fbpx
NaslovnicaCrna GoraVisok stepen povjerenja u policijske službenike

Visok stepen povjerenja u policijske službenike

Podgorica, (MINA) – Pripadnici LGBT zajednice imaju visok stepen povjerenja u policijske službenike, kazao je načelnik stanice Kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata, Srđan Korać, navodeći da je prisutna tendencija pada broja podnijetih prijava u kojima se kao oštećene javljaju LGBT osobe.

Od početka ove godine, kako je naveo, bilo je 69 prijava gdje se kao oštećene javljuju LGBT osobe, dok su u istom periodu prošle godine podnijete 82 prijave.

Korać, koji je prva kontakt osoba za rad sa LGBT zajednicom, rekao je da su LGBT osobe u potpunosti zadovoljne sa postupanjem policijskih službenika.

„Stvorio se veliki stepen povjerenja u policijske službenike, što će i u budućnosti biti naša misija, da nastavimo profesionalno, ljudski i moralno da postupamo urgentno i sa dodatnim senzibilitetom kada je LGBT zajednica u pitanju“, naveo je Korać u intervjuu agenciji MINA.

On je kazao da su seksualna orjentacija i rodni identitet sastavni dio ličnosti svakog čovjeka i samim tim ne smiju biti osnov za bilo koji vid diskriminacije ili zlostavljanja.

„Diskriminacija po osnovu seksualne orjentacije ili rodnog identiteta je svako isključivanje, nejednakost, ograničavanje ili davanje prednosti u odnosu na seksualnu orjentaciju ili rodni identitet, sa ciljem poništavanja jednakosti pred zakonom“, rekao je on.

Korać je dodao da je Vlada taj problem prepoznala i 2013. godine usvojila Strategiju za unaprjeđenje kvaliteta života LGBT zajednice u Crnoj Gori.

Kako je naveo, kroz tu Strategiju izdefinisani su ciljevi i zadaci, a jedan od njih je bio stvaranje Tima povjerenja koji se sastoji od članova Uprave policije i LGBT zajednice.

„Uprava policije je kroz implementaciju svojih obaveza izdefinisala ciljeve i zadatake, koji se ogledaju u konstantnom uspostavljanju i sprovođenju kvalitetne, blagovremene i konstruktivne komunikacije između LGBT zajednice i Uprave policije, stalno praćenje bezbjednosti LGBT osoba i iznalaženje najboljih modela za rješavaje njihovih problema“, objasnio je Korać.

On je kazao da je zadatak Tima povjerenja i praćenje razvoja kontakt mreže policijskih službenika za rad sa LGBT zajednoicom, podržavanje svih aktivnosti koji se odnose na jačanje kapaciteta policije, saradnja sa međunarodnim partnerima koji prate proces LGBT inkluzije.

„Ciljevi i zadaci Tima povjerenja su i saradnja sa državnim organima, davanje predloga, sprovođenje određenih mjera u cilju postizanja boljih rezultata koji se odnose na kompletno prihvatanje LGBT u društvenoj zajednici i doprinos jačanju krivično-pravnoj zaštiti LGBT osoba“, rekao je Korać.

Na pitanje da li se dešavalo da LGBT osobe prijave da su pretrpjele nasilje od članova svoje porodice, Korać je odgovorio da nijesu imali takvih prijava.

„Međutim, informacije sa terena govore drugačije. Pokušavamo da pronađemo najbolji model da pomognemo LGBT osobama koje su pretrpjele nasilje od najbližih, iz svoje porodice“, naveo je on.

Korać je dodao da i nevladin sektor takođe ulaže veliki napor u iznalaženju najboljih rješenja.

„Nažalost, oni još nijesu spremni da sarađuju sa policijom, imamo zakonsku i pravnu barijeru da takve slučajeve stavimo u rad i rješavanje“, kazao je on.

Korać je rekao da su se ostale prijave najviše odnosile na iznošenje negativnih komentara na račun LGBT zajednice.

Kako je naveo, nevladin sektor podnio je u toku marta i aprila ove godine 66 prijava, a odnosile su se na iznošenje negativnih komentara na Facebook-u.

„Oni su se povodom toga obratili Upravi policije i mi smo urgentno postupili po svim njihovim prijavama. Veliki broj prijava proslijeđen je drugim centrima bezbjednosti zbog mjesne nadležnosti, jedan broj prijava završen je upozorenjem, dok je drugi uzet u rad“, kazao je Korać.

Prema njegovim riječima, podnijete su tri prijave gdje su oštećene LGBT, koje su nepoznate osobe direktno napale.

„Brzom intervencijom policije te osobe smo uspjeli da identifikujemo, izvršimo kriminalističku obradu i upoznamo nadležno Tužilaštvo“, rekao je Korać.

Tužilaštvo se, kako je dodao, u jednom slučaju oglasilo kao nenadležno, odnosno u skraćenom postupku osobu su sproveli područnom organu za prekršaje u Podgorici, a u drugom slučaju osobu su kriminalistički obradili i dostavili tužiocu na ocjenu i dalje odlučivanje.

Na pitanje da li smatra da je policijski tim za kontakt i saradnju sa LGBT osobama ispunio svoju misiju, Korać je odgovorio da je siguran da su u dosadašnjem radu u potpunosti opravdali cilj osnivanja i postojanja.

„Već nekolike godine službenici podgoričkog, a siguran sam i drugih centara bezbjednosti daju maksimum u radu po pitanju LGBT zajednice i dodatni senzibilitet u postupanju“, kazao je Korać.

To se, kako je dodao, ogleda i u velikom broju pohvala oštećenih, nevladinog sektora i međunarodnih partnera koji prate rad crnogorske policije i razvoj po pitanju LGBT zajednice.

Korać je naglasio da je tim povjerenja, koga čine stručnjaci sa veoma bogatim životnim i profesionalnim iskustvom, odradio veliki posao.
Oni su sproveli veliki broj obuka policijskih službenika u raznim policijskim strukturama, odnosno jedinicama.

Prema njegovim riječima, sami dolazak u Crnu Goru, prvi kontakt sa policijskim službenicima na graničnim prelazima uliva dodatno povjerenje.

„Ono što je jako interesantno iz prakse i pohvalno je da su ranije sve prijave koje se tiču LGBT zajednice dolazile prvo kod mene, ja sam prva kontakt osoba, zatim sam ih filtrirao dalje policijskim službenicima na postupanje“, naveo je on.

U posljednih nekoliko godina, kako je rekao, to više nije slučaj, LGBT osobe dolaze u centre bezbjednosti i same podnose prijave.

Najčitanije

države kvinte, eu, specijalno državno tužilaštvo, sdt

Spremaju naloge za nova hapšenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) - Specijalno državno tužilaštvo (SDT) planira da uskoro proširi istragu u predmetu...