NaslovnicaMINA BusinessTraže partnera za prodaju deset odsto akcija EPCG

Traže partnera za prodaju deset odsto akcija EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je zadužila Elektroprivredu (EPCG) da nastavi sa postupkom otuđenja sopstvenih akcija putem prodaje strateškom partneru, kao poznatom sticaocu, kako ne bi došlo do umanjenja kapitala i gubitka uloženih novčanih sredstava preduzeća.

Rok za realizaciju obaveze je 30. jun ove godine.

„Kompanija je zadužena i da obezbijedi procijenu investicione, fer tržišne i tržišne vrijednosti sopstvenih akcija, kroz Elaborat urađen od referentnog ovlašćenog obrađivača. Ministarstvo kapitalnih investicija je zaduženo da formira pregovarački tim koji će zastupati EPCG u postupku pronalaženja strateškog partnera sa jasno definisanim kriterijumima prilikom izbora”, navodi se u saopštenju Vlade.

Vlada je na sjednici u srijedu usvojila Informaciju o rješavanju pitanja daljeg statusa sopstvenih akcija EPCG.

U Informaciji se navodi da je EPCG akcionarsko društvo u kome je država vlasnik 88,65 odsto akcijskog kapitala, a od 26. septembra 2019. godine, po osnovu istog, ima oko 98 odsto upravljačkih i svih ostalih akcija koje iz toga proizilaze.

„EPCG je 26. septembra 2019. godine stekla 11,81 milion sopstvenih akcija koje su vrijednosti deset odsto osnovnog kapitala. Ove akcije ne daju pravo glasa, pravo na dividendu i druga prava i ne računaju se u kvorum Skupštine, pa država kao većinski akcionar po tom osnovu de facto stiče uvećano učešće u EPCG“, objasnili su iz Vlade.

Ove sopstvene akcije EPCG je stekla odlukama Skupštine akcionara odnosno većinskog vlasnika – države i Odbora direktora, u postupku realizacije odredbi ugovora o izvršenju put opcije zaključenog između države i kompanije A2A.

EPCG je dužna da, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, iste otuđi u roku od tri godine, najkasnije do 26. septembra ove godine, ili će biti poništene uz adekvatno smanjenje akcijskog kapitala.

Vlada je usvojila i Informaciju o učešću Crne Gore na svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka.

U Informaciji se navodi da će se naredna svjetska izložba održati u Osaki, u periodu od 13. aprila do 13. oktobra 2025. godine pod krovnom temom Dizajniranje društva budućnosti za naše živote, koja obuhvata tri podteme – Spašavanje života, Osnaživanje života i Povezivanje života.

„Expo 2025 Osaka biće prilika da se sagleda dosadašnji napredak u postizanju UN ciljeva održivog razvoja i ubrzaju inicijative koje su usmjerene ka ispunjenju navedenih ciljeva i da se podrži stvaranje društva zasnovanog na principima održivosti, inkluzivnosti i različitosti“, dodaje se u saopštenju.

Tema Expo 2025 treba da donese odgovore na izazove vremena u kojem živimo, a koje karakterišu pojave novih društvenih izazova, uključujući produbljivanje ekonomskog jaza i pojačani sukobi, ali i razvijanje naučnih tehnologija, uključujući vještačku inteligenciju i biotehnologiju koje bi trebalo da donesu pozitivne promjene, poput produženja životnog vijeka.

„S tim u vezi, Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomskog razvoja da koordinira projektne aktivnosti i da potvrdi učešće Crne Gore na svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka“, dodaje se u saopštenju.

Vlada je usvojila i Informaciju o realizaciji javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta Platac u Opština Kotor.

U Informaciji se konstatuje da je u postupku javnog nadmetanja dostavljena jedna ponuda, i to kompanije Carinvest iz Kotora, koja je, nakon sprovedenog vrednovanja po osnovu utvrđenih kriterijuma, od Tenderske komisije dobila status prvorangiranog ponuđača, sa dodijeljenih 100 bodova.

S tim u vezi, Vlada je donijela odluku o dodjeli koncesije Carinvestu, prihvatila ugovor o koncesiji i ovlastila ministra kapitalnih investicija da ga u ime Vlade potpiše.

Vlada je zadužila i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da kompaniji Universal Monte isplati četiri miliona EUR, po osnovu obaveze predviđene raskidom Sporazuma o izgradnji, funkcionisanju i transferu (BOT) puta Meljine – Petijevići.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije

Jovanić razriješen sa pozicije predsjednika Privrednog suda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sudski savjet razriješio je danas sudiju Blaža Jovanića sa pozicije predsjednika...