fbpx
NaslovnicaMINA BusinessBrže carinske procedure i bezbjedniji protok pošiljki

Brže carinske procedure i bezbjedniji protok pošiljki

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Direktor Uprave prihoda i carina (UPC), Vladimir Bulajić i izvršni direktor Pošte Crne Gore, Josip Đurašković, potpisali su danas Sporazum o saradnji i Ugovor o povjeravanju poslova obrade ličnih podataka.

“Unapređujemo međusobnu saradnju radi efikasnijeg sprovođenja carinskih procedura i bezbjednijeg protoka poštanskih pošiljki”, zajednički su poručili Bulajić i Đurašković.

Ugovorom se, kako je saopšteno iz UPC, definišu odnosi poslovne saradnje pri obradi podataka o ličnosti za potrebe sprovođenja carinskih formalnosti, u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu zaštitu tajnih i ličnih podataka.

Sporazumom između UPC i Pošte će se bliže urediti saradnja i način razmjene informacija, posebno u elektronskoj razmjeni podataka prije prispjeća poštanskih pošiljki. Radi se o modernom sporazumu, izrađenom na osnovu principa i smjernica Svjetske carinske organizacije i Svjetskog poštanskog saveza, u saradnji sa Njemačkom razvojnom agencijom (GIZ).

Bulajić je kazao da mu je zadovoljstvo što će država i njeni građani imati koristi od unaprijeđene saradnje UPC i Pošte.

„Uprava će ubrzati procedure i u poštanskom saobraćaju, da bi pošiljke što prije stigle do krajnjeg primaoca, a to je posebno važno u današnjim uslovima poslovanja”, kazao je Bulajić.

Đurašković je ocijenio da je potpisivanje ovog Sporazuma veoma važno za poštanski sistem.

“Definisanje oblasti i načina saradnje UPC i Pošte, što je učinjeno ovim Sporazumom, od značaja je za efikasnost procedure carinjenja pošiljki”, dodao je Đurašković.

Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala podržala je proces razvoja i zaključenja Sporazuma o saradnji UPC i Pošte, posebno u dijelu koji se tiče bezbjednosti i sigurnosti.

Sporazum predviđa i sveobuhvatnu razmjenu informacija o otkrivenom vatrenom oružju, municiji, eksplozivu, opojnim drogama i drugoj opasnoj robi u poštanskim pošiljkama, budući da kontinuirana razmjena informacija o otkrivenim pokušajima ilegalne trgovine doprinosi radnim procesima vezanim za analizu i upravljanje rizicima, a samim tim i adekvatnom odgovoru na nezakonitu trgovinu i krijumčarenje.

Sporazum je kruna projekta Uspostavljanje elektronskog sistema obrade podataka prije prispijeća robe za pošiljke u pomorskom i poštanskom saobraćaju, koji se sprovodi pod pokroviteljstvom GIZ-a.

“Stremimo digitalizaciji carinskih procedura i uspostavljanjem ovog sistema će se olakšati uvozne procedure, smanjiti administrativni troškovi i vrijeme trajanja procedura, sve u cilju olakšavanja legalnog i sprečavanja nelegalnog prometa”, precizirao je Bulajić.

Razvoj aplikacije će omogućiti razmjenu elektronskih podataka prije prispeća pošiljki u zemlju i obezbijediti da se analiza rizika sprovede prije prispjeća pošiljki, a Pošta pošiljke koje nijesu odabrane za kontrolu može odmah da isporuči krajnjem primaocu.

Za praćenje primjene sporazuma biće formirana zajednička radna grupa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije

Pala vrijednost dolara

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) - Vrijednost dolara prema korpi valuta prošle sedmice pala je prvi...