Naslovnica Crna Gora Vrhovni sud - Mjere

Vrhovni sud – Mjere

Postupajući u skladu sa Preporukama Ministarstvo zdravlja za sprječavanje unošenja zaraznih bolesti u zemlju i njihovog prenošenja u druge zemlje, br. 8-501/20-129/167 od 13.03.2020. godine, a u cilju sprečavanja širenja koronavirusa (COVID-19) i zaštite zdravlja zaposlenih i građana, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, uz prethodnu konsultaciju sa predsjednicima sudova, čija su sjedišta na teritoriji Podgorice, utvrđuje sljedeće

M J E R E

 1. Uvodi se poseban režim rada u svim sudovima, u periodu od 16.03.2020. godine do 30.03.2020. godine:
 • VRHOVNI SUD CRNE GORE – rad se obavlja na radnom mjestu i nastavlja se rad u sjednicama vijeća u svim predmetima,
 • APELACIONI SUD CRNE GORE – rad se obavlja na radnom mjestu i nastavlja se rad u sjednicama vijeća u svim predmetima.
 • UPRAVNI SUD CRNE GORE – rad se obavlja na radnom mjestu i nastavlja se rad u sjednicama vijeća u svim predmetima. Odlažu se sve zakazane usmene rasprave za navedeni period, o čemu će stranke biti blagovremeno obaviještene, osim u predmetima hitne prirode, gdje je zakonom određen rok za odlučivanje.
 • VIŠI SUDOVI – rad se obavlja na radnom mjestu i nastavlja se rad u sjednicama vijeća u svim predmetima, a na ročištima i pretresima rad se nastavlja u  građanskim i krivičnim predmetima koji su po zakonu hitni, osim u slučaju većeg broja učesnika u postupku, dok se u svim ostalim slučajevima ostavlja sudijama da ocijene da li ročište ili pretres treba održati ili ne, a cijeneći sve okolnosti predmeta.
 • PRIVREDNI SUD CRNE GORE – rad se obavlja na radnom mjestu i nastavlja se rad u sjednicima vijeća. Ročišta u prvom stepenu se odlažu, osim u izuzetnim slučajevima, kada to razlozi cjelishodnosti opravdavaju.
 • VIŠI SUD ZA PREKRŠAJE CRNE GORE I SUDOVI ZA PREKRŠAJE – sudovi nastavljaju sa radom i sprovode hitne postupke, u skladu sa zakonom.

Predsjednici sudova za prekršaje će procijeniti broj lica, koja mogu     boraviti u kancelarijama-sudnicama.

 • OSNOVNI SUDOVI – sudovi nastavljaju sa radom i sprovode izuzetno postupke hitne priorode, koji ne trpe odlaganja, u skladu sa zakonom.
 • Rasprave u postupcima, koji nijesu hitne prirode, a koje su zakazane u         navedenom periodu, odlažu se do dalje odluke suda.
 1. Zaposlenima na radnim mjestima, kojima proces rada to dozvoljava, omogućava se rad od kuće.

Predsjednici sudova će posebnom odlukom odrediti radna mjesta, za koja je moguće obavljanje rada od kuće, zaposlene koji obavljaju te poslove, a koji zbog zdravstvenog stanja i drugih okolnosti ne bi smjeli biti izloženi riziku od obolijevanja, kao i način interne komunikacije.

 1. Zaposleni, koji obavljaju rad na radnom mjestu i Služba za obezbjeđenje su u obavezi da nastave sa sprovođenjem higijenskih i sigurnosnih mjera. Ukoliko proces rada dozvoljava, predsjednici sudova mogu organizovati rad u smjenama u sudskim pisarnicama.
 2. U radu sa strankama i učesnicima sudskog postupka, sudovi će primati pismena putem Pošte Crne Gore i elektronske pošte. Svi kontakt telefoni i e-mailovi sudskih pisarnica su dostupni na internet stranicama sudova.
 3. Prilikom održavanja suđenja mora se obezbijediti najmanje dva metra između lica, koja se nalaze u prostoriji.

Mjere stupaju na snagu danom donošenja i podložne su izmjeni u slučaju promjene okolnosti zbog kojih su utvrđene.

 

Najčitanije