NaslovnicaMINA BusinessZaduženje od sedam miliona EUR za održavanje autoputa

Zaduženje od sedam miliona EUR za održavanje autoputa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je usvojila Informaciju o kreditnom zaduženju Monteputa kod Investiciono razvojnog fonda (IRF), u visini od sedam miliona EUR, kako bi se finansirala nabavka opreme i mehanizacije neophodne za održavanje dionice Smokovac – Mateševo autoputa Bar – Boljare.

“Ovo zaduženje je predviđeno Finansijskim planom Monteputa za ovu godinu, na koji je Vlada dala saglasnost”, kazali su iz Vlade nakon današnje sjednice.

Kako su dodali, na sjednici je usvojena i Informacija o sprovođenju Programa subvencioniranja računa za električnu energiju, čime je nastavljeno sa subvencioniranjem računa, koje će se primjenjivati do 31. decembra ove godine.

Vlada je usvojila Informaciju o izgradnji prve faze luke Virpazar, sa pratećim objektima, koja se implementira u okviru INTERREG IPA projekta prekogranične saradnje Albanije, Crne Gore i Italije.

“U sklopu projekta, odobrena finansijska sredstva od 2.440.000 EUR su usmjerena na pripremu projektne dokumentacije i izgradnju prve faze luke Virpazar”, rekli su iz Vlade.

Kako su kazali, Ministarstvo kapitalnih investicija je pristupilo izradi Idejnog rješenja Graničnog prelaza Virpazar, kao i Idejnog i Glavnog projekta prve faze Luke Virpazar.

“Razmatranjem primjedbi na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu došlo se do zaključka da stavke koje se odnose na zonu zaštite lokacije i nulto stanje biodiverziteta, onemogućavaju realizaciju projekta u predviđenom roku”, rekli su iz Vlade.

Kako su dodali, Vlada je zadužila nadležne institucije da se izjasne po spornim pitanjima i pronađu model za prevazilaženje svih zahtjeva koji osporavaju dalji tok primjene projekta.

Iz Vlade su naveli da su donijeli Program ekonomskih reformi (PER) za period od ove do 2024. godine.

“Dokument predstavlja osnovu za dijalog države sa državama članicama i institucijama Evropske unije (EU) o pitanjima makroekonomskih, fiskalnih i strukturnih reformi. PER je ključni dokument ekonomske politike zemlje”, naveli su iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o primjeni Evropskog sistema računa 2010 (ESA 2010) metodologije u statistici državnih finansija.

“Vlada je, pored ostalog, zadužila Ministarstvo da, u saradnji sa Upravom za statistiku i Centralnom bankom, pripremi izmjene i dopune Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike”, rekli su iz Vlade.

Na sjednici je, kako su kazali, usvojena Informacija o statusu realizacije projekta „Implementacija centralizovanog obračuna zarada“.

Oni su podsjetili da projekat podrazumijeva jedinstveno softversko rješenje za obračun zarada svih zaposlenih u javnom sektoru, za razliku od dosadašnjeg modela po kojem resorno Ministarstvo vrši obračun za ograničen broj korisnika, dok sektori sa najvećim brojem zaposlenih samostalno obračunavaju zarade.

“Nakon instalacije softverskog rješenja, sistem će centralizovati obračun zarada za sve potrošačke jedinice budžeta, što će omogućiti znatno veći stepen kontrole, smanjiti stepen mogućih grešaka i automatizovati brojne procese koji se trenutno obavljaju manuelno”, kazali su iz Vlade.

Oni su naveli da je zaduženo više organa da, sa Ministarsvom finanasija i socijalnog staranja, koordiniraju proces prelaska obračuna zarada zaposlenih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije