraja jula ostvareni su u iznosu od 460,4 miliona EUR i veći su u odnosu na planirane 6,2 miliona EUR ili 1,4 odsto, dok su u odnosu na isti period prošle godine veći 107,7 miliona EUR ili 30,5 odsto, što je dominantno rezultat većeg izvršenja po osnovu prava iz oblasti socijalne zaštite i prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, usljed primjene novih zakonskih rješenja.

Kapitalni budžet u posmatranom periodu ostvaren je u iznosu od 49,23 miliona EUR, što predstavlja izvršenje 43 odsto plana.

“Rashodi u julu iznosili su 223,8 miliona EUR i manji su u odnosu na plan 13,4 miliona EUR ili 5,7 odsto, a veći su 45,6 miliona EUR ili 25,6 odsto u odnosu na prošlogodišnji jul”, navodi se u saopštenju.

Najveće odstupanje, odnosno niže izvršenje od plana u julu u okviru tekućeg budžeta je kod tekućih izdataka za 4,25 miliona EUR i kapitalnih izdataka u tekućem budžetu za 3,7 miliona EUR, dok je kod transfera za socijalnu zaštitu veće izvršenje za 2,3 miliona EUR usljed većeg izvršenja po osnovu prava iz oblasti socijalne zaštite i prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

“Rashodi u kapitalnom budžetu u julu su ostvareni u iznosu od 12,5 miliona EUR odnosno 62 odsto plana”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije