NaslovnicaMINA BusinessSvi segmenti društva da daju doprinos razvoju ženskog preduzetništva

Svi segmenti društva da daju doprinos razvoju ženskog preduzetništva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Žensko preduzetništvo svakim danom napreduje, ali je u pitanju proces u kojem svi segmenti društva moraju dati doprinos kako bi se iskoristili ukupni potencijali, ocijenjeno je u Privrednoj komori (PKCG).

Sekretarka u PKCG, Ana Filipović, kazala je da generacije žena u svijetu, različitog naslijeđa i obrazovanja, doprinose okruženju i iskazuju vrlo ohrabrujuće znakove preduzetničkog duha.

Filipović je na sjednici Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo PKCG, navela rezultate istraživanja koje je sproveo Eurochambers tokom ove godine o posljedicamapandemije koronavirusa.

“U istraživanju je učestvovalo više od 20 zemalja Evrope, uključujući i Crnu Goru. U prosjeku 50 odsto žena je saopštilo da je imalo problem sa likvidnošću, najviše ili 87 odsto, u sektoru turizma i ugostiteljstva, dok je 75 odsto izjavilo da ima potrebu da unaprijedi digitalne vještine. Takođe, 19 odsto žena moralo je da promijeni postojeće kanale prodaje kako bi zadržale konkurentnost”, rekla je Filipović.

Ona je predstavila mjesečni statistički izvještaj Zavoda za zapošljavanje za mart, koji pokazuje da se tokom pandemije značajno povećao broj nezaposlenih žena i da one čine više od polovine nezaposlenog stanovništva u Crnoj Gori.

Filipović je navela podatke Poreske uprave, ističući da su okvirni uslovi za razvoj ženskog preduzetništva poboljšani posljednjih godina unapređenjem operativnosti i implementacijom aktivnosti različitih institucija nadležnih za regulisanje poslovnog okruženja mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) i preduzetništva, kao i onih koje pružaju različite oblike podrške i integrišu mjere i politike vezane za podsticanje ženskog i preduzetništva u cjelini.

“Sa druge strane, nejednak procenat vlasništva žena u preduzećima predstavlja jedan od najboljih pokazatelja rodne nejednakosti kada je u pitanju ženska ekonomska moć u svijetu, ali i u Crnoj Gori”, kazala je Filipović.

Predstavnica Sekretarijata savjeta za konkurentnost, Marija Asanović, predstavila je brošuru i priručnik procjene uticaja propisa na rodnu ravnopravnost.

“Priručnik pruža osnovne informacije i praktična uputstva o tome zašto, kad i kako se princip rodne ravnopravnosti može integrisati u propise i druge odluke koje se donose na centralnom i lokalnom nivou”, navela je Asanović.

Ona je predstavila metode i praktične ‘alate’ zastupljene u tom priručniku, koji se mogu odnositi i na druge, ranjive grupe u društvu, kao na primjer osobe sa invaliditetom i manjinske grupe.

“To će pomoći da se uobliče rješenja koja će odgovoriti na različite potrebe žena i muškaraca i daće definiciju indikatora za učinak kojim će se mjeriti rezultati sprovođenja mjera i aktivnosti definisanih politikama i koje resurse stavljaju na raspolaganje ženama, a odrediće i kakav uticaj imaju politike na status žena i na rodnu jednakost uopšte”, kazala je Asanović.

Na sjednici je predstavljen i program podrške za žene u biznisu NLB banke. Predstavnica NLB-a Denisa Šehović kazala je da je to prva komercijalna banka koja se pridružila Programu podrške Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) Žene u biznisu, čiji je cilj da oslobodi potencijal preduzetnica omogućavajući pristup finansijama i znanju potrebnim za rast poslovanja.

“Učešćem u tom programu, privrednice mogu zatražiti finansiranje po povoljnim i fiksnim kamatnim stopama od 3,99 odsto koje pružaju sigurnost u nesigurnim vremenima. Maksimalan iznos kredita može biti do 200 hiljada EUR, sa grejs periodom 12 mjeseci i ročnosti do pet godina, uključujući grace period”, precizirala je Šehović.

Predstavnica Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Vanja Kljajević, predstavila je Program za žene u biznisu, koji EBRD implemetira još od 2014. godine, uz podršku donatora iz Švedske i Luksemburga, te da je do sada podržano više od 100 preduzeća kojima upravljaju žene: kroz direktne projekte sa lokalnim konsultantima i kroz radionice.

