fbpx
NaslovnicaMINA BusinessJavni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka

Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je, u skladu sa Agrobudžetom, poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za ovu godinu.

Podrška je namijenjena poljoprivrednim gazdinstvima, koja moraju biti upisana u registar najkasnije do 5. maja, do kada traje javni poziv.

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom mlijeka, koje predaju registrovanim mljekarama i sirarama, kao i ona koja se bave proizvodnjom mliječnih proizvoda koje stavljaju u promet, na bilo koji način, prodaju na gazdinstvu, nakupcu, na tržnicama ili putem maloprodajnih objekata. Podrška je namijenjena korisnicima premija Ministarstva za preradu mlijeka na gazdinstvu, koji su upisani u registar objekata za hranu.

Podrška se može iskoristiti za nabavku opreme koja će doprinijeti očuvanju higijenskog kvaliteta sirovog mlijeka, kao što je oprema za mužu, odnosno fiksni/pokretni aparati/sistemi za mužu sa pulsatorom, oprema za hlađenje mlijeka, rostfrajne kante za mlijeko, sredstava za kontrolu prisustva somatskih ćelija, sredstva i diperi za dezinfekciju i higijenu vimena, prije i poslije muže i sredstva za čišćenje vimena.

“Podršku za ovaj trošak nije moguće ostvariti ukoliko nije nabavljena oprema za mužu ili hlađenje mlijeka”, navodi se u pozivu.

Zainteresovani za podršku moraju nabaviti odgovarajuću količinu sredstava za dezinfekciju i higijenu vimena, prije i poslije muže ili sredstva za čišćenje vimena za najmanje tri mjeseca.

“Poljoprivredna gazdinstva koja su u prethodnih pet godina ostvarila pravo na podršku za isti tip investicije u opremu za mužu ili čuvanje mlijeka, u okviru mjera Agrobudžeta, ne mogu biti korisnici ovog poziva za isti tip investicije”, objašnjeno je u pozivu.

Podnosilac zahtjeva mora posjedovati najmanje dva muzna grla goveda ili 20 muznih koza/ovaca registrovanih u registrima za identifikaciju i obilježavanje životinja i poljoprivrednih gazdinstava, nad kojim su sprovedene mjere po Programu obaveznih mjera zdravstvene zaštite, a sve u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu podrške.

Podnosilac zahtjeva koji je u sistemu otkupa, mora registrovanoj mljekari ili sirari predavati mlijeko najmanje tri mjeseca prije datuma podnošenja zahtjeva.

“Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke Kodeksa dobre poljoprivredne prakse, koje se odnose na objekte za držanje stoke. Korisnik mora biti crnogorski državljanin sa mjestom boravka u Crnoj Gori. Podnosilac zahtjeva koji stavlja mliječne proizvode u promet mora biti upisan u Registar registrovanih objekata u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove uskladu sa zakonom”, navodi se u pozivu.

Investicija može biti realizovana u periodu od 1. januara do kraja trajanja poziva.

Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi šest hiljada EUR uz budžetsku podršku do 50 odsto vrijednosti prihvatljive investicije za nabavku opreme za mužu, kanti za mlijeko i sredstava za dezinfekciju, odnosno do tri hiljade EUR.

Podrška za nabavku opreme za hlađenje mlijeka iznosi do 70 odsto prihvatljive investicije, odnosno 4,2 hiljde EUR.

“Pored osnovnog iznosa podrške dodatnih deset odsto od iznosa prihvatljive investicije ostvaruju poljoprivredni proizvođači upisani u Registar subjekata u organskoj proizvodnji (stočarstvo), zaključno sa 31. decembrom”, navodi se u pozivu.

Dodatnih deset odsto ostvaruju žene podnosioci zahtjeva.

Podrška se realizuje na kraju investicije u vidu refundacije uloženih sredstava, a nakon administrativne i kontrole na licu mjesta.

Javni poziv će se završiti ranije ukoliko se utroše sva sredstva predviđena mjerom.

Obrada primljenih zahtjeva, kontrola i odlučivanje o dostavljenim zahtjevima obavljaće se i u toku trajanja javnog poziva.

Ministarstvo će formirati Komisiju za dodjelu podrške, koja će sprovesti administrativnu kontrolu podnesenih zahtjeva i kontrolu na terenu.

Troškovi koji nijesu prihvatljivi za podršku su nabavka polovne opreme, muzilica sa plastičnim kantama i bez pulsatora, sredstava za održavanje higijene kao jedine investicije po ovom javnom pozivu, carinskih i ostalih dažbina, plaćanje u naturi, troškove sopstvenog rada, osiguranja, registracije, instalacije opreme, kao i oni nastali nakon 5. maja.

Zainteresovani se mogu prijaviti samo sa jednim zahtjevom po poljoprivrednom gazdinstvu po javnom pozivu. Ukoliko se tokom kontrole utvrdi da su se članovi istog poljoprivrednog gazdinstva prijavili sa dva zahtjeva istovremeno, oba će biti diskvalifikovana.

Poljoprivredna gazdinstva koja ostvare podršku za nabavku opreme dužna su da istu stave u funkciju, te je u periodu od pet godina ne smiju otuđiti.

“Neće se podržati investicije za koje se provjerom utvrdi da je na poljoprivrednom gazdinstvu došlo do stvaranja vještačkih uslova kako bi se ostvario veći procenat podrške, tako što je nakon 1. januara došlo do izmjene nosioca poljoprivrednog gazdinstava na gazdinstvima koja su registrovana prije tog datuma”, navodi se u pozivu.

Maksimalni iznos prihvatljive investicije zavisno od tipa investicije iznosi za muzilicu sa pulsatorom za jedno grlo do 700 EUR, za dva grla do 800 EUR, nabavku rosfrajnih kanti do četiri EUR po litru, a uređaja za hlađenje mlijeka kapaciteta do 200 litara do 15 EUR po litru. Za nabavku uređaja za hlađenje mlijeka kapaciteta više od 200 litara podrška će iznositi maksimalno do 11 EUR po litru, a sredstava za denzinfekciju do 300 EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije

Cijene nafte blago porasle

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) - Cijene nafte prošle sedmice blago su porasle jer se trgovci...