Naslovnica Crna Gora Neophodna veća budžetska ulaganja u UCG

Neophodna veća budžetska ulaganja u UCG

Podgorica, (MINA) – Budžet Univerziteta Crne Gore (UCG) trebalo bi u narednih pet godina da bude povećana za najmanje 75 odsto u odnosu na prošlu godinu kako bi se implementirali strateški ciljevi razvoja Univerziteta, ocijenio je rektor Danilo Nikolić.

On je kazao da razvojni projekti, naučna izvrsnost i međunarodna afirmacija Univerziteta u značajnoj mjeri zavise od održivog modela budžetskog finansiranja.

»Kako bi se u potpunosti implementirala Strategija razvoja UCG, za nastavnu i naučno-istraživačku komponentu razvoja Univerziteta, budžet bi u narednih pet godina trebalo da bude povećana za najmanje 75 odsto u odnosu na prošlu godinu«, rekao je Nikolić agenciji MINA.

On je kazao da da je, i pored značajnih ulaganja, Univerzitet Crne Gore prošle godine stabilno poslovao, poštujući kriterijume racionalnog upravljanja, operativne i finansijske efikasnosti.

Prema riječima Nikolića, u prošloj godini su iz sopstvenih sredstava, prihodovanih od školarina, izdvojili preko milion EUR za investiciono održavanje objekata, računarsku i nastavnu opremu i održavanje i nabavku novog namještaja za potrebe amfiteatara, učionica, bilblioteka i čitaonica.

»S obzirom da su osnovne i master studije na UCG od naredne školske godine u potpunosti besplatne, te da opredijeljeni budžet za ovu godinu dominantno pokriva zarade i spoljnu saradnju, dalje investicije u nastavnu i istraživačku infrastrukturu će predstavljati dodatni izazov za Univerzitet«, ocijenio je Nikolić.

On je rekao da, kako bi spriječili odliv kadrova i zadržali najbolje studente na Univerzitetu, nastoje da se odgovorno staraju o poboljšanju njihovog profesionalnog, materijalnog i društvenog statusa na Univerzitetu.

Nikolić je kazao da su u sklopu predloga izmjena Kolektivnog ugovora, obezbjedili povećanje zarada svih zaposlenih 12 odsto u naradene dvije godine i
formiranje posebnog budžetskog fonda za podršku naučno-istraživačkim, projektnim i inovativnim aktivnostima.

Prema njegovim riječima, za nagrađivanje zaposlenih za izuzetne naučno-istraživačke rezultate i doprinos međunarodnoj afirmaciji Univerziteta, u prošloj godini je izdvojeno 250 hiljada EUR.

On je podsjetio da su prošle godine usvojene strategije za rješavanje stambenih potreba dodjelom novčanih sredstava i obezbjeđenjem stambenog prostora pod povoljnim uslovima, kao i prateće pravilnike.

»Ubrzo ćemo raspisati Konkurs za rješavanje stambenih potreba zaposlenih dodijelom novčanih sredstava pod povoljnim uslovima, za koji je obezbijeđeno dva miliona EUR iz Stambenog fonda, prihodovanih od prodaje dijela stambenih površina i zemljišta u svojini Univerziteta«, najavio je Nikolić.

Kako je dodao, u drugoj polovini godine očekuje početak gradnje novih stambenih jedinica za zaposlene u okviru DUP Univerzitetski centar.

Govoreći o takozvanom odlivu mozgova, Nikolić je rekao da ta pojava nije karakteristična samo za Crnu Goru, već je, u istoj mjeri, a često i više, prisutno na gotovo čitavom prostoru Istočne i Centralne, pa i Južne Evrope, kao izraz različitih društveno-ekonomskih prilika u globalizovanom svijetu.

On je naveo da se srednjoškolci dominantno opredjeljuju za studije na Univerzitetu Crne Gore, i da nemaju problem da popune gotovo sva ponuđena mjesta prilikom upisa studenata, a da se samo mali procenat mladih odlučuje na studije van granica Crne Gore, i pretežno su to države regiona.

Prema riječima Nikolića, veći je problem odliv mladih kadrova koji stiču znanje i diplomu na UCG, a zatim nastavljaju karijeru u inostranstvu gdje im se nude kvalitetnije prilike i bolje plaćene pozicije.

„Tome nije uzročnik obrazovni sistem, jer su itekako osposobljeni i naoružani znanjem da bi mogli da dobijaju kvalitetne pozicije. Uglavnom je to posljedica kreiranja globalnog i otvorenog tržišta rada koje obično povlači najperspektivnije i najbolje iz svake zemlje“, smatra Nikolić.

