fbpx
Naslovnica Glavna vijest Ministarstvo prekoračilo svoja ovlašćenja

Ministarstvo prekoračilo svoja ovlašćenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavilo je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) prikupljenu dokumentaciju u vezi sa Programom podrške Abu Dabi fonda, koja, prema riječima resornog ministra Aleksandra Stijovića, pokazuje da je ono prekoračilo svoja ovlašćenja.

On je kazao da je mnogo nelogičnosti u vezi sa Abu Dabi fondom, pri čemu je Ministarstvo predalo SDT-u svu prikupljenu dokumentaciju, sa koje je skinuta oznaka “interno”, jer javnost ima pravo da bude upoznata sa tim.

„Nekadašnje Ministarstvo poljoprivrede se u okviru programa bavilo stvarima koje su van nadležnosti tog resora, odnosno prekoračilo svoja ovlašćenja. Takođe, nije moglo zaključivati pravne poslove, jer za to nema zakonskog ovlašćenja, kao ni bankarske poslove koje nema u svojoj nadležnosti“, rekao je Stijović na konferenciji za novinare.

Ministarsvo, kako je kazao, nije bilo nadležno da realizuje projekat, mada dokumentacija ukazuje na to da poslove nije ni obavljao taj resor, već manji krug osoba na rukovodećim pozicijama u Ministarstvu.

„Oni su se, koristeći svoj položaj, bavili poslovima iza kojih se na papirima pojavljuje neosnovano Ministarstvo, i koji su obavljani u užem kabinetu ministara“, naveo je Stijović.

On je dodao da je SDT ubrzalo aktivnosti na tom problemu i da se nada da će im dokumentacija pomoći da lakše odrade svoj dio posla.

„Nama nije uloga da sudimo, ni da tužimo, već da iznesemo činjenice, a na SDT-u je da vide je li zloupotrebljen službeni položaj“, rekao je Stijović.

On je podsjetio da je Investiciono-razvojni fond (IRF) 2015. godine u ime Vlade zaključio ugovor sa Abu Dabi fondom od 50 miliona USD. Ugovor su potpisali predstavnik Abu Dabi fonda i Zoran Vukčević ispred IRF-a, dok je bivši ministar poljprivrede, Petar Ivanović, bio u ulozi svjedoka.

„Imamo prevod ugovora o kreditu gdje se kao potpisnik pojavljuje bivši ministar finanasija, Radoje Žugić, što znači da u prevodima ugovora potpisi nijesu istovjetni“, objasnio je Stijović.

Ukupan iznos povučenih sredstava u dvije tranše je 29,6 miliona USD, pri čemu je u prvoj 2015. godine povučeno 15 miliona USD, a u drugoj 2017. godine 14,6 miliona USD.

Stijović je kazao da se u dijelu dokumentacije nalazi i potpis bivšeg ministra poljoprivrede Milutina Simovića.

“Novac je prebačen na specijalni račun u Prvoj banci koji se nalazi van sistema državnog trezora. Nemamo informacije ko je otvorio taj račun, niti o tome ima podataka u Ministarstvu finanasija. Sva plaćanja koja se tiču državnog novca moraju ići preko sistema trezora”, rekao je Stijović.

On je kazao da su od Prve banke tražili informacije ko je otvorio specijalni račun u toj banci, gdje je novac uplaćivan po nalozima bivših ministara Simovića i Ivanovića, dok je sekretar u Mistarstvu poljoprivrede, Nemanja Katnić, pratio cijeli posao.

“Sve je rađeno po nalozima užeg kruga ljudi iz kabineta ministara”, saopštio je Stijović.

On je rekao da ne može da odgovori na pitanje da li je Nemanja Katnić u rodbinskim vezama sa glavnim specijalnim tužiocem Milivojem Katnićem.

