Naslovnica Glavna vijest Usvojena informacija o aktivnostima na uspostavljanju dan-unaprijed tržišta

Usvojena informacija o aktivnostima na uspostavljanju dan-unaprijed tržišta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je usvojila informaciju o aktivnostima na uspostavljanju organizovanog dan-unaprijed tržišta električne energije u Crnoj Gori, u kojoj se navodi da je potrebno obezbijediti sredstva za pokrivanje investicionih i operativnih troškova u prvoj godini implementacije i operativnog rada dok se ne postigne samoodrživost.

Podsjeća se da je, u cilju implementacije obaveza u oblasti energetike, u okviru Berlinskog procesa, koje su u potpunosti usklađene i sa obavezama transponovanja zakonodavstva Evropske unije (EU) u nacionalno zakonodavstvo, u avgustu 2017. godine osnovana kompanija – Berza električne energije (BELEN).

“U Informaciji se konstatuje da je, u cilju stvaranja preduslova za okončanje započetih aktivnosti na uspostavljanju funkcionalnog tržišta dan-unaprijed u Crnoj Gori i njegovog povezivanja sa susjednim tržištima, potrebno obezbijediti sredstva za pokrivanje investicionih troškova, kao i operativnih troškova u prvoj godini implementacije i prvoj godini operativnog rada dok se ne postigne samoodrživost”, kazali su iz Vlade.

Navodi se da su tim povodom zaduženi predstavnici državnog kapitala u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu i Elektroprivredi da iniciraju aktivnosti na dokapitalizaciji društva sa ograničenom odgovornošću Berza električne energije, u iznosu od po 210 hiljada EUR.

“Što će omogućiti stvaranje preduslova za uspješno okončanje započetih aktivnosti na uspostavljanju funkcionalnog organizovanog tržišta električne energije u Crnoj Gori i njegovog povezivanja sa susjednim tržištima”, kazali su iz Vlade.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju liste organa nadležnih za inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača.

Kako je saopšteno, novom Odlukom je utvrđena sveobuhvatnija lista nadležnih organa, koja sada, pored inspekcijskih organa, obuhvata i samostalne organizacije i nezavisna pravna lica iz sektora finansijskih usluga, telekomunikacija, energetike, medija, vazdušnog saobraćaja i komunalnih usluga.

“U diskusiji je naglašena spremnost svih subjekata da preduzmu sve potrebne mjere koje su na raspolaganju da se obezbijedi efikasna zaštita potrošača i tržišna konkurencija poput one na unutrašnjem tržištu EU”, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju u vezi raskida Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Bare Kraljske“ na dijelu vodotoka Vranještica.

Navodi se da je Vlada prihvatila Sporazum o raskidu Ugovora o koncesiji, koji je usaglašen sa koncesionarem, privrednim društvom „PM Hydro“.

“Nakon raskida Ugovora o koncesiji, u skladu sa ovim Sporazumom, obje ugovorne strane će u skladu sa zakonom koji reguliše upis nepokretnosti izvršiti brisanje zabilježbe Ugovora o koncesiji na relevantnim nepokretnostima”, kazali su iz Vlade.

Prema njihovim riječima, ugovorne strane se, pored ostalog, izričito odriču svih eventualnih međusobnih potraživanja koja su nastala, ili koja mogu nastati, u vezi sa Ugovorom, uključujući i potraživanja po osnovu naknade štete, kako stvarne štete, tako i izgubljene dobiti.

Vlada je usvojila Informaciju o Prvom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela “K16”, Kolašin, po kondo modelu poslovanja.

Navodi se da je projekat izgradnje hotela „K16” Konzorcijuma „Kolašin 1600“ kojeg čine Ski Resort Kolašin 1600 i privredno društvo „Gener2 SHPK“ uvršćen na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma iz okvira programa „ekonomskog državljanstva“.

“Nezavisni kontrolor je u Izvještaju, na osnovu uvida u poslovne knjige i pribavljenu dokumentaciju, konstatovao da je Konzorcijum u svrhu realizacije projekta u periodu od 23. aprila do 23. oktobra 2020. godine utrošio bruto uznos od 1.249.214,76 EUR”, kaže se u saopštenju.

Istovremeno je, kako se dodaje, kontrolor konstatovao da podaci dostavljeni od Društva u finansijskom izvještaju, sa pregledom troškova, prikazuju istinito i objektivno stvarno stanje ulaganja za testirani period.

Vlada je usvojila i Informaciju o Drugom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela „Breza”, Kolašin, po kondo modelu poslovanja.

“Nezavisni kontrolor je u Izvještaju za period od 7. maja do 7. novembra prošle godine konstatovao da je investitor, društvo „CG Resort“, za realizaciju projekta, koji je uvršćen na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma iz okvira programa „ekonomskog državljanstva“, utrošilo ukupan bruto iznos od 2.658.484 EUR”, kaže se u saopštenju.

Konstatovano je da je, u skladu sa ranije dostavljenom urgencijom, investitor značajno intenzivirao aktivnosti na realizaciji projekta, koja je u izvještajnom periodu tekla dobrom dinamikom.

Najčitanije

Remi Draškovića i Blagojevića

Podgorica, (MINA) - Internacionalni majstor Luka Drašković i velemajstor Dragiša Blagojević remizirali su u...

Radović u finalu