Naslovnica MINA Servisi MINA OTS Privremeno suspendovan rad sa strankama

Privremeno suspendovan rad sa strankama

Poštovani poreski obveznici,

Obavještavamo vas da Poreska uprava prati epidemiološku situaciju u Crnoj Gori koja se svakodnevno mijenja, te da svoj rad nastavlja dalje prilagođavati kako bi u najvećoj mogućoj mjeri zaštitila zdravlje i svojih službenika i poreskih obveznika u skladu sa Naredbom Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje.

Imajući u vidu navedeno, službenici Poreske uprave od 19. marta 2020. godine neće raditi sa strankama, zbog čega vas pozivamo da koristite ostale dostupne kanale za komunikaciju – telefonski kontakt, elektronsku poštu i uspostavljene elektronske servise.

Kontakti za komunikaciju sa poreskim obveznicima su sljedeći:

CENTRALA

e-mail: [email protected]

tel: 020/448-114

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

e-mail: [email protected]

tel: 020/230-858

adresa: ul. Vaka Đurović br. 20, 81 000 Podgorica

PJ PODGORICA

e-mail: [email protected];

tel: 020/448-701

067/601-065

PJ BAR

e-mail: [email protected];

tel: 067/252-552

067/628-684

PJ NIKŠIĆ

e-mail: [email protected];

tel: 040/213-104;

040/215-347

067/321-405

PJ KOTOR

e-mail: [email protected];

tel: 032/322-717

067/252-539

TIVAT

e-mail: [email protected]

tel: 067/252-532

PJ BUDVA

e-mail: [email protected];

tel: 033/451-168

PJ HERCEG NOVI

e-mail: [email protected];

tel: 031/322-762

PJ BERANE

e-mail: [email protected];

tel: 067/228-238; 067/261-115; 067/521-969

ROŽAJE

e-mail: [email protected]

tel: 067/243-161

PLAV

e-mail: a[email protected]

tel: 067/252-627

ANDRIJEVICA

 e-mail: [email protected]

tel: 067/378-323

PETNJICA

e-mail: [email protected]

 tel: 068/393-226

PJ BIJELO POLJE

e-mail: [email protected];

tel: 050/432-067

050/433-667

067/248-144

MOJKOVAC

e-mail: [email protected]

tel: 067/278-550

KOLAŠIN

e-mail: [email protected]

tel: 020/865-785

PJ PLJEVLJA

e-mail: [email protected];

tel: 052/323-061

067/210-484.

Sva stručna i tehnička podrška prilikom upotrebe elektronskh servisa dostupna je u Odsjeku za elektronske prijave putem:

e-mail adrese [email protected] ili

putem telefona: 020 448 – 223

020 658 084

067 618 603

i 020 448 – 158.

Najčitanije