fbpx
10 C
Podgorica
November 29, 2022.
NaslovnicaMINA BusinessVlada usvojila Statut Montenegro Works

Vlada usvojila Statut Montenegro Works

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je prije dva dana usvojila Statut preduzeća Montenegro Works (MNE Works), koje treba da savjetuje i nadzire sve ostale državne kompanije, saznaju Vijesti.

Statut je usvojen elektonskim putem, kao i ranije Odluka o osnivanju ove državne kompanije, a dva dokumenta nijesu razmatrana na Vladinoj Komisiji za ekonomsku politiku.

U Statutu, u koji Vijesti imaju uvid, piše da je pretežna djelatnost firme konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem, dok se djelatnost nadzora ne pominje.

”Osnovni kapital firme je 490 hiljada EUR, a novac za finansiranje obezbjeđuje se dodatnim ulozima osnivača odnosno Vlade, iz prihoda koji su ostvareni redovnom djelatnošću, donacija i drugih izvora u skladu sa zakonom”, piše u dokumentu.

Statutom je definisano da Vlada usvaja godišnji izvještaj o realizaciji godišnjeg plana rada, godišnji izvještaj o o izvršenom finansijskom nadzoru koji će MNE Works raditi nad ostalim preduzećima koja su u vlasništvu države, da imenuje i razrješava članove odbora direktora i izvršnog direktora, kao i da odlučuje o politici naknada članovima odbora direktora.

Definisano je da Odbor direktora ima predsjednika i četiri člana. Odbor, između ostalog, utvrđuje poslovnu politiku firme, donosi godišnji i finansijski plan rada, predlaže Vladi promjenu kapitala, raspodjelu dobiti i način pokrića gubitaka.

”Predsjednik odbora će se birati na konsultativnoj sjednici. Za predsjednika i članove odbora može biti izabrana osoba koja ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju privredna društva. Predsjednik odbora direktora i članovi odbora direktora dužni su da se prilikom donošenja odluka pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika. Mandat im traje četiri godine. Odbor direktora punovažno odlučuje, ako sjednicama prisustvuje većina članova, a odluke i druge akte donosi ako za njih glasaju najmanje tri člana odbora direktora”, definisano je Statutom.

Ministarstvo finansija je 7. avgusta raspisalo javni poziv za članove odbora direktora, a prijave su mogle da se dostavljaju do 16. avgusta. Vijesti čekaju odgovore Ministarstva finansija na pitanja koliko je pristiglo prijava, da li mogu da saopšte imena kandidata i kada će taj resor uraditi evaluaciju prijava.

U Statutu se navodi da izvršnog direktora bira Vlada na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.

”Za izvršnog direktora se bira neko ko ima najmanje VII 1 nivo kvalifikacija i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u nivou tražene kvalifikacije obrazovanja na rukovodećim poslovima. Izvršni direktor može biti razriješen prije isteka mandata u slučajevima predviđenim zakonom i ugovorom o radu”, piše u Statutu.

Izvršni direktor raspolaže novcem firme u iznosu do 50 hiljada EUR, a preko te sume raspolaže uz saglasnost predsjednika odbora direktora.

”Izvršni direktor je dužan da na zahtjev osnivača dostavi pisanu informaciju neposredno ili preko odbora direktora u vezi pojedinih pitanja koja se odnose na rad i poslovanje društva, odnosno omogući uvid u dokumentaciju društva”, navodi se u dokumentu.

Odluka o osnivanju državne kompanije MNE Works koja je donijeta početkom ovom mjeseca je podijelila Vladu, jer je više ministara, kako je potvrđeno ranije Vijestima, u Vladi bilo protiv odluke i tokom glasanja su bili uzdržani. Predlog Odluke je Vladi na usvajanje dostavio ministar finansija Milojko Spajić.

Ministar kapitalanih investicija Mladen Bojanić koji je protiv ove odluke je zvanično saopštio da je izuzeo mišljenje smatrajući da je predlog odluke suprotan Zakonu o privrednim društvima, da je takva firma potpuno nepotrebna, da su nejasno definisane njene nadležnosti, buduće djelatnosti i prihodi. Bojanić je i pismeno poslao svoje izjašnjenje, kako bi ušlo u zvanični zapisnik sa sjednice.

Spajić je zvanično saopštio da je ova firma potrebna Crnoj Gori da bi se uspostavio efikasan mehanizam finansijskog nadzora nad preduzećima u većinskom vlasništvu države i da bi se zaštitio crnogorski budžet od negativnih slučajeva iz prošlosti, kada su izgubljeni značajni prihodi zbog lošeg upravljanja pojedinim državnim firmama.

U Statutu piše da je adresa firme u Ulici Stanka Dragojevića broj 2. Na toj adresi je sjedište Ministarstva finansija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije