Naslovnica Crna Gora Novim zakonom unaprijeđen položaj državnih službenika

Novim zakonom unaprijeđen položaj državnih službenika

Podgorica, (MINA) – Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, koji je počeo da se primjenjuje 1. jula 2018. godine, unaprijeđen je položaj državnih službenika i ojačan dalji razvoj službeničkog sistema u Crnoj Gori, kazala je generalna direktorica Direktorata za državnu upravu Danijela Nedeljković Vukčević.

Ona je navela da su jedan od glavnih preduslova za ostvarivanje profesionalne i efikasne javne administracije dobri državni službenici, koji posjeduju visok stepen sposobnosti, znanja i vještina.

„Svjesni našeg zadatka, unaprijedili smo njihov položaj novim Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, koji je kroz svoja zakonska rješenja ojačao dalji razvoj službeničkog sistema u Crnoj Gori“, rekla je Nedeljković Vukčević.

Ona je istakla da je taj zakon obezbijedio neophodne uslove za selekciju i odabir najboljih kadrova, što podrazumijeva da svi kandidati podliježu posebnom sistemu provjere, što doprinosi izboru najkvalitetnijih kadrova.

Kako je dodala Nedeljković Vukčević, naročita pažnja posvećena je sistemu selekcije i odabiru lica iz kategorije visokorukovodnog kadra, starješina organa uprave i njihovih pomoćnika, kako bi se na ključnim pozicijima obezbijedile osobe koje posjeduju sposobnosti kao što su liderstvo, komunikacija, inovativnost, usmjerenost na rezultate i saradnju.

„Svjesni smo da javna uprava budućnosti predstavlja sistem osposobljen da u potpunosti pripremi i uskladi zakonodavni okvir sa standardima Evropske unije (EU). Sve ovo nas vraća da se podsjetimo misije javne uprave, a to je da bude moderna, funkcionalna i servisno orjentisana“, kazala je ona.

Kako je rekla Nedeljković Vukčević, jedan od ključnih preduslova je i da službenički sistem zapošljavanja i nagrađivanja bude baziran na stručnosti i rezultatima.

To je, kako je navela, posebno bitno jer su nosioci svih reformi koje se sprovode upravo državni službenici, koji treba da budu stručni, ali i motivisani kako bi doprinijeli profesionalnom uspjehu radne organizacije i procesu reformi.

Nedeljković Vukčević rekla je da je zakonom omogućena mobilnost službenika i napredovanja u viša zvanja, kao mehanizmi koji će dodatno doprinijeti razvoju sistema zasnovanog na zaslugama i jačanju profesionalnosti, odgovornosti, otvorenosti i efikasnosti službeničkog sistema u cjelini, na državnom i lokalnom nivou.

„Poboljšanim i jasnim sistemom ocjenjivanja u pogledu kvaliteta rada stvoreni su uslovi za dodatno funkcionisanje sistema napredovanja, pa tako službenik može biti raspoređen na radno mjesto u višem zvanju, ukoliko je u prethodnoj godini ocijenjen ocjenom “ističe se”, što je dodatna stimulacija za državnog službenika“, dodala je ona.

Kako je navela Nedeljković Vukčević, pravom na varijabilni dio zarade za službenike koji su ostvarili izuzetne rezultate rada dodatno se afirmiše motivacija službenika da poslove obavlja još stručnije, preciznije i tačnije.

Ona je kazala da je u cilju obezbjeđenja obrazovanih i stručno osposobljenih državnih službenika, novim zakonom unaprijeđen segment stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika, počev od pripravništva pa tokom čitave karijere.

Kako je dodala Nedeljković Vukčević, radi ostvarenja jedinstvene prakse i veće profesionalnosti po pitanju odlučivanja o pravima i obavezama državnih službenika i namještenika, Komisija za žalbe i Disciplinska komisija formirane su kao profesionalna tijela.

„Imajući u vidu da je adekvatno kadrovsko planiranje i utvrđivanje potrebnog broja izvršilaca neizostavna aktivnost u procesu optimizacije, zakonskim rješenjima dodatno je unaprijeđeno i uređeno to pitanje, kako bi se uspostavili neophodni standardi i normativi rada, a kako ne bi dolazilo do povećanja broja izvršilaca“, rekla je Nedeljković Vukčević.

Ona je kazala da je zakonskim rješenjima obezbijeđena veća profesionalizacija, unaprijeđena transparentnost procesa zapošljavanja i stvoreni neophodni mehanizmi da najbolji uđu u javnu upravu, ali da i oni najbolji ostanu i napreduju po principu zasluga.

„Na kraju, ostaje da čvrsto vjerujemo da nova zakonska rješenja doprinose stvaranju uprave u kojoj će raditi dobri, stručni i zadovoljni službenici, što u krajnjem podrazumijeva dobru upravu i zadovoljstvo građana uslugama koje im se pružaju“, zaključila je Nedeljković Vukčević.

Tekst je preuzet iz časopisa “ReForma” koji je pripremljen u okviru Projekta “Efikasna interna i eksterna komunikacija Strategije reforme javne uprave“, koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je Ministarstvo javne uprave Crne Gore, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.

Najčitanije

Ašanin: Životno ugroženo pet kovid pacijenata

Podgorica, (MINA) – U Opštoj bolnici u Nikšiću pet pacijenata pozitivnih na koronavirus životno...