On je kazao da UCG, kako bi spriječio odliv skadrova i zadržao najbolje studente, nastoje da se odgovorno stara o poboljšanju njihovog profesionalnog, materijalnog i društvenog statusa na Univerzitetu, shodno opredijeljenom budžetu.

„Kroz ulaganja nastavnu i istraživačku infrastrukturu, kvalitet i kvantitet programskih sadržaja, povećanje primanja zaposlenih na Univerzitetu, rješavanja stambenih potreba, nagrađivanje najboljih naučnika, i druge aktivnosti kojima smo posvećeni, težimo da stimulišemo mlade nastavnike, naučnike i istraživače da ostanu na Univerzitetu i u Crnoj Gori“, rekao je Nikolić.

Proces sprječavanja odliva mozgova ali i perspektivnih kadrova iz Crne Gore je, naglašava Nikolić, odgovornost kompletnog društva.

„Ovaj proces mora biti sprovođen odlučnom strategijom organa vlasti zajedno sa privrednim sektorom i akademskom zajednicom“, ocijenio je Nikolić.

Kako je dodao, mladi koji studiraju ili se profesionalno usavršavaju u inostranstvu moraju vidjeti jasnu perspektivu za napredovanje u Crnoj Gori, prilike za zasposlenje i motivišuće okruženje za rad.

„Moramo naučiti da cijenimo kvalitet znanja i stručne reference koje mladi stiču tokom obrazovnog procesa i da uvjek nedvosmisleno dajemo prednost znanju, kvalitetu i kompetencijama. Na ovaj način svi društveni činioci koji učestvuju u ovom procesu, odgovorni su za kreiranje stimulativnog ambijenta i perspektivne atmosfere, kako bismo najbolje iz Crne Gore i zadržali u Crnoj Gori“, istakao je Nikolić.

On je rekao da Univerzitet konstruktivno radi na mobilisanju ljudskih potencijala i intelektualnog kapitala kojim Crna Gora raspolaže, uključujući i aktiviranje, odnosno angažovanje naučne dijaspore, istaknutih crnogorskih naučnika i istraživača koji se uspješno afirmišu širom svjeta.

„U tom smislu, Strategijom razvoja Univerziteta 2019.-2024. planirano je jačanje saradnje sa naučnom i stručnom dijasporom kroz primjenu usvojenog Pravilnika o saradnji sa naučnom i stručnom dijasporom“, dodao je rektor.

Govoreći o broju studenata koji se opredjeljuju za UCG u odnosu na privatne i o tome šta on nudi, Nikolić je rekao da savremene potrebe tržišta rada, trendovi globalizacije i digitalizacije, pametni rast i održivi razvoj, zahtijevaju opšta i posebna znanja, vještine i kompetencije, i njihovu dinamičnu i efikasnu implementaciju u nastavnim planovima i programima.

„UCG se prioritetno angažuje na razvoju i realizaciji kvalitetnih i inovativnih studija sa međunarodno-uporedivim i tržišno-primjenjivim ishodima učenja. Crnogorski studenti to prepoznaju, o čemu svjedoči sve veći broj onih koji se opredjeljuju za studiranje na družavnom Univerzitetu“, rekao je Nikolić.

On je naveo da Univerzitet nudi 45 godina akademske tradicije i institucionalnog povjerenja, kao vodeća visoko-obrazovna, naučno-istraživačka i umjetnička ustanova i kao strateški oslanac privrednog i društvenog razvoja crnogorskog društva i države.

UCG, dodao je rektor, nudi savremene i inovativne koncepte edukacije, interdisciplinarnost, internacionalizaciju i akademsku perspektivu u skladu sa visokim standardima i dinamikom razvoja evropskog obrazovnog i istraživačkog prostora.

„U cilju konstantne tržišne adaptacije i stručnog usavršavanja studenata i nastavnog kadra posvećeno radimo na razvoju programa cjeloživotnog učenja, e-učenja i primjeni inovativnih metoda učenja“, rekao je Nikolić.

On je kazao da je u narednoj godini planiramo usvajanje Strategije cjeloživotnog učenja i osnivanje Centra za cjeloživotno učenje.

Prema njegovim riječima, na svim organizacionim jedinicama su od ove studijske godine uvedeni predmetni moduli koji se izvode na engleskom jeziku, u cilju povećanja dolazne mobilnosti i „internacionalizacije kod kuće”.

Nikolić je rekao da u UCG u narednom petogodišnjem periodu planiraju akreditaciju najmanje pet samofinansirajući studijskih programa na engleskom jeziku na svim nivoima studija.

“Planirano najmanje deset interdisciplinarnih studijskih programa na svim nivoima studija i najmanje deset zajedničkih studijskih programa sa Univerzitetima iz inostranstva (dvojne diplome), kroz izmjene postojećih ili akreditaciju novih programa“, kazao je Nikolić.

Najčitanije