NaslovnicaMINA BusinessOdluka o novom modelu dodjele državljanstva do kraja godine

Odluka o novom modelu dodjele državljanstva do kraja godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će do kraja godine donijeti odluku o tome da li će uvesti novi sistem za dobijanje crnogorskog državljanstva, koje ne proizilazi po automatizmu posredstvom rođenja i ostalim zakonom predviđenim kriterijumima, saopštio je ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović.

„U toku su analize i konsultacije u vezi sa potencijalnim novim programom, te će konačna odluka o eventualnom novom modelu programa biti donijeta do kraja godine“, rekao je Milatović u Skupštini, odgovarajući na pitanje poslanika Demokratskog fronta, Dejana Đurovića.

Milatović je dodao da će blagovremeno biti definisati novi kriterijumi, način i postupak za dobijanje crnogorskog državljanstva u skladu sa idejom da se postojeći program ekonomskog državljanstva promijeni u program državljanstva za visokokvalifikovani kadar.

On je naveo da će se definisati preduslovi koji podrazumijevaju visoke kvalifikacije aplikanata kada je riječ o individualnim aplikacijama i jasnu evaluaciju doprinosa individualnog profila ekonomskom razvoju. Definisaće se i sektori koji u skladu sa svjetskim razvojnim trendovima mogu doprinijeti dinamičnom razvoju ekonomskog potencijala Crne Gore.

Milatović je podsjetio da je Vlada u martu donijela odluku da ne produži program ekonomskog državljanstva, koji je trebalo da traje tri godine, odnosno do kraja ove.

„Odluka da se program ne produži donijeta je zato što se podrška programima ekonomskog državljanstva kosi sa načelima EU. Promovisanje takvog programa je suprotno tendencijama revizije postojećih programa u okviru EU, te kritičkim osvrtom evropskih institucija, kao i zahtjevima za ukidanje analognih programa u zemljama članicama“, rekao je Milatović.

On je dodao da bi dalja podrška takvom programu mogla otežati i usporiti proces pridruživanja Crne Gore EU.

„Imajući u vidu da je trajanje programa bilo ograničeno na period od tri godine, nije došlo do bilo kakve promjene okolnosti u tom pravcu, te to ne može negativno uticati na planove investitora“, kazao je Milatović.

Poslanicu Socijaldemokratske partije (SDP), Draginju Vuksanović Stanković, zanimalo je da li je Ministarstvo ekonomskog razvoja uradilo bilo što kako bi se pomoglo hiljadama podstanarskih porodica koje su usljed ekonomske krize, izazvane koronavirusom, ostale bez mogućnosti plaćanja mjesečne rente.

Milatović je kazao da pristup rješavanju tog problema mora biti sveobuhvatan, kao i da je potrebno da budu uključene sve pretpostavke razvoja prosperitetnog, pravičnog i integrisanog društva.

On je naveo da je, na osnovu poslednjih raspoloživih podataka iz popisa 2011. godine, broj stanova u Crnoj Gori 60 odsto veći od broja domaćinstava, dok je učešće podstanarskih domaćinstava u ukupnom broju na nivou od 9,6 odsto.

“Problem izrazito nejednake raspodjele u društvu nas je doveo do toga da se dobrobiti privrednog rasta, koji je postojao u prethodnim godinama, nesrazmjerno podijele i dodatno naglase postojanje ozbiljnih socijalnih razlika”, rekao je Milatović.

On je podsjetio da su kroz dva paketa mjera podrške privredi i građanima posebno targetirani oni građani koji se nalaze na socijalnoj granici, odnosno oni koji su sada najviše pogođeni uticajem krize izazvane koronavirusom.

“Uz snažnu pođršku privredi, podsticanjem novog zapošijavanja i subvencionisanjem onih kompanija kojima je pomoć potrebna, pokazali smo brigu o privrednoj bazi, a posebno o zaposlenima koji čine osnov svake kompanije”, rekao je Milatović.

On je kazao da sve politike Ministarstva imaju za cilj da, u okviru svojih mogućnosti, stvore društvo jednakih šansi, bez privilegovanih kompanija i pojedinaca, uz vrednovanje kvaliteta i kvalifikacija kao ključnih faktora uspjeha.

Na taj način se želi omogućiti svim pojedincima da učestvuju u poštenoj tržišnoj utakmici koja se do sada nije mogla okarakterisati kao takva.

“Postojali su diskriminisani i građani koji nijesu mogli ostvariti svoje egzistencijalne potrebe zbog političkih stavova, a kao suprotnost tome javljali su se i povlašćeni građani, koji su uživali mnoge privilegije koje bi bile nezamislive u nekom sređenom društvu. To je praksa sa kojom je nova Vlada prekinula”, saopštio je Milatović.

Najčitanije