fbpx
NaslovnicaMINA BusinessSimović na Trećem crnogorskom šumarskom forumu

Simović na Trećem crnogorskom šumarskom forumu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odlučan reformski proces u sektoru šumarstva daje evidentne rezultate, zbog čega bi trebalo nastaviti aktivnosti u tom pravcu, kako bi se omogućilo najbolje gazdovanje crnogorskim šumskim bogatstvom, saopštio je ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, Milutin Simović.

On je, na otvaranju Trećeg crnogorskog šumarskog foruma u Podgorici, ocijenio da će novi organizacioni model upravljanja šumama omogućiti da se državnim šumama gazduje na ekološki održiviji, socijalno odgovorniji i ekonomski efikasniji način.

Simović je kazao da su rezultati ostvareni u oblasti dodjele šuma pokazali dodatnu posvećenost upravljačkih struktura u sektoru šumarstva u realizaciji poslova od javnog interesa, posebno kod sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije (DRI), čime je uspostavljen bolji monitoring u naplati koncesionih naknada.

„Postupak dodjele šuma na korišćenje unaprijeđen je kroz transparentnost i uspostavljanje jasnih i jednakih pravila za sve učesnike konkursa, o čemu govori smanjen broj žalbi na odluke Uprave za šume. Takvim pristupom podsticana je konkurentnost ponuđača za raspoložive etate, što je za rezultat imalo uvećane izlicitirane cijene u odnosu na početne koje su date konkursom“, naveo je Simović.

On je saopštio da su prihodi koje će ove godine ostvariti Uprava za šume rekordni i da će nadmašiti sedam miliona EUR, i to uz 15 odsto manji obim proizvodnje.

Simović je dodao da je izvoz trupaca 41 put manji nego u 2016. godini, a indeks industrijske proizvodnje za oblast drvne industrije u odnosu na uporedni period prošle godine iznosi 136,2, dok je indeks industrijske proizvodnje u proizvodnji namještaja 168,9.

On je kazao da će ukupno ostvareni prihod u oblasti šumarstva i drvoprerade u ovoj godini nadmašiti 110 miliona EUR, što je 33,3 odsto više nego u 2016. godini. Povećan je i broj radnih mjesta u ovoj djelatnosti u odnosu na 2016. godinu, za ukupno 523.

„Sa postignutim se ne smijemo zadovoljiti. Naprotiv, potrebno je nastaviti započete procese i dati snagu novim idejama, a rezultate na tom planu učiniti konkretnijim i u korist cjelokupnog društva, na nivou lokalnih zajednica i šire“, rekao je Simović.

On smatra da je neophodna bolja organizacija rada kada je u pitanju sagledavanje stvarnih potreba za drvetom za uslužnu potrebu stanovništva u ruralnim oblastima, i to posebno u segmentu jasno definisanih kriterijuma za dodjelu drveta, kako pojedincima, tako i malim pogonima za preradu drveta.

„To posebno ističem iz razloga što hiljade kubika trupaca godinama trune po našim šumama“, naveo je Simović.

On je dodao i da se održavanje šumskih puteva mora unapređivati, iako je stanje u tom segmentu bolje u odnosu na prethodni period.

Simović je kazao da se nada da će implementacija novog organizacionog modela upravljanja u gazdovanju šumama biti uspješna i da će dati odgovore na brojne izazove u ovoj oblasti.

„Kreiranje nove organizacije u šumarstvu uvažilo je postojeće stanje šuma i šumarstva, šumarsku tradiciju, postojeće kadrovske potencijale, kao i ograničenja i realne mogućnosti šumarstva i potrebe razvoja drvne industrije“, saopštio je Simović.

On je rekao da će se raditi na novom zakonodavnom i okviru organizacije šumarskih institucija, novim šansama za dodatne prihode i investicije u šumarstvu i drvopreradi, a definisaće se i plan monitoringa bespravnih aktivnosti.

Najčitanije

Cijene nafte pale nakon iranskih poruka

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) - Cijene nafte pale su u petak na međunarodnim tržištima prema...