fbpx
NaslovnicaMINA BusinessAddiko banka pripremila Program zaštite klijenata od rasta EURIBOR-a

Addiko banka pripremila Program zaštite klijenata od rasta EURIBOR-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Addiko banka je, prepoznajući značaj i uticaj situacije nastale uslijed trenda rasta EURIBOR-a, usvojila Program aktivnosti u cilju zaštite klijenata koji imaju kredite u eurima sa varijabilnom kamatnom stopom.

Član Upravnog odbora Addiko banke, nadležan za komercijalne poslove i operacije, Miloš Miketić, kazao je da banka, u situaciji gdje su promjene EUROBOR-a prilično intenzivne u posljednih par mjeseci, želi da se jednako odgovorno odnese i prema tom dijelu klijenata koji već imaju kredite vezane za varijabilnu kamatnu stopu.

„Odlučili smo da ponudimo klijentima fiksiranje EURIBOR-a na vrijednost koja je bila na 30. septembar, što je 1,19 odsto i da tu vrijednost uslovno rečeno zaključamo na period od naredne dvije godine“, naveo je Miketić.

Fiksiranje vrijednosti tromjesečnog (3M) EURIBOR-a se realizuje na način što će se nakon objavljivanja vrijednosti indexa (3M EURIBOR-a), umjesto primjene na sljedeći kvartal, isti primjenjivati za period od dvije godine, u odnosu na dan potpisivanja aneksa ugovora o kreditu između banke i klijenta.

Miketić je kazao da banka neće naplaćivati naknadu za obradu aneksa kredita, ni bilo koje druge naknade ili troškove za sprovođenje ponude, niti na bilo koji drugi način klijenta dovesti u nepovoljniji položaj u odnosu na inicijalne uslove po kreditnom aranžmanu.

Iz banke su naveli primjer postojećeg klijenta koji ima stambeni kredit sa, na primjer, marginom 4,05 odsto na koju se dodaje vrijednost 3M EURIBOR-a. Vrijednost 3M EURIBOR-a na kraju septembra iznosi 1,19 odsto. Klijent prihvata ponudu banke 20. novembra i potpisuje aneks ugovora na isti dan.

„Kamatna stopa za klijenta u periodu od 20. novembra do 31. decembra 2024. će iznositi 5,24 odsto (4,05 odsto + 1,19 odsto) i svi mjesečni anuiteti u ovom periodu će se obračunavati u skladu sa navedenom kamatnom stopom“, precizirali su iz banke.

Navedena ponuda za fiksiranje vrijednosti 3M EURIBOR-a na period od dvije godine će zvanično biti na snazi najkasnije do 10. oktobra, a važiće do kraja ove godine kada će se vrijednost index-a ažurirati u skladu sa važećom tržišnom vrijednošću.

„Nakon isteka navedenog perioda od dvije godine, primjenjivaće se važeća vrijednost 3M EURIBOR-a u skladu s novom situacijom na tržištu, odnosno nastaviće da se primjenjuje promjenljiva/varijabilna kamatna stopa do konačne otplate kredita, u skladu sa odredbama važećeg ugovora o kreditu“, rekli su iz Addiko banke.

Miketić je kazao da živimo u jako nepredvidivom periodu, tako da je teško predvidjeti šta će biti nakon dvije godine, ali interes banke je da klijenti imaju mogućnost otplate obaveza.

„Vrlo vjerovatno će banka sagledati šta je optimalno rješenje za klijente i banku“, dodao je Miketić.

Addiko banka će pratiti razvoj dešavanja na finansijskom tržištu i kretanja ostalih indeksa i referentnih stopa (prvenstveno SARON-a) i po potrebi dodatno analizirati situaciju i u skladu sa mogućnostima i poslovnom politikom banke razmotriti opcije za dodatnu zaštitu potrošača.

Ponuda banke istaknuta je na website-u https://www.addiko.me/

Najčitanije