Naslovnica Crna Gora Jaha: Osnažiti romsku zajednicu

Jaha: Osnažiti romsku zajednicu


*
Podgorica, (MINA) – Jačanje političke volje i podrška lokalnom razvoju izgradnjom kapaciteta lokalnih vlasti za efikasnije učešće Roma u planovima i projektima kao i osnaživanje te zajednice na individulanom i kolektivnom nivou, ciljevi su projekta Romacted koji je danas predstavljen u Podgorici.

“Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou” je zajednički program Evropske unije i Savjeta Evrope Ciljne a grupe projekta su lokalne javne uprave i romske zajednice na teritoriji odabranih opština.

Direktor NVO, Mladi Romi, Samir Jaha rekao je da je svrha Romacted projekta je da promoviše dobro upravljanje, s jedne strane a s druge strane da osnaži romsku zajednicu.

»Imamo osam opština u kojima živi najveći broj romske zajednice. Zajedno sa lokalnim samoupravama tih opština, institucijama, izrađujemo lokalne akcione planove u namjeri da se unaprijedi položaj romske zajednice«, rekao je Jaha agenciji MINA.

S druge strane, dodao je on, ciljna grupa su same romske zajednice.

»Cilj je da ih mobilišemo i da se uključe u procese donošenja odluka, odnosno u oblasti koje treba unaprijediti kada je život romske zajednice u pitanju«, naveo je Jaha.

Zato, dodao je, sprovode projekat Romacted, u sklopu kojeg su formirali timove unutar lokalnih institucija, koje čine predstavnici opštine i lokalne institucije, koje pružaju različite servise.

Prema njegovim riječima, intenzivno rade i sa facilitatorima u opštinama koji posreduju između tih radnih grupa.

»Suština je da imamo dvije radne grupe koje će međusobno da uspostave dijalog i razgovaraju o prioritetima i problemima a istovremeno o njihovom rješavanju«, kazao je Jaha.

Istovremeno, očekuje, da će ove godine imati finalizovane usvojene akcione planove.

Očekuje i veću mobilnost i uključenost romske zajednice, kao i da u nastavku rade sa onim što su zacrtane mjere.

»Postoje različiti izazovi. Potrebno je uložiti značajne napore u smislu mobilisanja romske zajednice. Obrazovni nivo same romske zajednice i dalje nije na željenom nivou ali uz pomoć institucija, podrške, očekujem da ćemo zajedno unaprijediti položaj romske zajednice«, naveo je Jaha.

On je naveo i da u svakoj opštini postoji određena, kako pozitivna, tako i negativna praksa.

»Opština Tivat, po pitanju izgradnje stambenih objekata. Tu je napravljena stambena zgrada za manji broj porodica, nekih 50 ljudi i to u mješovitom a ne izolovanom naselju«, ukazao je Jaha.

On je rekao i da ta NVO u poslednje dvije godine u saradnji sa Arhzimedom prati 15 medijskih kuća, odnosno njihovo izvještavanje o Romima.

»Pratimo pet štampanih, pet internet portala i pet televizisjkih kuća. Svakodnevno pratimo izvještavanje o Romima u bilo kom tekstu. Odmah se registruje ona riječ koja ima veze sa Romima i u tom kontekstu mi imamo informaciju da li se negdje pozitivno ili negativno izvještava o Romima.

Kako je rekao, praksa je pokazala da se kada je u pitanju određena kriminalna radnja, naglašava identitet samih pripadnika, što nije u skladu sa kodeksom.

Takođe, kada se izvještava o pozitivnim pričama o romskim zajednicama, smatra on, opet se šalje loša slika tako što se prikazuju slike koje prikazuju siromaštvo Roma.

»Smatram da treba da postoji usklađenost između same priče, samog konteksta i onoga što stoji u pozadini«, naveo je Jaha.

On je dodao da žele da pošalju i drugačiju poruku o Romima.

»Poruku koja će predstaviti Rome kao uspješne, jer ih imamo, one pozitivne primjere, da crnogorska javnost ima priliku i te primjere da upozna«, zaključio je Jaha.

Nardi Ahmetović, direktor nevladine organizacije Centar za afirmaciju Roma rekao je da će Romacted da utiče za obrazovanje mladih i poboljšanje njihovog položaja.

»Uticaće i da se riješi problem stanovanja, da se više razgovara sa predstavnicima opština kako bi se Romima omogućio veći prostup do zdravstvene zaštite, do rješavanja problema dokumentacije, kao i na rješavanje problema stanovanja«, kazao je Ahmetović.

On je rekao da je od malih nogu počeo da razumije način obrazovanja i počeo da bude aktivista.

»Smatram da je bitno obrazovanje za sve nas«, kazao je Ahmetović.

On je poručio Romima da što prije se uključe u obrazovanje.

»Tako ćete razbiti i diskriminaciju i stereotipe i dokazaćete da ste i vi kao i svi ostali«, poručio je Ahmetović

Rekao je da se Romi suseću sa stereotipima.

»Negativni su uglavnom izvještaji u medijima o Romima. Romi su uradili ovo ili ono. Ako je jedan čovjek uradio nešto ne treba cijelu zajednicu diskriminisati. Moramo raditi na tome«, zaključio je Ahmetović.

Najčitanije