Naslovnica MINA Business Ulcinj treba da zauzme mjesto u vrhu opština po stepenu razvijenosti

Ulcinj treba da zauzme mjesto u vrhu opština po stepenu razvijenosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Razvojne perspektive Ulcinja značajne su za razvoj cijele države i taj grad vrlo brzo treba da zauzme mjesto u vrhu po stepenu razvijenosti, ocijenio je premijer Duško Marković.

„Razvojne perspektive ulcinjske opštine su izuzetne, ne samo u crnogorskim okvirima, nego i šire. Tim prije, obavezni smo na odgovoran pristup i na državnom, i posebno na lokalnom nivou, a on mora biti ne samo administrativan, nego suštinski i domaćinski kad je u pitanju rješavanje razvojnih prioriteta jednog tako reprezentativnog grada”, rekao je Marković na Premijerskom satu u Skupštini.

On je kazao da je država u prethodnom periodu obezbijedila povoljne uslove za ulaganje u visokokvalitetne hotelske kapacitete, a njihova atraktivnost dodatno je podignuta i nedavnim započinjanjem razvojnog programa ekonomskog državljanstva zbog investiranja.

Marković je ocijenio da zavidna turistička tradicija Ulcinja predstavlja pouzdanu osnovu za privlačenje investitora sa jasnom vizijom i potencijalom, te da Vlada želi takve investitore i to na upravo lokacijama nekadašnjih turističkih objekata Galeb, Lido i Jadran.

Marković je, odgovarajući na pitanje potpredsjednika Skupštine Gencija Nimanbegua o planovima sa te tri lokacije, rekao da su sva tri do sada bila neuspješni primjeri potencijalnih razvojnih projekata.

On je pozdravio interesovanje Nimanbegua da se razgovara o izazovima u realizaciji ta tri projekta, koji po obimu očekivanih investicija imaju potencijala da budu razvojna prekretnica Ulcinja, kao i da obogate turističku ponudu i doprinesu zapošljavanju građana.

Marković je rekao da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma u prethodnom periodu dalo detaljne informacije o hronologiji postupanja i statusima realizacije tih projekata.

On je naveo da je u cilju realizacije zaključaka Vlade od 10. marta 2016. godine, angažovan pravni savjetnik koji je pripremio analizu obaveza ugovornih strana i preuzetih aktivnosti obje ugovorne strane u slučaju hotela Galeb, kojom je dat pregled mogućih postupaka raskida ugovora, kao i pravne posljedice raskida.

„U nalazu kontrolora u vezi sa ugovorom o kupoprodaji hotela Galeb se konstatuje da je kupac uplatio kupoprodajnu cijenu od 5,7 miliona EUR u skladu sa rokovima predviđenim ugovorom, da je blagovremeno dostavio garancije i u potpunosti ispoštovao socijalni program od 1,7 miliona EUR, ali da investiciju nije realizovao u skladu sa investicionim planom zbog kašnjenja lokalne samouprave u obezbjeđivanju planskih pretpostavki za realizaciju projekta“, kazao je Marković.

Opština Ulcinj je prostorno–plansku dokumentaciju donijela tek poslije šest godina od zaključenja ugovora, što je onemogućulo kupca da investira ugovorom utvrđeni iznos.

„Kada je u pitanju realizacija ugovora o kupoprodaji hotela Lido na Velikoj plaži, nalazi kontrolora potvrđuju da je kupac i u ovom slučaju u cjelosti uplatio kupoprodajnu cijenu od 10,8 miliona EUR u ugovorenom roku, da je ispoštovao socijalni program, ali da investicija nije realizovana u skladu sa investicionim planom, između ostalog, zbog nerješavanja 75 odsto ekološkog problema – kanala Port Milena“, objasnio je Marković.

Prema njegovim riječima, po pitanju parnice koju Morsko dobro vodi pred Privrednim sudom u cilju raskida ugovora o dugoročnom zakupu lokacije bivšeg hotela Jadran, pravosnažna presuda po tom predmetu još nije donijeta.

On je dodao da je uočena inertnost lokalne samouprave prilikom postupanja po preporukama Vlade u cilju uklanjanja objekata sa rta Bratislava, kako bi se stvorili uslovi za turističku valorizaciju tog lokaliteta.

„Država je u prethodnom periodu obezbijedila povoljne uslove za ulaganje u visokokvalitetne hotelske kapacitete, a njihovu atraktivnost je dodatno podigla i nedavnim započinjanjem razvojnog programa ekonomskog dražavljanstva“, rekao je Marković.

On je dodao da su u Ulcinju poželjni investitori sa jasnom vizijom i potencijalom, kao i to da će Vlada partnerski postupati prema svima koji su spremni da svoj kapital ulažu u održive razvojne projekte.

Najčitanije