fbpx
9.8 C
Podgorica
February 1, 2023.
NaslovnicaGlavna vijestIsplaćena 162 radnika

Isplaćena 162 radnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fond rada je u prošloj godini isplatio 162 rješenja, pri čemu je za garantovane zarade ukupno isplaćeno 162,11 hiljada EUR, a za doprinose 40,16 hiljada EUR, saopštio je direktor Fonda, Kemal Đečević.

Fond je za otpremnine zbog odlaska u penziju isplatio 4,44 hiljade EUR, a po osnovu naknade štete za neiskorišteni godišnji odmor 222 EUR.

U prošloj godini usvojen je i 51 zahtjev čiji su podnosioci osobe kojima je radni odnos prestao do stupanja na snagu Zakona o radu odnosno 23. avgusta 2008.

“Po ovom osnovu, a po članu 23 Zakona o fondu rada izvršena je isplata u ukupnom iznosu 98,23 hiljade EUR”, rekao je Đečević Pobjedi.

Fond je, kako dodaje, po osnovu pet riješenih zahtjeva uplatio 6,54 hiljade EUR za doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje za godine staža koje nedostaju za sticanje prava na penziju.

Đečević je objasnio da je Fond u prošloj godini obradio tih 162 zahtjeva za isplatu potraživanja po članu 98 Zakona o radu od čega se većina odnosi na zarade i naknade od zarada, otpremnine zbog odlaska u penziju, u kalendarskoj godini u kojoj je pokrenut stečajni postupak, ako je pravo na penziju ostvareno prije pokretanja stečajnog postupka, kao i na uplatu doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.

On je kazao i da ima rješenja koja čekaju na isplatu, ali iz pravnih razloga.

“Na 21. decembar prošle godine na isplatu je preostalo 59 rješenja jer se čeka da istekne rok za njihovu pravosnažnost. U pitanju su firme Aluline, Albona, Hekras, Integral inženjering, Zaštita, Grazing, Napredak i GZD Rad DP”, precizirao je Đečević.

On je naveo da je nacrtom budžeta za tekuću godinu planirano da Fond raspolaže sa 1,39 miliona EUR.

“Od toga se na garantovane zarade odnosi 700 hiljada, na otpremnine za tehnološke viškove 436,29 hiljada, a na ostale naknade 250 hiljada EUR”, rekao je Đečević.

Fond, kako je dodao, u ovom trenutku ne može procijeniti isplate sredstava za tekuću godinu.

Najčitanije