fbpx
NaslovnicaBusiness Top StoryHonsić će biti razriješen dužnosti

Honsić će biti razriješen dužnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će kao vlasnik većinskog paketa akcija u Luci Bar u najkraćem zakonskom roku inicirati sazivanje vanredne Skupštine akcionara, na kojoj će član Odbora direktora Rasim Honsić biti razriješen dužnosti i imenovan novi Bord, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja.

Honsić je u petak, na Skupštini akcionara, kao predstavnik državnog kapitala izabran za člana Odbora direktora Luke Bar, a biće razriješen zato što nema visoku stručnu spremu.

“Nakon Skupštine akcionara, naknadnom provjerom ispunjenosti uslova za svakog člana Odbora direktora utvrđeno je, u saradnji sa menadžmentom, da Honsić ispunjava uslove u smislu Zakona o privrednim društvima za imenovanje u Odbor direktora, ali ne i uslove predviđene statutom društva”, kazali su Pobjedi iz Ministarstva.

Oni su podsjetili da resorna ministarstva predlažu Vladinoj komisiji za kadrovska i administrativna pitanja članove Odbora direktora u privrednim društvima u većinskom državnom vlasništvu, koja odlučuje o dostavljenim predlozima. Ako ih usvoji, opunomoćeni predstavnik državnog akcijskog kapitala na Skupštini akcionara iznosi predlog kandidata, o kojem se izjašnjavaju akcionari.

“Predloženi kandidati su, u ovom slučaju, izabrani jednoglasno, glasovima većinskog i manjinskih akcionara Luke Bar”, naveli su iz Ministarstva.

Oni su objasnili da je sporni kandidat predložen “imajući u vidu da nije pravilo, niti ga Zakon o privrednin društvima definiše kao obavezu, da članovi Odbora direktora moraju imati visoku stručnu spremu“.

Iz Ministarstva su dodali da Honsić ima iskustvo u privrednom sektoru i da je za njega ocijenjeno da može doprinijeti radom i iskustvom u radu novog Odbora direktora.

Naveli su i da Honsić do razrješenja neće učestvovati u donošenju odluka Odbora direktora.

“Time će biti eliminisana i teoretska mogućnost da se proizvede bilo kakva eventualna šteta po bilo kog akcionara ili samo privredno društvo”, poručili su iz Ministarstva.

Akcionari Luke Bar izabrali su u petak na vanrednoj Skupštini novi Odbor direktora.

Osim Honsića, u tom tijelu su Vladan Radonjić, Deda Đelović i Vidoje Žugić na predlog Vlade, a manjinske akcionare zastupaće i dalje Aleksandar Jovović.

U prethodnom Bordu su bili Andrija Lojpur, Borislav Lalević, Sead Delalić i Branislav Branković, koji je 13. septembra podnio ostavku, pa su i ostali bez mandata.

Potom su 12. oktobra smijenili izvršnog direktora Luke Bar Zariju Franovića.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Najčitanije

Ostvariti punu valorizaciju privrednih potencijala regiona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) - Zajedničkim hrabrim odlukama i čvrstom posvećenošću procesu regionalne ekonomske integracije može...