fbpx
18.1 C
Podgorica
March 23, 2023.
NaslovnicaMINA BusinessKompanija Tara Resources namjerava da pokrene novi rudnik u Mojkovcu

Kompanija Tara Resources namjerava da pokrene novi rudnik u Mojkovcu

Mojkovac, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Tara Resources namjerava da pokrene novi rudnik cinka, olova i bakra u Mojkovcu, sa očekivanom investicijom izgradnje od oko 150 miliona EUR, a planirano je otvaranje i oko 450 novih radnih mjesta.

Iz rudnika Brskovo je saopšteno da je švajcarska rudarska kompanija Tara Resources otkupila koncesiono pravo 2018. godine i unaprijedila projekat dodatnim bušenjem, tehničkim i studijama zaštite životne sredine.

“Kompanija je trenutno u fazi izrade kapitalnog rudarskog projekta, kao i procjena uticaja na životnu sredinu, sve sa ciljem dobijanja odobrenja, dozvole i saglasnosti za eksploataciju”, navodi se u saopštenju.

Očekivana investicija izgradnje iznosi oko 150 miliona EUR i odnosi se na otvoreni kop, novo postrojenje za preradu rude i novo jalovište udaljeno od grada. Rudnik će generisati oko 450 novih radnih mjesta i to dugoročno.

“Planirani rudnik Brskovo ima potencijal da bude jedan od vodećih rudnika ovoga tipa na Balkanu i značajan novi rudnik cinka u Evropi. Uglavnom će proizvoditi koncentrate cinka, kao i olova i bakra, koji sadrže srebro”, navodi se u saopštenju.

Cink je, kako je saopšteno, važan metal za životnu sredinu. Štiteći čelik od korozije produžava životni vijek infrastrukture i vozila, a takođe se pojavljuje i kao važna sirovina u globanoj energetskoj tranziciji.

Rudnik Brskovo ima dugu istoriju sa rudarskim operacijama i kovanjem srebrnog novca, koji je prvi put zabilježen u 13. vijeku. Rudarske operacije su započete u državnom vlasništvu 1976. godine i trajale sve do 1991. godine.

Nova koncesija za istraživanje i rudarstvo izdata je 2010. godine, a istraživanje je sprovedeno sa ciljem uvećanja resursa.

“Brskovo Mine se zalaže za sprovođenje najviših standarda ekološke i socijalne održivosti. Početak projekta uključuje i sanaciju trenutnih uticaja na životnu sredinu proisteklih iz bivših rudarskih operacija. Svi radovi koji se izvode dizajnirani su u skladu sa najvišim evropskim standardima i najboljom industrijskom praksom”, naveli su iz kompanije.

Po završetku projekta, lokacija će doživjeti sveobuhvatnu restauraciju i pejzažnu sanaciju sadnjom zelenila i stabala, te će na taj način biti kompletno uklopljena u okolni prirodni ambijent. Svi koraci koje Brskovo Mine preduzima radi dobijanja ekološke i operativne dozvole predviđeni su crnogrskim zakonom i strogo se poštuju.

“Pri samom planiranju lokacije, najveći prioritet je stavljen na ublažavanje uticaja na životnu sredinu. Zahvaljujući tome, projekat neće imati uticaja na rijeku Taru ili Nacionalni park Biogradska gora, niti na turističke aktivnosti planirane oko Mojkovca, uključujući i ski centar Žarski”, dodaje se u saopštenju.

U isto vrijeme, Brskovo Mine ima za cilj promociju bogate istorije projekta i unapređenje turističke ponude područja.

Izvršni direktor rudnika Brskovo, Richard Boffey, kazao je da rudnik Brskovo pruža izvrsnu priliku za razvoj vodećeg novog rudnika cinka, koji će raditi po najvišim eklološkim standardima, vodeći se društvenom odgovonošću i održivosti poslovanja.

“Ispitivanje trenutno raspoloživih resursa ukazuje na mogućnost dugoročnog poslovanja, sa značajnim uticajem na zapošljavanje i razvoj zajednice Mojkovac, sjevernog regiona Crne Gore, ali i šire. Brskovo Mine namjerava da obučava lokalno osoblje i maksimizira zapošljavanje upravo iz ovog dijela Crne Gore, istovremeno osiguravajući da rudnik radi sigurno i održivo”, zaključio je Boffey.

Najčitanije