fbpx
10.9 C
Podgorica
October 6, 2022.
NaslovnicaMINA BusinessZeleni poslovi doprinose ekonomskom oporavku zemlje

Zeleni poslovi doprinose ekonomskom oporavku zemlje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Program podrške razvoju zelenih poslova u Crnoj Gori trebalo bi da kroz povećanje energetske efikasnosti i sigurnosti u snabdijevanju, kao i afirmacijom obnovljivih izvora energije, podstakne niskokarbonski razvoj i ekonomski oporavak zemlje, saopšteno je iz Investiciono razvojnog fonda (IRF).

Izvršna direktorica IRF-a, Irena Radović, kazala je da se važnost implementacije programa ogleda u podsticanju veće upotrebe čiste energije i poboljšanju energetske efikasnosti, s ciljem smanjenja emisija ugljen-dioksida i uštede u troškovima za energiju u sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća, te poljoprivrednih proizvođača u Crnoj Gori.

„Očekujemo da će program, u sinergiji sa subvencijama Eko fonda, podstaći niskokarbonski razvoj i ekonomski oporavak zemlje, kao i da će poslovna zajednica pokazati interesovanje i motivaciju da učestvuje u njemu s novim idejama i rješenjima”, kazala je Radović na Info danu koji je organizovan u saradnji sa Privrednom komorom (PKCG).

Info dan su povodom predstavljanja Programa podrške razvoju zelenih poslova u Crnoj Gori – Fotonaponski paneli za privredu i poljoprivredu, koji se sprovodi u okviru projekta zelenog finansiranja, organizovali IRF i Fond za zaštitu životne sredine (Eko fond), uz podršku Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Radović smatra da će taj i slični programi doprinijeti postizanju dugoročnih ciljeva Crne Gore u kontekstu Pariskog sporazuma, Evropskog zelenog sporazuma i UN-ovih ciljeva održivog razvoja.

Ona je dodala da je posebno zadovoljna što IRF ima značajnu ulogu kada je u pitanju zeleno finansiranje, kako u smislu do sada implementiranih programa za “zeleno” kreditiranje, tako i planova za naredni period, s posebnim akcentom na 60 miliona EUR raspoloživih za podršku zelenom poslovanju i oporavku crnogorske ekonomije.

Iz IRF-a su saopštili da je jačanje zelene ekonomije ulaganjem u obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost, jedan je od njihovih ključnih prioriteta, kojim zajedno sa partnerima doprinose izgradnji održive i konkurentne crnogorske privrede.

Namjena programa kreditne podrške IRF-a je finansiranje realizacije projekata korišćenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije iz solarnih fotonaponskih sistema uz primjenu razmjene na mjestu konekcije.

Oni su objasnili da su preduzetnicima, poljoprivrednicima i mikro, malim i srednjim preduzećima dostupna sredstva u iznosu od tri hiljade do maksimalno 400 hiljada EUR, po kamatnoj stopi od tri odsto na godišnjem nivou, s rokom otplate do deset godina uključujući grejs period od godinu.

U okviru programa raspoloživa su bespovratna podsticajna sredstva, odnosno subvencije ili grantovi Eko fonda u iznosu do 25 hiljada EUR, ukoliko krajnji korisnik ostvari to pravo u skladu sa uslovima konkursa koji realizuje taj fond.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova, ocijenila je da dio odgovora na klimatsku krizu leži u zelenoj ekonomiji i širokoj upotrebi obnovljivih izvora energije.

„Sunčeva energija je besplatan i dugoročno dostupan resurs koji možemo pretvoriti u investiciju za budućnost. Prema informacijama kojima raspolažemo, u Crnoj Gori, zemlji sa oko 240 sunčanih dana godišnje, postoji tek šest fotonaponskih elektrana snage od pet do 30 kilovati (kW), koje rade po principu razmjene energije na mjestu mjerenja“, dodala je Gašparikova.

Ona smatra da IRF i Eko fond, zajedno sa privatnim sektorom, imaju nezamjenjivu ulogu u povećanju domaćih finansijskih ulaganja u zeleni ekonomski razvoj i obnovljive izvore energije, kao odgovoru na klimatske promjene.

Izvršni direktor Eko fonda Draško Boljević je istakao ključni segment njihovog uspješnog poslovanja – saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama.

„Ostvarili smo saradnju sa UNDP-em i IRF-om, sa ciljem da ponudimo što kvalitetniju investicionu priliku za privrednike i poljoprivrednike Crne Gore“, saopštio je Boljević.

Prema njegovim riječima, javnim konkursom će se ostvariti tri strateška cilja.

„Prvi je izgradnja kapaciteta domaćih institucija kada su u pitanju zeleni projekti. Posebno je značajno za nas to što ovaj poziv realizujemo kroz projekat Razvoj zelenih poslova u Crnoj Gori koji finansira Globalni fond za životnu sredinu. Realizacija ovog poziva će nam biti referenca koja će nam omogućiti apliciranje za mnoge međunarodne fondove“, objasnio je Boljević.

Drugi cilj je, kako je naveo, kreiranje ambijenta za privrednike i poljoprivrednike da unaprijede svoje poslovanje, a treći afirmacija korišćenja obnovljivih izvora energija.

„Nadamo se da ćemo ovim konkursom uspjeti da animiramo i podstaknemo što veći broj zainteresovanih, posebno iz razloga jer u narednom periodu slijedi projekat Solar 3000+ koji ćemo realizovati u saradnji sa Elektroprivredom (EPCG)“, kazao je Boljević.

Potpredsjednica PKCG, Nina Drakić, rekla je da očekuje da će implementacija programa doprinijeti razvoju tržišta, većem korišćenju obnovljivih izvora energije, energetskoj efikasnosti i smanjenju emisija ugljen-dioksida u sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća, kod preduzetnika i na poljoprivrednim gazdinstvima.

“Vjerujemo da će rezultati ovog Programa opravdati očekivanja svih nas i učiniti da iskoračimo u povećanju procenta upotrebe obnovljivih izvora energije”, kazala je Drakić.

Prema njenim riječima, nezamjenljiva je uloga Komore u procesu ozelenjavanja domaće ekonomije i preusmjeravanju sa lineranog na cirkularni metod poslovanja.

“To je uloga kojoj smo posebno posvećeni, upravo prepoznajući sve benefite koje takvo razmišljanje i postupanje može donijeti nacionalnoj ekonomiji i društvu. Ovaj proces je nužno da shvatimo kao prednost, a ne barijeru, te da koristeći sredstva i znanje koja su nam već ili će biti na raspolaganju od brojnih međunarodnih donatora, učinimo našu budućnost kvalitetnijom”, poručila je Drakić.

Ona je još jednom pozvala privrednike da učestvuju u procesu izrade Mape puta Crne Gore ka cirkularnoj ekonomiji, na čemu rade Komora i UNDP.

Konkretni uslovi Programa podrške razvoju zelenih poslova, mogu se preuzeti sa sajta IRF-a https://www.irfcg.me/me/2015-01-13-12-25-48/program-podrske-razvoju-zelenih-poslova-u-crnoj-gori-fotonaponski-paneli-za-privredu-i-poljoprivredu.html

Sadržaj javnog konkursa koji realizuje Eko fond može se preuzeti sa sajta https://www.eko-fond.me/me/javni-konkursi/javni-pozivi/

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.
Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS
Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Najčitanije