Krediti su potpisani sa Mesoprometom na 3,5 miliona USD, „Vektrom Jakić“, Milkraftom, IM Gradina i Mesnom industrijom “Goranović” na po tri miliona USD, Agro Carinama i Eko Perom na po 2,5 miliona USD, HM Durmitorom na dva miliona i FML-om Nikšić na 1,2 miliona USD.

„Zaključeni su ugovori o kreditu, ali nijesu povučena sredstva za Bjelasicu Radu, od dva miliona USD i CG Power Nikšić, od milion USD. Jedino je odbijen zahtjev za Plantaže, u iznosu od dva miliona USD“, naveo je Stijović.

On je kazao da nijesu svi krajnji korisnici ni ispunjavali uslove za dodjelu kredita, što je predmet istraživanja Tužilaštva.

“Iz raspoložive dokumentacije se utvrđuje da je kompletnu proceduru pratio Nemanja Katnić, tadašnji sekretar Ministarstva, a odobrenje je vršio Blagota Radulović, uz odobrenje bivših ministara Petra Ivanovića, Budimira Mugoše i Milutina Simovića”, rekao je Stijović.

On je pokazao zahtjev za kredit napisan olovkom na jednom listu papira, na osnovu čega je kompaniji Eko Per iz Šavnika dodijeljeno 2,5 miliona USD.

„Odluka je donijeta 15 dana prije nego je stigao zahtjev, dok je ugovor potpisan dan prije nego je stigao zahtjev, a potpisao ga je Budimir Mugoša“, naveo je Stijović.

On je, komentarišući ocjene vlasnika „Vektre Jakić“ Dragana Brkovića, kako je u slučaju njegove kompanije urađeno sve u skladu sa zakonom, kazao da je kompanija tada bila u stečaju i da nije smjela da dobije sredstva.

„Nedostajale su kopije ovjerenog bilansa stanja, polise osiguranja, izvještaj revizora za prethodne tri godine, dokaz o sopstvenom učesću. Kod projektne dokumentacije, nedostajala je kopija generalnog ili idejnog projekta, idejno rješenje, predmjer i proračun troškova za građevinski dio projekta, dozvola za gradnju, građevinska dozvola, studija zaštite životne sredine. Kod kreditne dokumentacije nema zahtjeva za odobrenje, što znači da je kredit dat bez zahtjeva”, tvrdi Stijović.

Dio dokumentacije programa podrške Abu Dabi fonda je prošao kroz sistem Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dok je dio bio u IRF-u.

Stijović smatra da će potvrdu o izdatoj garanciji dobiti od Abu Dabi fonda, jer je u nacionalnoj arhivi nema.

„Ta garancija ne postoji fizički, što ne abolira Crnu Goru u slučaju da zajmodavac traži povraćaj sredstava u slučaju neispunjavanja obaveza, ali ne znamo šta stoji u garanciji da bi vidjeli kakvi su nam uslovi otplate“, naveo je Stijović.

On je podsjetio da je veliki dio dokumentacije bio pod oznakom “tajno”. Veliki dio je nestao iz trezora Vlade, a ima i dokumenata koji se još ne mogu predstaviti, jer su pod oznakom “interno”.

Stijović je pozvao bivše ministre Simovića i Ivanovića na sučeljavanje na televiziji koju oni žele.

“Bili su ministri 12 godina, a ja sam ministar dva mjeseca. Imam konkretna pitanja koja želim da im postavim. Ja sam na raspolaganju”, rekao je Stijović.

Specijalno državno tužilaštvo privelo je prošle sedmice više osoba za koje se sumnjalo da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom nenamjenskog trošenja sredstava iz Abu Dabi fonda.

Saslušani su bivši predsjednik IRF-a Zoran Vukčević, bivši ministar poljoprivrede Budimir Mugoša, procjenitelj Milan Adžić, te bivši ministar poljoprivrede Petar Ivanović. Nakon saslušanja, nije im određeno zadržavanje.

Najčitanije