Naslovnica Crna Gora Obezbijediti bolje uslove osobama sa autizmom

Obezbijediti bolje uslove osobama sa autizmom

Podgorica, (MINA) – Javna ustanova Zavod Komanski most nema prikladne kadrovske, organizacione i stručne kapacitete za smještaj i boravak osoba sa autizmom, što za posljedicu ima kršenje njihovih prava, posebno punoljetnih korisnika, navodi se u Mišljenju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Povodom pritužbe majke mladića koji ima 18 godina, smješten u Komanskom mostu, Zaštitnik je sproveo ispitni postupak i utvrdio da su mu povrijeđena prava i slobode, kao licu sa teškim autizmom.

On je, kako se navodi, tokom prvih dana boravka u ovoj ustanovi bio izrazito auto i hetero agresivan i destruktivan, ugrožavajući vlastitu bezbjednost ali i korisnika i osoblja.

„Osim niza nemilih događaja, utvrđeno je da je u abdomenu imao strane predmete, a u više navrata pružena mu je terapija koja predstavlja modalitet hemijske fiksacije. Nije postojala evidencija ko je naložio njenu primjenu, dok je u terapijskom protokolu terapija ordinirana od ljekara na način da se može aplicirati „po potrebi““, kaže se u Mišljenju Ombudsmana.

Navodi se da je, u vezi tog predmeta, konstatovano niz sistemskih problema kao i propusta u radu, i tim povodom upućene su preporuke ustanovi Komanski most i Ministarstvima zdravlja kao i rada i socijalnog staranja.

U izjašnjenju Zavoda navedeno je da postojeći stručni kadar ne posjeduje adekvatno znanje i vještine za postupanje prema takvim korisnicima.

Konstatuje se da medicinski radnici nemaju znanje i sertifikate za postupanje prema osobama sa autizmom i da bi trebali da prođu obuke i edukacije u cilju razumjevanja njihovih potreba, uspostavljanja komunikacije koja je za svakog korisnika ponaosob posebna i specifična, a kako bi bila postignuta neophodna i adekvatna svakodnevna njega korisnika sa teškim autizmom.

Iz Zavoda ukazuju da nemaju prikladne uslove za smještaj i boravak lica koji imaju teške i kompleksne potrebe, pa i lica sa teškim autizmom, odnosno da nema posebno izdvojenog smještajnog prostora za osobe iz autističkog spektra.

„Zaštitnik nalazi da su iznijeti stavovi i argumentacija razumljivi, ali neprihvatljivi, uz podsjećanje da je krajem 2016.godine u Zavodu zvanično otvoren pavljon za osobe sa autizmom, ali da nije stavljen u funkciju i da u njemu nikada nijedan korisnik nije bio smješten“, kaže se u Mišljenju.

Podsjeća se da je Zavod javna ustanova za zbrinjavanje odraslih osoba sa ozbiljnim ograničenjima u socijalnom funkcionisanju ili drugih kombinovanih smetnji u razvoju. Te osobe treba da uživaju pun i kvalitetan život, u mjeri mogućeg.

„Svi korisnici Zavoda, pa i korisnici sa autizmom, imaju pravo na zaštitu ličnog dostojanstva, human tretman i poštovanje njihove ličnosti i fizičkog integriteta. Osobe sa autizmom nijesu krive za svoje postupke, ali je država odgovorna i dužna da im pomogne i da ih zaštiti, kao i druge korisnike i osoblje. Sigurnost mora uvijek biti garantovana u institucijama gdje se nalaze osobe koje su pod brigom države“, navodi Ombudsman.

Zaštitnik je utvrdio da postupanje Zavoda u konkretnom slučaju nije bilo u skladu sa međunarodnim standardima i podsjeća na odluku Evropskog suda za ljudska prava L.R protiv Sjeverne Makedonije kojom je utvrđena povreda Evropske konvencije, “jer je aplikant smješten u Institut za koji su vlasti znale da ne može da zadovolji njegove potrebe”.

U Mišljenju je konstatovano da nadležni organi nisu propisali i odredili koje standarde i programe imaju obavezu da ustanove i sprovode nadležne institucije u Crnoj Gori, koje se bave njegom i tretmanom osoba sa dijagnozom autizam.

„Konstatovano je da nisu donijeta i usvojena strateška dokumenta koja sadrže planove, strategije, smjernice i/ili druga dokumenta, koja bi se sprovodila i primjenjivala u cilju adekvatnog tretmana i svakodnevne njege punoljetnih lica sa teškim autizmom“, navodi Zaštitnik.

Konstatovane činjenice nameću potrebu, kako se ocjenjuje, blagovremene reakcije radi postupanja i ulaganja napora u osmišljavanju i stvaranju plana djelotvorne transformacije i reorganizacije Zavoda.

„Definitivno se mora napraviti polazna osnova za promjene na strateškom, zakonodavnom i operativnom nivou, kako bi se osiguralo potpuno poštovanje savremenih standarda u vezi ljudskih prava osoba sa teškim autizmom, koje su smještene u ustanovama socijalne zaštite“, upozoreno je iz institucije Ombudsmana.

Zaštitnik je tokom posjete Zavodu zaključio da postojeći kadar prilično posvećeno i ozbiljno radi, pružajući maksimum u trenutnim uslovima i pozvao vlasti da razmotre obezbjeđivanje boljih uslova rada i povećanje broja zaposlenih.

Najčitanije