fbpx
NaslovnicaMINA BusinessNebojša Jovović direktor Agencije za zaštitu konkurencije

Nebojša Jovović direktor Agencije za zaštitu konkurencije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet Agencije za zaštitu konkurencije (AZK) je na sjednici od petka, nakon sprovedenog javnog konkursa imenovao Nebojšu Jovovića za direktora te insitucije na period od pet godina.

Agencija je od 2018. godine bila u v.d. stanju, pa se imenovanjem direktora premošćava izazovan period u radu AZK-a i obezbjeđuje se stabilnost i konstantnost, što je, kako je saopšteno, od ključnog značaja za ispunjenje zahtjeva Evropske komisije na polju jačanja administrativnih kapaciteta institucije i ostalih zahtjeva definisanih završnim mjerilima u Poglavlju 8 – Konkurencija.

“Kao profesionalac ostvaren u oblasti konkurencije i na akademskom i na profesionalnom planu, Jovović je svoju viziju razvoja Agencije definisao kroz više ključnih elemenata. Posebna pažnja biće posvećena jačanju i unapređenju administrativnih kapaciteta Agencije kao temelja za postizanje prepoznatljivih rezultata u ovoj oblasti”, navodi se u saopštenju.

Osim toga, puna pažnja će, kako se dodaje, biti posvećena jačanju međuinstitucionalne i međunarodne saradnje kroz jačanje preventivne uloge Agencije prilikom dodjele državne pomoći i saradnje sa evropskim partnerima na planu preuzimanja i primjene iskustva država članica EU u predmetnim oblastima.

“Dodatno, Agencija će u punom kapacitetu rješavati kompleksne slučajeve koji se vode pred ovom institucijom i u skladu sa svojim nadležnostima i zakonskim osnovom, pokretati nove slučajeve kako bi sačuvala jednake uslove za sve učesnike na tržištu Crne Gore, sa posebnim aspektom na transparentnost rada Agencije kroz blisku saradnju sa medijima, civilnim sektorom, građanima i privrednim subjektima”, rekli su iz Agencije.

Jovović je zaposlen u Agenciji od 2017. godine gdje je radio na najsloženijim poslovima u Sektoru za utvrđivanje zabranjenih sporazuma, zloupotrebe dominantnog položaja, procjenu koncentracija, pojedinačnih izuzeća i sektorskih analiza.

“U periodu od 2019. do 2020. godine radio je na poslovima u Sektoru za kontrolu državne pomoći kao Glavno ovlašćeno službeno lice, nakon čega je bio angažovan u Odsjeku za analizu uslova konkurencije na tržištu u Agenciji sve do izbora za v.d. direktora u aprilu”, navodi se u saopštenju.

Jovović je prije Agencije radio kao ekonomsko-finansijski analitičar i konsultant. Pored praktičnih iskustava koja je sticao dugogodišnjim radom u Agenciji, paralelno je istraživao ovu oblast kroz načuno-istraživački rad, a kao rezultat toga je odbrana doktorske disertacije na temu: Ograničenja tržišne konkurencije u državama jugoistočne Evrope.

“Stečena znanja iz oblasti konkurencije i državne pomoći sticao je na mnogobrojnim projektima, seminarima i obukama. Autor je više naučnih i stručnih radova”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije