fbpx
15 C
Podgorica
December 9, 2022.
NaslovnicaCrna GoraIzmjene Zakona o upravnom sporu suprotne Ustavu i međunarodnim standardima

Izmjene Zakona o upravnom sporu suprotne Ustavu i međunarodnim standardima

Podgorica, (MINA) – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) pozvala je poslanike da ne usvoje predložene izmjene i dopune Zakona o upravnom sporu jer su, kako su ocijenili iz te nevladine organizacije (NVO), suprotne Ustavu i međunarodnim standardima.

Iz MANS-a su kazali da je tim izmjenama predviđeno da greške državne uprave plaćaju građani, tako što će snositi troškove postupka, čak i kada sud potvrdi da su mu prava prekršena.

Takvo rješenje je, kako su rekli, suprotno Ustavu i nizu međunarodnih standarda.

“Njime se ograničava pravo na pristup sudu, a sredstva koja se koriste nijesu proporcionalna ni jednom legitimnom cilju”, kaže se u saopštenju.

Iz MANS-a su naveli da se takvim rješenjem krši Ustavom zajamčeno pravo jednakosti svih pred zakonom, kao i odredba kojom se garantuje da niko ne može trpjeti štetne posljedice zbog obraćanja državnom organu, ili organizaciji koja vrši javna ovlašćenja.

“Rješenjem iz Nacrta se nameće neproporcionalan teret građanima da snose sve troškove, bez obzira na uspjeh u postupku ili sporu, čak i kada im je više puta povrijeđeno pravo od strane organa vlasti”, kaže se u saopštenju.

Iz MANS-a su rekli da će to nesumnjivo odvratiti građane, posebno najranjivije kategorije stanovništva, od pokretanja postupaka i sporova za zaštitu njihovih prava.

“Ovo posebno jer praksa pokazuje da Upravni sud gotovo nikada ne odlučuje u meritumu, već utvrđuje nezakonitost akata i vraća na ponovno odlučivanje, nerijetko i po više puta”, kaže se u saopštenju.

U tim slučajevima, kako su naveli iz MANS-a, troškovi građana se uvećavaju sa svakim novim ciklusom.

“Takvim rješenjem se građanima ograničava pravo na pristup sudu, što je u suprotnosti sa Evropskom konvencijom za zaštitu Ijudskih prava i osnovnih Sloboda”, rekli su iz MANS-a.

Kako su kazali, u skladu sa Konvencijom, stranka mora imati pristup sudu i u vezi sa obeštećenjem i naknadom troškova koje je uzrokovala druga stranka, u ovom slučaju država.

“Upravni sporovi su nesporno sporovi koji su pravno složeni i u kojima je neophodno angažovanje stručnih lica – advokata”, kaže se u saopštenju.

Iz MANS-a su rekli da se izmjenama i dopunama Zakona predviđa da ti troškovi ne budu nadoknađeni građanima, čak ni kada sud potvrdi da su im prava prekršena.

Tako se, kako su kazali, ograničava pristup sudu, posebno građanima koje nemaju pravnih znanja, niti finansijskih mogućnosti da sami snose troškove advokata.

“Svako ograničenje pristupa sudu mora imati legitiman cilj, a sredstva koja se koriste moraju biti proporcionalna tom cilju”, navodi se u saopštenju.

Iz MANS-a su rekli da je u konkretnom slučaju taj legitimni cilj izostao, a od građana se zahtijeva da snose “preveliki teret”.

Time se, kako su naveli, narušava pravedna ravnoteža, a time i strankama krši pravo na imovinu, zajemčeno Ustavom i Protokolom 1 uz Evropsku konvenciju.

“Odnosno, stranka koja je već oštećena nezakonitim upravnim aktom organa vlasti, trpi i dodatnu štetu jer sama snosi troškove upravnog spora”, navodi se u saopštenju.

Iz MANS-a su kazali da se time grubo narušava princip proporcionalnosti, jer je stranka koja uspije u sporu protiv organa vlasti primorana da snosi pretjeran i neproporcionalan teret zato što je takav postupak pokrenula.

“Na kraju, ovo rješenje u suprotnosti je i sa članom 57 Ustava, prema kome niko ne može trpjeti štetne posljedice zbog obraćanja državnom organu, ili organizaciji koja vrši javna ovlašćenja”, naveli su iz MANS-a.

Kako su rekli, građanin koji se osnovano obrati tužbom Upravnom sudu trpi štetne posljedice jer mu se troškovi stavljaju na teret, iako se utvrdi da je akt koji osporava nezakonit, odnosno da je tužba osnovana.

“Zbog svega toga pozivamo poslanike da ne podrže izmjene i dopune tog zakona, ukoliko one ne budu usklađene sa međunarodnim standardima”, naveli su iz MANS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije

Prosječan račun u novembru 31,07 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) - Prosječan novembarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne...