fbpx
25.7 C
Podgorica
August 10, 2022.
NaslovnicaMINA BusinessInteresovanje za Program za inovacije veliko

Interesovanje za Program za inovacije veliko

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Interesovanje za Program za inovacije 2021-2024 je veliko, s obzirom na to da istraživanja i inovacije predstavljaju prioritet svake zemlje, ocijenjeno je na promociji javnog poziva za sufinansiranje inovacione djelatnosti u ovoj godini, organizovanoj u Privrenoj komori (PKCG).

Direktorica Sektora za projekte PKCG, Tanja Radusinović, kazala je da je predmet javnog konkursa podrška razvoju inovacione zajednice i djelatnosti kroz sufinansiranje nekoliko programskih linija utvrđenih u Programu za inovacije 2021-2024.

Ona je objasnila da je riječ o programskim linijama podrške Eureka projektima, zatim za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska, podsticanje inovacione kulture, realizaciju edukativnih programa u S3 oblastima, te učešće u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Horizont Evropa – Stub tri inovativna Evropa.

“Konkurs je otvoren 1. marta, a ukupan iznos podrške obezbijeđen za te namjene u ovoj godini iznosi 230 hiljada EUR”, rekla je Radusinović na promociji organizovanoj u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja.

Vršiteljka dužnosti generane direktorice za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Marijeta Barjaktarović Lanzardi, saopštila je da vlada veliko interesovanje za Program za inovacije, te da su već počele zajedničke aktivnosti sa Fondom za inovacije u implementaciji inovacionih programa.

“Te programske linije biće glavna poluga za finansiranje u oblasti inovacija i pametne specijalizacije”, navela je Barjaktarović Lanzardi.

Ona je dodala da je program Eureka ovoga puta obogaćen novim segmentom, jer je Crna Gora odlučila da učestvuje u Multilateralnom pozivu za Dunavski region, a novina je i podrška Stubu tri Inovativna Evropa, EU programa Horizont Evropa.

Menadžer za programe u Fondu za inovacije, Ivan Tomović, detaljnije je predstavio program Eureka, istakavši da je on značajna podrška preduzetništvu, prvenstveno malim i srednjim preduzećima, te naučnoistraživačkoj zajednici i snažan instrument za međunarodnu saradnju u oblasti inovacija i istraživanja.

“Istraživanja i inovacije predstavljaju prioritet svake zemlje u svijetu. Oko 1,5 triliona EUR javnih sredstava u svijetu troši se godišnje na finansiranje istraživanja, razvoja i inovacija, dok se njihov veliki udio koristi upravo u okviru programa Eureka”, objasnio je Tomović.

Program podržava međunarodne projekte istraživanja i razvoja između partnera iz bilo koje dvije (ili više) Eureka zemlje. Mogu aplicirati mikro, mala, srednja i velika preduzeća, naučno-istraživačke i inovativne organizacije upisani u Registar inovacione djelatnosti u Crnoj Gori, dok partneri na projektu moraju biti iz najmanje dvije zemlje učesnice Eureka mreže.

Ciljevi projekta su razvoj novih proizvoda, tehnologija u proizvodnji, procesa ili usluga s jasno izraženom tehnološkom inovativnošću, bitno poboljšanje postojećeg proizvoda i tehnologije, prototipa, novih metoda i genetskog materijala.

“Učešćem u ovom programu možete stvoriti nove i dugoročne poslovne partnere, imati pristup novim tržištima, transfer tehnologija i transfer znanja, te rast prihoda”, kazao je Tomović.

Podrška se odnosi na dobijanje bespovratnih sredstava, a opredjeljeni budžet je 45 hiljada EUR za tekuće i 30 hiljada za nove projekte.

Prednost pri izboru imaće projekti koji imaju usklađen program istraživanja sa
Strategijom pametne specijalizacije i/ili Strategijom naučnoistraživačke djelatnosti, kao i drugim strategijama koje uređuju oblast inovacione djelatnosti.

Trajanje projekta je do tri godine, a prijave se podnose do 1. novembra. Konkurs za Multilateralni javni poziv za finansiranje Eureka projekata za Dunavski region biće otvoren do 30. juna, a za namjene tog posebnog poziva obezbijeđena su dodatna sredstva od 45 hiljada EUR.

Govoreći o konkursu za sufinansiranje inovacione djelatnosti u dijelu podrške autorima pronalazaka, Barjaktarović Lanzardi je kazala da je cilj stimulisanje preduzeća i građana Crne Gore koji su u ovoj godini zaštitili pronalazak patentom u zemlji ili inostranstvu ili pokrenuli proces međunarodne/evropske zaštite pronalaska kod WIPO/EPO.

Ukupan iznos podrške za te namjene u ovoj godini je 20 hiljada EUR, a prijave se dostavljaju tokom cijele godine, odnosno do utroška sredstava.

Prema njenim riječima, u realizaciji aktivnosti namijenjenih podsticanju inovacione kulture mogu učestvati organizacije iz Crne Gore koje se bave promocijom inovacione kulture.

Ukupan budžet opredijeljen za programe inovacione kulture iznosi 20 hiljada EUR. Sufinansiranje će biti i u oblasti realizacije edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije, a ukupan budžet je 30 hiljada EUR. Finansijska podrška je namijenjena i aktivnostima koje se odnose na pripremu projektnih prijava za učešće u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Horizont Evropa.

Cilj je da se pruži ekspertska podrška u pripremi projektnih prijava kako bi se pospješilo učešće crnogorskih institucija u programu.

Ukupan budžet iznosi 40 hiljada EUR.

Na promociji je najavljen i javni poziv za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja startapova, koji će biti objavljen 20. juna.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije