fbpx
NaslovnicaCrna GoraVlada: Nova pregovaračka struktura ubrzaće pregovore sa EU

Vlada: Nova pregovaračka struktura ubrzaće pregovore sa EU

Podgorica, (MINA) – Nova pregovaračka struktura sa Evropskom unijom (EU) dodatno će ubrzati dinamiku pregovaračkog procesa, odnosno ispunjavanje završnih kao i privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, kazali su iz Vlade.

Vlada je danas donijela Odluku o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

“Donošenjem nove Odluke su uspostaviljene pravne pretpostavke za inoviranje ukupne strukture za pregovore, odnosno stvoreni su uslovi za bolju i efikasniju koordinaciju obaveza pregovaračkog procesa u narednom periodu”, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da su brojne strukturne i kadrovske promjene nastupile formiranjem nove Vlade, kao i da postoji potreba da se u punom kapacitetu brže, kvalitetnije i odgovornije ispune preostale obaveze iz pregovaračkog procesa.

Kako su objasnili, Odlukom je propisano da strukturu za pregovore čini Kolegijum za pregovore, Glavni pregovarač, Savjet za vladavinu prava, Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU i pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora po pojedinim poglavljima.

“Uspostavljanjem nove strukture će se dodatno ubrzati dinamika pregovaračkog procesa, odnosno ispunjavanje završnih mjerila po poglavljima pravne tekovine EU, kao i privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24”, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da se tom Odlukom definiše struktura svakog od ovih radnih tijela, uz obavezu uvođenja instituta Glavnog pregovarača, koji će vršiti poslove rukovođenja radom Pregovaračkog tima i odgovarati za svoj rad Vladi i ministru evropskih poslova.

Kako su kazali, Vlada je usvojila Informaciju o Izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru za ovu godinu.

Prema njihovim riječima, dokument sadrži sažeti prikaz ocjena o godišnjem napretku i opštoj spremnosti za članstvo u EU u oblasti političkih kriterijuma i poglavlja vladavine prava i preporuka za unapređenje stanja u tim oblastima.

Iz Vlade su rekli da je u dokumentu i prikaz ocjena o godišnjem napretku i opštoj spremnosti u pojedinačnim poglavljima pravne tekovine EU.

Oni su naveli da je izrađena i uporedna analiza godišnjeg napretka i opšte spremnosti za članstvo u EU u pojedinačnim poglavljima pravne tekovine EU između Izvještaja EK za Crnu Goru prošlu i Izvještaja za ovu godinu.

Kako su iz Vlade dodali, izrađena je i uporedna analiza godišnjeg napretka i opšte spremnosti za članstvo u EU zemalja Zapadnog Balkana, Turske, Ukrajine, Gruzije i Moldavije.

Vlada je dopunila Uredbu o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave.

“Dopunom je propisano je da se u organu državne uprave nadležnom za evropske poslove može organizovati Nacionalna kancelarija za pregovore o pristupanju Crne Gore EU, a kojom će rukovoditi glavni pregovarač” , kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, jasnijim pozicioniranjem glavnog pregovarača i njegovim vraćanjem u pregovaračku strukturu ubrzaće se započeti integracioni proces ulaska Crne Gore u EU.

Iz Vlade su rekli da su donijeli Odluku o obrazovanju Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju kojim će predsjedavati ministarka prosvjete, nauke i inovacija.

Kako su podsjetili, Crna Gora je 2019. godine usvojila, uz zvanično odobrenje Evropske komisije, Strategiju pametne specijalizacije (2019-2024), koja predstavlja „Made in EU“ pristup optimizaciji investicija u istraživanje i inovacije u EU regionima i zemljama članicama, uključujući zemlje kandidate.

Iz Vlade su naveli da se pametna specijalizacija često označava kao horizontalna strategija ili obuhvatna razvojna strategija Crne Gore.

Prema njihovim riječima, pametna specijalizacija je preinačena ka konceptu održive pametne specijalizacije, na kojem se u EU insistira nakon usvajanja Zelenog sporazuma /Green Deal/.

“Time je otvorena je mogućnost da unaprijeđena S3 strategija Crne Gore (S4.me) obuhvati razvoj baziran na znanju, uz racionalno korišćenje resursa i poštovanje međunarodnih konvencija i ciljeva u pogledu smanjenja negativnih uticaja na klimatske promjene”, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

U Informaciji se navodi da je ove godine sproveden peti krug evaluacije od Komiteta eksperata Savjeta Evrope za procjenu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (MANIVALA).

To tijelo Savjeta Evrope, kako je saopšteno, polovinom decembra ove godine bi trebalo da usvoji izvještaj, koji bi, u slučaju da ocjene budu loše, Crnu Goru mogao staviti na sivu listu Radne grupa za finansijsku akciju(FATF).

Pojašnjeno je da je to lista država koje ne primjenjuju ili malo primjenjuju mjere za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

“Evaluacija je rađena prije mandata ove Vlade, pa, imajući u vidu da je u pitanju zatečeno stanje, konstatovano je da eventualno stavljanje Cme Gore na sivu listu, ne može biti rezultat ove Vlade”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, stavljanjem države na sivu listu moglo doći do opadanja njenog kreditnog rejtinga, kao usporavanja u realizaciji inostranih investicija koje dolaze sa prostora država koje u potpunosti poštuju pravila u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

“Vlada će preduzeti sve neophodne mjere kako bi Crna Gora ispunila obaveze po pitanju ove oblasti, a naročito usvajanje Predloga zakona o sprečavanju pranja novca finansiranja terorizma koji je već pripremljen”, ističe se u saopštenju.

Kako se dodaje, Vlada prepoznaje značaj tog pitanja i težiće da se oblast pranja novca i finansiranja terorizma što prije uredi u skladu sa zahtjevima Savjeta Evrope i EU.

Zaključeno je da treba što prije uputiti novi Nacrt zakona o restriktivnim mjerama Evropskoj komisiji na mišljenje, kako bi se pokazala spremnost Crne Gore da sprovede sve obaveze, a što zahtijeva i MANIVAL i Evropska komisija.

Vlada je donijela zaključke kojima se zadužuju nadležni resori da u što kraćem roku realizuju te zadatke.

“Zadužena su nadležna ministarstva da u najkraćem roku usklade odredbe Nacra zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i da dostave Vladi na razmatranje i usvajanje Predlog izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Cme Gore”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Vlada je dala saglasnost na Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi Muzej Bijelo Polje.

“U skladu Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Odlukom se stvaraju uslovi za implementaciju Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture u dijelu utvrđivanja koeficijenata za zarade zaposlenih u ovoj Ustanovi, zavisno od nivoa kvalifikacije obrazovanja, složenosti poslova, odgovornosti ili drugih elemenata bitnih za vrednovanje određenog posla”, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da su usvojili Informaciju o Implementaciji platforme za Certifikaciono tijelo (CA) i Informacionog sistema za elektronsko upravljanje dokumentima i upravljanje procesom elektronskih sjednica Vlade.

“Implementacija CA – Ministarstvo javne uprave, u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, pruža elektronske usluge povjerenja organima državne uprave, odnosno obezbjeđuje i izdaje digitalne sertifikate za zaposlene u organima državne uprave”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, elektronska identifikacija je postupak korišćenja identifikacionih podataka u elektronskom obliku, koji na jedinstven način predstavljaju fizičko lice, pravno lice ili organ vlasti.

Iz Vlade su rekli da se postojeći sistemi koriste od 2010. do ove godine i da funkcionišu na zastarjelim platformama.

“Biće uspostavljeni novi sistemi, zasnovani na najsavremenijim tehnologijama i u skladu sa najboljim svjetskim praksama i međunarodnim standardima koji uređuju ovu oblast i oblast informacione bezbjednosti”, kazali su iz Vlade.

Oni su naveli da su zaduženi nadležni organi da formiraju timove za praćenje, upravljanje, razvojni tim i tim za analizu biznis procesa i testiranje.

Vlada je, kako je saopšteno, usvojila Informaciju o zaključivanju Okvirnog sporazuma o međunarodnoj saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Assistance Publique – Hopitaux de Paris, AD-HP International, i prihvatila tekst Sporazuma.

Sporazumom je predviđena razmjena zdravstvenih radnika i studenata, a skladu sa propisima koji su na snazi u obijema državama, zatim razmjena dobrih praksi u oblasti zdravstvene zaštite, programi kliničkih istraživanja, kao i bilo koja druga oblast za koju se strane dogovore.

“Pored značajnog doprinosa unapređenju zdravstvenog sistema kroz usavršavanje zdravstevnog kadra i drugih planiranih oblika saradnje, potpisivanje ovog Sporazuma značajno ce unaprijediti razvoj bilateralnih i prijateljskih odnosa sa Francuskom”, ocijenili su iz Vlade.

Oni su kazali da je sporazumom predvideno da bolnica AP-HP može povjeriti realizaciju nekih specifičnih zahtjeva za ekspertizu, tačnije izradu studija koje prethode izgradnji nove univerzitetske bolnice, svojoj privatnoj filijali AP-HP international.

Kako se pojašnjava, u tom slučaju, zahtjev za posebnu ekspertizu biće predmet ugovora izmedu AP-HP international i Ministarstva zdravlja Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije

Prvi poraz Budućnost Bemaksa

Podgorica, (MINA) - Košarkašice Budućnost Bemaksa poražene su večeras u Celju od istomenog slevenačkog...