NaslovnicaMINA BusinessFormirati radnu grupu za reviziju koncesione politike u projektima mHE

Formirati radnu grupu za reviziju koncesione politike u projektima mHE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – WWF Adria uputila je crnogorskoj Vladi inicijativu za formiranje radne grupe, koja bi analizirala dokumentaciju u vezi izgradnje malih hidroelektrana (mHE), preispitala koncesionu politiku u toj oblasti i predložila rješenja u najboljem društvenom interesu.

„Projekti izgradnje mHE već duže vrijeme zaokupljaju pažnju ukupne domaće javnosti zbog visokog iznosa subvencija koje plaćaju potrošači kroz račune za električnu energiju, ali i zato što su sagrađene male hidroelektrane dovele do konflikta sa lokalnim stanovništvom“, naveo je u saopštenju Milija Čabarkapa iz WWF Adria.

Kako je kazao, mještani su nezadovoljni što su koncesionari u rijeke ugradili cijevi, kojima se voda odvodi do mHE, čime su im rijeke bukvalno „otete“ i oni onemogućeni da zadovoljavaju neke od osnovnih životnih potreba.

„Iz Vlade je više puta saopšteno da će se pristupiti reviziji dokumentacije na osnovu kojih su izdate koncesije i druge dozvole za izgradnju velikog broja mHE u zemlji, pa vjerujemo da postoji spremnost da se u ovaj zahtjevan posao uključi što više zainteresovanih subjekata“, smatra Čabarkapa.

Radna grupa okupila bi predstavnike državnih i lokalnih organa, energetskih kompanija, eksperata, univerzitetskih profesora, nevladinih organizacija, grupa građana sa područja gdje se grade mHE i druge zainteresovane subjekte.

U ograničenom periodu, koji ne bi trajao duže od šest mjeseci, Ministarstvo ekonomije i nadležni državni i lokalni organi bi članovima radne grupe obezbijedili kompletnu dokumentaciju u vezi svakog odobrenog projekta mHE.

„Na osnovu analize i ocjene zakonitosti sprovedenih postupaka, radna grupa bi ponudila Vladi konkretna i pravedna rješenja, naročito sa aspekta ekonomske opravdanosti projekata, benefita za društvenu zajednicu i uticaja na živote ljudi i životnu sredinu“, rekao je Čabarkapa.

U WWF smatraju da je pitanje investicione politike za mHE veoma osjetljivo i da je potrebno sa velikog broja adresa uložiti konstruktivan i iskren pristup kako bi se došlo do najprihvatljivijih rješenja i odluka, koje će biti u javnom interesu.

„Ovom prilikom pozivamo Vladu da preporuči koncesionarima obustavu svih aktivnosti na projektima izgradnje mHE, sve dok radna grupa ne završi svoj rad i ponudi rješenja o kojima će se izvršna vlast izjasniti“, zaključio je Čabarkapa.
WWF je jedna od najvećih i najuglednijih svjetskih nezavisnih organizacija za zaštitu prirode, s skoro pet miliona pristalica i globalnom mrežom aktivnom u više od stotinu zemalja.

Najčitanije