“Program nudi mogućnost angažovanja međunarodnih i lokalnih konsultanata, sprovodi se tokom cijele godine, a preduzeća iz svih opština mogu da se prijave, dok se troškovi refundiraju kroz grantove do maksimalnih 80 odsto neto troškova projekta”, kazala je Kljajević.

Ona je navela i uslove koje preduzeća treba da ispune, a to je da imaju do 250 zaposlenih ili do 50 miliona EUR prihoda, najmanje dvije godine poslovanja, kao i da budu u većinskom privatnom domaćem vlasništvu. Takođe, žena bi trebalo da bude na ključnoj upravljačkoj poziciji u preduzeću, koje treba da bude finansijski stabilno, te da ima identifikovan potencijal rasta i spremnosti i sposobnost za inovacije.

Kljajević je rekla da savjetodavni projekti traju tri do 12 mjeseci, tokom kojih konsultant radi sa top menadžmentom preduzeća na unapređenju poslovanja u različitim oblastima strategije, organizacije, optimizacije poslovnih procesa, marketinga, kao i informacionih tehnologija.

Direktorica CEED consultinga, Dragana Radević, pitala je da li institucije prilikom odabira klijenata provjeravaju da li su žene fiktivno zaposlene kako bi njihova aplikacija dobila veću vrijednost.

Ona je najavila da sprovode istraživanje o realizovanim aktivnostima tokom prošle godine koje imaju za cilj unapređenje ženskog preduzetništva.

Kao primjer dobre prakse žena u IT sektoru, Jelena Milojković iz kompanije ZZI predstavila je svoje preduzeće. Ona je kazala da je ZZI programerska firma specijalizovana u oblasti razvoja carinskih informacionih sistema i elektronske razmjene poruka.

“Tokom svog dugogodišnjeg postojanja, ZZI je sticao velika iskustva i znanja neophodna za integraciju poslovnih partnera sa bespapirnim poslovanjem. Time je omogućeno da, za velike kompanije, ZZI razvije specifična rješenja i servise”, navela je Milojković.

Jasna Pejović iz Digitalne akademije govorila je o programima i projektima te kompanije koja je osnovana sa misijom da inspiriše, osnaži i edukuje.

“Digitalna akademija je kreirala program pod nazivom Više od programiranja koji je usmjeren na djecu i omladinu. Programi su fokusirani na maksimizovanje njihovih urođenih potencijala, kognitivne, socijalno-emocionalne inteligencije, kreativnosti, kao i ka razvijanju IT vještina kojima polaznici dobijaju ulaznicu uspjeha u digitalnom dobu”, kazala je Pejović.

Ona je, govoreći o svom iskustvu, rekla da je njena kompanija dobila mentorsku i novčanu pomoć konsultanata iz Velike Britanije, kao i da su potpisali ugovor sa Stejt departmentom u okviru globalnog programa za žene preduzetnice.

Pejović je predstavila i inovativni start up projekat Flourish koji predstavlja aplikaciju za razvoj socijalno-emocionalne inteligencije i biće završen do kraja godine, dostupan i na međunarodnom tržištu.

Predstavnica Zavoda za zapošljavanje, (ZZZ), Gordana Vukčević, govorila je o grantovima koji se sprovode preko te institucije, u saradnji sa Evropskom komisijom, vrijednosti preko tri miliona EUR.

“Biće raspisana tri poziva za ovo bespovratno finansiranje preduzetnika i njihovih biznis ideja, bez sredstava obezbjeđenja. Biće dovoljna samo mjenica kao garant”, navela je Vukčević.

Ona je kazala da će svaka osoba moći da dobije između 3,5 hiljada EUR i sedam hiljada EUR, a biće organizovane i trodnevne besplatne radionice za sve zainteresovane, dodajući da se sve informacije mogu naći na sajtu Zavoda.

Načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Biljana Pejović, rekla je da su aktuelni okrugli stolovi u okviru Javne rasprave o Nacrtu nacionalne strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025. godine sa Akcionim planom 2021 -2022. godine. Održavanje online okruglog stola planirano je u utorak.

Filipović je na sjednici najavila da će Forum žena preduzetnica u Sarajevu biti održan 25. i 26. maja, i pozvala sve preduzetnice da se prijave.

Najčitanije