Za napredak u Ciljevima održivog razvoja potrebna aktivnija uloga parlamenta

Podgorica, (MINA) – Parlamenti na Zapadnom Balkanu trebalo bi da imaju aktivniju ulogu u praćenju, kontroli i podršci administracijama, kako bi se postigao napredak u Ciljevima održivog razvoja (SDG) Ujedinjenih nacija. To je poručeno sa konferencije “Unapređenje klimatske otpornosti: povezivanje Evropskog zelenog dogovora i Zelene agende za Zapadni Balkan kroz UN ciljeve održivog razvoja i … Continue reading Za napredak u Ciljevima održivog razvoja potrebna aktivnija uloga parlamenta